Správa o činnosti

Správa o činnosti

V rámci aktivít Nadačného fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis sme v roku 2016 prerozdelili  40 420, 82 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov dm drogerie markt, s. r. o. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok dm drogerie markt za administráciu Fondu vo výške 4 129, 37 Eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom - tie predstavovali 90 % objemu použitých finančných prostriedkov. 10 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady). V roku 2016 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

V prípade asignácie 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 27 147,19 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie priamej podpory pre CEEV Živica, Združenie Slatinka, Aliancia Stará Tržnica a ako príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko.  

Zoznam všetkých podporených projektov.

V rámci aktivít Nadačného fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili  69 055,78 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov dm drogerie markt, s. r. o. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok dm drogerie markt za administráciu Fondu vo výške 6 502,90 Eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom - tie predstavovali 91 % objemu použitých finančných prostriedkov. 9 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady). V roku 2017 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

V prípade asignácie 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 51 662,35 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie priamej podpory a ako príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko.  

Zoznam všetkých podporených projektov 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky