Správna rada

Lucie je predsedníčkou správnej rady Nadácie Pontis. Svojou neformálnosťou, realizmom a optimizmom nakazí každé stretnutie a my sme za to vďační. Keď sa spravodlivo rozohní, lietajú iskričky, no Lucie ubráni pravdu a spravodlivosť. Dosiaľ dokázala rozlúsknuť každú právnickú dilemu, s ktorou sme sa na ňu obrátili.

Lucie Schweizer

Partner v Ružička Csekes s.r.o

Marcel sa k nám pridal ešte ako člen rady pre Venture Philanthropy, kde nám pomohol spraviť dopadovú analýzu pre občianske združenie Návrat a už vtedy sme ocenili jeho priamosť, precíznosť, obrovskú pracovitosť a zmysel pre detail.  Rovnako obdivujeme jeho vysoko eticky a morálny profil a preto sme sa skutočne potesili, keď na našu otázku, či by to s nami skúsil aj ako člen Správnej rady, odpovedal áno.

Marcel Imrišek

Partner ProRate

Lukáš má rozsiahle medzinárodné trénerské a konzultačné skúsenosti, ktoré nadobudol pri dizajnovaní a vedení tréningov a rozvojových projektov pre manažérov a ich tímy v Európe a Ázii. Vo voľnom čase sa venuje rozvoju študentov v rôznych neziskových projektoch, či dobrovoľníckej pomoci organizáciám v treťom sektore. Môžete ho však stretnúť na bicykli či kajaku.

Lukáš Bakoš

Managing Director spoločnosti Maxman Consultants

Silvia Miháliková je pre nás cenným zdrojom poznatkov v oblastiach demokratizácie, politických kultúr, komunikácie a marginalizovaných skupín. Spolupracuje s nami už od roku 2010 pri príprave medzinárodnej konferencie Demokratizácia a rozvoj, pri projektoch globálneho vzdelávania a aktivitách pre vysokoškolských študentov a pedagógov. Vážime si ju pre jej múdrosť a expertízu.

Silvia Miháliková

Riaditeľka Sociologického ústavu SAV

Šimon Šicko

Výkonný riaditeľ Pixel Federation

Dozorná rada

Predseda dozornej rady Nadácie Pontis Ľuboš Vančo je našou záchranou vždy, keď sme v úzkych a našou pýchou a reprezentáciou vždy, keď to potrebujeme.  Vážime si ho pre jeho múdrosť, nadhľad, ale najmä preto, že pri nás stojí mnoho rokov v dobrom i zlom. Vždy vedel poradiť a pomôcť, nech sme sa ocitli v akejkoľvek situácii či dileme.

Ľuboš Vančo

Riadiaci Partner KPMG Slovensko, spol.

Vlado Vaňo s nami prežil "americký sen", keď u nás pôsobil ako mladý stážista a po rokoch sa k nám vrátil ako člen správnej rady. Od roku 2015 sa stal členom dozornej rady. Radí nám v rozvojovej problematike, venture filantropii a prináša skvelé ekonomické vhľady.

Vladimír Vaňo

hlavný analytik Sberbank Europe AG

Rado nás má úplne pre-röntgenovaných už od čias jeho pôsobenia v Accenture, kedy nás nadchol svojím umom, vecnosťou, obrovskou pracovitosťou a skromnosťou. Je dôkazom, že pro bono na Slovensku môže fungovať. Rado stojí za naším integrovaným systémom manažmentu a financií. Neoceniteľne nám radil i pri vzniku novej webstránky.

Radoslav Derka

konzultant

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky