Som neziskovka a žiadam o dar

Som neziskovka a žiadam o vecný dar

Vyplňte formulár nižšie a budeme vás informovať o ponukách vecných darov od firiem v tých kategóriách, ktoré označíte.

Oprávnené organizácie

Na prijímanie vecných darov sú oprávnené verejnoprospešné organizácie, ktoré spĺňajú základné kritériá programu, prípadne iné špecifické kritériá jednotlivých darcov. Môžu to byť najmä:

 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • nadácia
 • neinvestičný fond
 • organizácia Slovenského Červeného kríža
 • organizácia s medzinárodným prvkom
 • účelové zariadenie cirkví
 • rozpočtová organizácia
 • príspevková organizácia

Prehľad neoprávnených organizácií

 • vládne organizácie alebo agentúry
 • politické a odborové organizácie
 • súkromné firmy
 • fyzické osoby

Máme záujem o vecné dary

?
?

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky