Softvér takmer zadarmo

Pontis ponúka neziskovkám v programe TechSoup Slovakia softvér spoločností Microsoft, Adobe, GiftWorks a O&O Software.

 Podmienkou úspešnej registrácie a kladného posúdenia neziskovej organizácie je

  • žiadateľ je občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond alebo organizáciou s medzinárodným prvkom v súlade so zákonmi SR,
  • má platnú registráciu organizácie a vie o tom predložiť príslušné dokumenty,
  • aktivita organizácie je v súlade s kritériami darcovskej firmy.

Podmienkou úspešnej registrácie a kladného posúdenia knižnice je

  • žiadateľ je verejná knižnica v súlade so Zákonom o knižniciach č. 183/2000 v znení neskorších právnych predpisov alebo je verejne prístupná a poskytuje služby verejnosti (napr. vedecká knižnica s popísaným režimom) a poskytuje služby prístupu verejnosti na internet,
  • darovaný softvér sa bude využívať pre počítače využívané verejnosťou, nie pre administratívne účely organizácie.
Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky