Som firma a ponúkam dar

Som firma a ponúkam dar

Ste firma, vyrábate alebo predávate zaujímavé produkty? Potrebujete efektívne alokovať nepotrebné skladové zásoby? Vyradili ste práve kancelársku techniku, ktorá by mohla dobre slúžiť ďalším používateľom? Venujte ich verejnoprospešným organizáciám. Ponúknite ich komunite prostredníctvom programu Vecné dary. Vďaka vašej štedrosti budú môcť slúžiť ďalej, všade tam, kde to je potrebné. Neviete ako?
Výhody spolupráce
  • Dosah na komunitu - darovaním prostredníctvom programu Vecné dary získate možnosť ľahko osloviť desiatky až stovky neziskových verejnoprospešných organizácií a tisícky ľudí, ktorým poskytujú svoje služby.
  • Úspora peňazí a času - svoje sklady uvoľníte jednoduchým spôsobom – zmysluplným umiestnením nadbytočných zásob.
  • Ochrana značky - pri získaní darov sa ich príjemcovia písomne zaväzujú, že váš tovar využijú výlučne na dobročinné a verejnoprospešné účely a nebudú ho neskôr predávať či zamieňať za iný tovar.
  • Inšpirácia - váš kreatívny prístup k nadbytočným zásobám môže inšpirovať vašich zamestnancov i zákazníkov ako príklad vhodný nasledovania.
  • Životné prostredie - darovanie funkčných produktov znamená aj prevenciu vzniku skládok odpadu, znižuje potrebu likvidácie odpadov alebo ich recyklácie.

Bezpečnosť využitia produktov

Nadácia Pontis zabezpečí, že tovar bude dodaný iba dôveryhodným neziskovým organizáciám a využijú ho len na verejno-prospešný účel. Produkty využije buď priamo organizácia alebo ich posunie bezplatne tým, ktorí to potrebujú. Môže ísť napríklad o krízové centrum, ktoré ženám rozdáva balíčky základných toaletných a hygienických potrieb; hospic, ktorý potrebuje zásoby pracích prostriedkov a toaletného papiera; škôlka, ktorá môže získať ďalšie hračky pre deti, ktoré ju navštevujú a pod.

Každá prijímajúca organizácia sa zmluvne zaviaže, že nepredá ani nezamení darovaný tovar, nevyužije ho na získanie finančných prostriedkov ani ho neponúkne ako cenu v tombole. Plnenie tejto zmluvy kontrolujeme, aby sme zaručili, že produkty venované našimi darcami neskončia v aukciách na rôznych portáloch, v charitatívnych obchodoch alebo v stánkoch na trhoviskách.

Môžu darovať aj malé spoločnosti?
Samozrejme. Program Vecné dary prijíma vecné dary od akýchkoľvek komerčných firiem, bez rozdielu ich veľkosti. Firma môže darovať jednorazovo alebo opakovane, náhodne alebo na základe zvolenej dlhodobej stratégie. Všetko závisí od prístupu a aktuálnych možností darcu.

Existuje minimálna alebo maximálna hodnota alebo objem daru?
Nie. Program Vecné dary nemá takéto obmedzujúce kritériá. Žiaden poskytnutý dar nie je ani priveľký ani primalý, ak nájdeme organizáciu, ktorá by ho vedela využiť.

Ako prebieha proces darovania?
Darca vyplní jednoduchý formulár nižšie, v ktorom bližšie popíše svoju ponuku. My ponuku zverejníme na našej webstránke, ktorú čítajú stovky neziskových organizácií a rozošleme ju tiež zaregistrovaným neziskovým záujemcom. Dar dostane buď prvá organizácia, ktorá sa so svojím záujmom prihlási a prejde overením Nadácie Pontis alebo pri väčšom počte žiadateľov si donorská firma môže vybrať, komu a na aký účel dar venuje.

Ako funguje doprava vecných darov?
Preprava tovaru bude zabezpečená podľa dohody darcu s príjemcami. V tejto fáze nemá program Vecné dary distribučný sklad, kde by bolo možné uskladniť darované produkty a neskôr ich zaslať adresátom efektívnejšie. Dopravu preto musí zabezpečiť príjemca alebo darca priamo.

Môžu poskytovať vecné dary aj jednotlivci?
Nie. Program Vecné dary sprostredkováva iba vecné dary firiem.

Máme záujem poskytnúť vecný dar

?
?

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky