Sociálne inovácie

Sociálne inovácie podporujeme prostredníctvom rôznych projektov a nástrojov.

Nadácia Pontis sa zameriava na posilnenie občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí prepájaním aktívnych občanov v rôznych sektoroch – v mimovládnych organizáciách, podnikateľskej sfére, akademickej obci či v štátnej správe.

Títo aktívni občania sú často podnikateľmi – prichádzajú s vlastnými iniciatívami, projektmi alebo dokonca zakladajú celkom nové organizácie, ktoré môžeme nazvať startupmi. Ak títo ľudia prinesú nové nápady na pozitívnu zmenu v rámci svojich organizácií, bývajú to práve sociálne inovácie. Sociálna inovácia tak môže vzniknúť vo všetkých odvetviach a vo všetkých inštitúciách  – malých i veľkých, etablovaných na trhu či úplne nových.

Definícia Európskej únie znie:  „Sociálne inovácie predstavujú nové myšlienky, ktoré spĺňajú sociálne potreby, vytvárajú spoločenské vzťahy a kreujú nové možnosti spolupráce. Za tieto inovácie sa považujú produkty, služby a modely, ktoré majú potenciál účinnejšie uspokojovať nenaplnené potreby."

Sociálne inovácie podporujeme prostredníctvom rôznych projektov a nástrojov:

  • Podporujeme zodpovedné podnikanie (CSR) na Slovensku a výmenu osvedčených postupov a skúseností, ktoré získavame na Business Leaders Fóre, ktoré spravujeme.
  • Pomocou metódy snehovej gule sme vytvorili Mapu sociálnych inovátorov. Funguje na princípe, že ľudia odporúčajú iných ľudí z rôznych odvetví a regiónov Slovenska. Našou snahou je i naďalej rozvíjať túto metódu tak, aby vznikla otvorená sieť sociálnych inovátorov s možnosťou vlastnej aktualizácie.
Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky