Súťaž o najlepšiu esej

Súťaž o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce pre vysokoškolákov

Čo je cieľom súťaže?

Súťaž o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce Nadácia Pontis organizuje pre vysokoškolákov, ktorí sa zaujímajú o rozvojovú spoluprácu. Cieľom súťaže je osloviť študentov a motivovať ich k hlbšiemu skúmaniu problémov rozvojového sveta. Víťazi získajú skvelú príležitosť zoznámiť sa s významnými osobnosťami medzinárodného aj národného rozvojového diania. Pri písaní esejí môžu študenti využiť znalosti a uhol pohľadu odboru, ktorému sa venujú a tým priniesť inovatívne nápady pre rozvojovú spoluprácu SR. Vítazi súťaže absolvujú trojtýždňové stáže v slovenských zastupiteľských úradoch v OSN v Ženeve, vo Viedni a v New Yorku. 

Do súťaže sa môžu zapojiť slovenskí študenti, ktorí študujú na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí. Doteraz Nadácia Pontis zorganizovala šesť ročníkov súťaže.

V akademickom roku 2015/2016 súťaž o najlepšiu esej žiaľ nevyhlásime

V prípade otázok kontaktujte Ivana Uličnú, na čísle: +421 2 5710 8135,  alebo e-mailom na adrese:ivana.ulicna@nadaciapontis.sk 

Víťazi šiesteho ročníka súťaže 2014/2015 sú známi

Autori troch najlepších esejí sú študentmi zahraničných vysokých škôl. Čítajte viac TU.

 Rozhovory s víťazmi súťaže: Čo hovoria na stáž v OSN?

Prečítajte si najnovší Pontis Digest si môžete prečítat rozhovory s víťazmi aktuálneho ročníka súťaže o najlepšiu esej. Nájdete v ňom aj postrehy zo stáže, ktoré zhrnuli v samostatných článkoch. 

Víťazkou esejistickej súťaže sa stala 21-ročná študentka medzinárodných vzťahov a politológie Johana Mária Kollárová. Študentka vo svojej eseji  písala o tom, ako riešiť nezamestnanosť mladých ľudí v Keni prostredníctvom využitia moderných komunikačných technológií. V eseji rozvíja zaujímavé myšlienky, ktoré sú podporené logickými argumentmi. Johanna Mária Kollárová vyhrala esejistickú súťaž a absolvovala stáž v OSN v New Yorku.

Andreas Fabian, 24-ročný Popradčan, ktorý študuje na King´s College London (Department of War Studies) sa umiestnil na treťom mieste esejistickej súťaže v roku 2015. Vo svojej eseji vecne a aktuálne popisoval rozvojové krajiny ako krajiny, ktoré najviac pocítia účinky klimatickej zmeny. Vďaka 3 najvyššiemu počtu bodov v súťaži o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce 2015, absolvoval v lete mesačnú stáže v OSN a OBSE vo Viedni. Ako hodnotí svoju stáž?

V šiestom vydaní Pontis Digest sa dočítate o víťazoch 5. ročníka súťaže o najlepšiu esej, ktorí v septembri absolvovali mesačné stáže v OSN. Nájdete v ňom rozhovory s nimi a od všetkých troch študentov si môžete prečítať aj ich vlastné postrehy zo stáže, ktoré zhrnuli v samostatných článkoch. Na poslednej strane Pontis Digestu si prečítate vyjadrenia víťazov súťaže z predošlých ročníkov, ktorí hovoria o tom, čo im súťaž dala.

22. september 2014 - Mesačnú stáž na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku absolvovala 23 ročná študentka práva Žaneta Sedíleková. Víťazka piateho ročníka súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce si vďaka stáži zlepšila slovenčinu a začala sa zaujímať aj o rozvojovú spoluprácu. Dokonca uvažuje o magisterskom štúdiu rozvojovej spolupráce.  Viac sa dočítate v rozhovore so Žanetou TU.

6. október 2014 - 21-ročný študent medzinárodných vzťahov a sociológie na Masarykovej univerzity v Brne považuje svoju stáž za prínosnú, keďže mal možnosť spoznať množstvo zaujímavých ľudí.  Michal Adam, ktorý zároveň pôsobí v Slovenskej debatnej asociácií absolvoval 4-týždennú stáž na Stálej misii SR OSN/OBSE vo Viedni. Čo hovorí na OSN Michal a aké skúsenosti získal si môžete prečítať v rozhovore TU.

30. september 2014 - Na druhom mieste súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce sa umiestnila Katarína Antalová. V septembri absolvovala stáž na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve, kde sa zúčastňovala Zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva. Keďže sa 24-ročná študentka zaujíma práve o tému ľudských práv, stáž veľmi oceňuje. O svojich zážitkoch porozprávala v rozhovore, ktorý si môžete prečítať TU.

9. júl 2014 - Víťazi piateho ročníka súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce si prevzali svoje ceny a stretli sa so zástupcami hodnotiacej komisie. Okrem toho ich na spoločnom stretnutí prijal aj Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Diplomy si víťazi prevzali od Lenky Surotchak, riaditeľky Nadácie Pontis. Čítajte viac TU.

30. august 2013 – Víťazky súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce  Mária Sedláková a Ivana Uličná sa vrátili zo svojich víťazných stáží v OSN. Vo Viedni a v Ženeve zažili zaujímavé situácie a obe považujú nadobudnuté skúsenosti za veľmi prínosné. Viac si môžete prečítať TU.

18. júl 2012 - Michal Fiabáne, víťaz súťaže o najlešiu esej na tému rozvojovej spolupráce, sa vrátil z trojtýždňovej  stáže v Stálej misii SR pri OSN v Ženeve. Žilinčan dokonca rečnil  za Slovensko v pléne Rady OSN pre ľudské práva pred 150 delegátmi z celého sveta. V súčasnosti študuje politický marketing na Masarykovej univerzite v Brne. O tom, že ho stáž ho inšpirovala, čomu sa chce po škole venovať, sa dočítate TU.

Na stáž do ženevskej OSN tento rok pocestuje Mária Sedláková, ktorá vyhrala 4. ročník súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci. Študentka politických vied na Central European University, sa vo svojej eseji venovala téme ako efektívne využiť skúsenosti slovenského mimovládneho sektora v štátoch severnej Afriky.  

Popredné miesta obsadili tento rok dievčatá

Autorka víťaznej eseje, Mária Sedláková, rozvíja myšlienku zapojenia slovenského mimovládneho sektora do predvolebnej a volebnej aktivity mladých ľudí v regióne Južného susedstva. Päťčlenná hodnotiaca komisia ocenila najmä jej výbornú prácu s prameňmi a  inovatívny prístup k téme. Esej s názvom Pošli to ďalej alebo Ako efektívne využiť skúsenosti slovenského mimovládneho sektora? získala celkový počet 220 bodov z maximálneho počtu bodov 250. Mária Sedláková vo svojej eseji prinášala paralelu so slovenskými voľbami z roku  1998. „Budovanie aktívnej občianskej spoločnosti v krajinách severnej Afriky a okolí samo o sebe demokraciu do regiónu neprinesie, je však kľúčom k upevňovaniu a rozširovaniu demokratických princípov a hodnôt v regióne. Po roku 1989 sa slovenský tretí sektor učil od zahraničných mimovládnych organizácií,dnes je čas aby mimovládne organizácie skúsenosti s demokratickou konsolidáciou poslali ďalej.“ píše v eseji.

Trojtýždňovú stáž vo viedenskej OSN vyhrala Ivana Uličná, študentka politológie na britskej University of Huddersfield. Esej s druhým najvyšším počtom bodov sa venovala tej istej téme ako víťazná. Autorka si túto tému vybrala, pretože sa čiastočne prekrývala s témou jej diplomovej práce. Esej s názvom Slovenský trpaslík medzi obrami. Ako môžu slovenské mimovládne organizácie prispieť k budovaniu demokratickej spoločnosti v Tunisku sa opiera o aktuálne publikované zdroje, prostredníctvom ktorých pripravila Ivana analýzu situácie a komparatívnych výhod slovenských mimovládnych organizácií pri pomoci s budovaním demokracie v Tunisku. Esej získala 202 bodov.

Tretiu najlepšiu esej napísala študentka slovenskej vysokej školy, Diana Hulkoóvá. Ako jediná z ocenených sa nevenovala arabskej jari ale globálnemu vzdelávaniu. Esej s názvom Motivácia, ako základ pre reálny čin získala celkovo 178 bodov. Študentka Katedry slovenského jazyka a slovenskej literatúry Univerzity Komenského v Bratislave, sa pokúsila poukázať na možnosti integrácie rozvojového vzdelávania do školstva. V eseji sa zaoberá motiváciou študentov a ich záujmom o globálne vzdelávanie, pričom ponúka aj praktické riešenia pre vzdelávací proces. Diana absolvuje 3-týždňovú stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave.

Záujem o rozvojové vzdelávanie medzi študentmi vysokých škôl stúpa

Študenti vysokých škôl sa čoraz viac zaujímajú o rozvojové vzdelávanie. Svedčí o tom ich záujem o túto tému v esejistickej súťaži. Celkovo sa do súťaže zapojilo 39 študentov, z čoho viac ako polovica, celkovo 22 esejí, sa venovala rozvojovému vzdelávaniu a jeho účinku na slovenských študentov. Atraktívna bola pre študentov aj stále aktuálna téma arabskej jari a budovania demokratickej spoločnosti v krajinách severnej Afriky. Tejto téme sa venovalo 11 esejí. V aktuálnom ročníku esejistickej súťaže súťažilo 12 študentov zahraničných vysokých škôl. Zo slovenských vysokých škôl to boli najčastejšie študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavskej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave. Každú esej čítalo a hodnotilo päť členov komisie. Tvorili ju odborníci zo štátnej správy, médií, akademického prostredia a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rozvojovým témam.

Členovia hodnotiacej komisie:

 • Peter Hulényi, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Karla Wursterová, International Visegrad Fund
 • Lenka Surotchak, Nadácia Pontis
 • Ivana Raslavská, Nadácia Pontis
 • Zuzana Letková, UNDP
 • Eva Sládková, Slovenský rozhlas
 • Juraj Koník, Denník SME
 • Michal Cenker, Nadácia Pontis
 • Juraj Mesík, Palackého univerzita v Olomouci
 • Nora Beňáková, Platforma MVRO
 • Tatiana Žilková, Nadácia Pontis
 • Mikuláš Černota, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Andrea Cox, Nadácia Pontis

Štvrtý ročník súťaže organizovala Nadácia Pontis v rámci projektu Globálna univerzita: podpora akademikov aktívnych v rozvojovom vzdelávaní. Projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu z finančných prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Študenti vysokých škôl majú možnosť vyhrať stáž v OSN v Ženeve a vo Viedni alebo na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí v Bratislave. Nadácia Pontis opäť vyhlasuje súťaž o najlepšiu esej. Stačí si vybrať jednu z tém v oblasti rozvojovej spolupráce a esej poslať najneskôr do 30. apríla.

Zatraktívnili sme ceny

Súťaž o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci vyhlasuje Nadácia Pontis pre veľký záujem už štvrtýkrát. Do súťaže sa môžu zapojiť slovenskí študenti, ktorí študujú na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí.

Autor najlepšej eseje vyhrá 3-týždňovú stáž na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve. Študent, ktorý sa umiestni na druhom mieste absolvuje 3-týždňovú stáž na Stálej misii SR pri OSN vo Viedni. Nadácia Pontis obom študentom pokryje cestovné náklady, poskytne ubytovanie a okrem nich dostanú aj vreckové.  Autor tretej najlepšej eseje bude môcť stážovať na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave.

Študenti si môžu vybrať z týchto tém:

 • Ako podnietiť záujem Slovákov o rozvojovú spoluprácu? Robí SlovakAid pre rozvojovú spoluprácu dosť?
 • Podnikatelia v rozvojovej spolupráci: Aké sú výhody a riziká zapojenia podnikateľskej sféry do oblasti rozvojovej spolupráce?
 • Rozvojové vzdelávanie a jeho účinok na vzdelanie slovenských študentov. Prečo je dobré byť kozmopolitný a civilizačne, etnicky či nábožensky tolerantný?
 • Slovenská oficiálna rozvojová spolupráca oslavuje 10 rokov. Čo sme dokázali a aký je náš prínos?
 • Budovanie demokratickej spoločnosti v krajinách severnej Afriky v dôsledku arabskej jari. Ako môže k demokracii prispieť slovenský mimovládny sektor?

Podmienky súťaže

Rozsah súťažnej eseje je od 1200 do 1500 slov v slovenskom jazyku, veľkosť písma 12 Times New Roman, riadkovanie 1,5, okraje 2,5 cm. Eseje zašlite elektronicky vo formátoch .doc alebo .pdf na adresu simona.gembicka@nadaciapontis.sk
Do predmetu správy uveďte ESEJISTICKA SUTAZ. Spolu s esejou pošlite  aj vyplnený registračný formulár a čestné prehlásenie Uzávierka prijímania esejí je v utorok 30. apríla.

Eseje bude hodnotiť hodnotiaca komisia v zložení:

 • Peter Hulényi, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Karla Wursterová, International Visegrad Fund
 • Lenka Surotchak, Nadácia Pontis
 • Ivana Raslavská, Nadácia Pontis
 • Zuzana Letková, UNDP
 • Eva Sládková, Slovenský rozhlas
 • Juraj Koník, SME
 • Michal Cenker, Nadácia Pontis
 • Juraj Mesík, Palackého univerzita v Olomouci
 • Nora Beňáková, Platforma MVRO
 • Tatiana Žilková, Nadácia Pontis
 • Mikuláš Černota, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Andrea Cox, Nadácia Pontis

Hodnotiacu komisiu doplní Nadácia Pontis o ďalších členov po prijatí všetkých súťažných esejí podľa ich tematického zamerania. Výsledky sa študenti dozvedia  koncom mája 2013. 

Presné termíny stáží spolu s podrobnými informáciami o súťaži nájdete v Štatúte súťaže.

Štvrtý ročník súťaže organizuje Nadácia Pontis v rámci projektu Globálna univerzita: podpora akademikov aktívnych v rozvojovom vzdelávaní. Projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z finančných prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Zaujímaš sa o diplomatické styky či o zahraničnú politiku? Chceš získať cenné skúsenosti s diplomatickými misiami? Sleduješ aktuálne problémy slovenskej zahraničnej politiky a máš talent písať? Potom je táto súťaž určená práve pre teba! Zapoj sa do súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci, ktorú organizuje Nadácia Pontis. Stačí ak si študentom domácej alebo zahraničnej vysokej školy či univerzity na bakalárskom, magisterskom či inžinierskom stupni štúdia. 

Cieľom tretieho ročníka súťaže je osloviť študentov a motivovať ich k hlbšiemu skúmaniu problémov rozvojového sveta. Víťazi získajú skvelú príležitosť zoznámiť sa s významnými osobnosťami medzinárodného aj národného rozvojového diania. Pri písaní esejí môžu študenti využiť znalosti a uhol pohľadu odboru, ktorému sa venujú a tým priniesť inovatívne nápady pre rozvojovú spoluprácu SR.

Čo môžete získať 

Autor eseje s najvyšším počtom bodov vyhrá 3-týždňovú stáž pri Stálej misii SR pri OSN v Ženeve vo Švajčiarsku. Študent, ktorý sa umiestni na druhom mieste získa 3-týždňovú stáž na Ministerstve zahraničných vecí a študent na treťom mieste bude môcť absolvovať stáž v Nadácii Pontis. Všetky tri miesta budú navyše ocenené aj dvomi publikáciami Nadácie Pontis – Pravda o obchode (Clive George) a Od lokálneho ku globálnemu (Gerard McCann, Stephen McLloskey).

Podmienky súťaže

Študenti si vyberajú jednu z dole uvedených tém, na ktorú napíšu zaujímavú esej. Uzávierka prijímania esejí je 31. marca 2012. Rozsah eseje by mal byť od 1000 do 1300 slov v slovenskom jazyku, veľkosť písma 12 Times New Roman, riadkovanie 1,5, okraje 2,5 cm. Eseje spolu s prihláškou treba zaslať elektronicky vo formátoch .doc ,  .rtf alebo .pdf na adresu simona.gembicka@nadaciapontis.sk. Do predmetu správy uveďte ESEJ – SÚŤAŽ. Spolu s esejou musí súťažiaci poslať aj vyplnený registračný formulár čestné prehlásenie. 

Eseje bude hodnotiť päťčlenná komisia zložená z odborníkov zo štátnej správy, mimovládneho sektora, akademickej a novinárskej obce. Členov komisie určí Nadácia Pontis po prijatí všetkých súťažných esejí podľa tematického zamerania jednotlivých prác.  Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 3. mája na vedeckej konferencii, ktorú organizuje Nadácia Pontis. Štatút súťaže s podrobnými informáciami nájdete tu.

Témy pre tretí ročník súťaže sú nasledovné:

1.      Do ktorých oblastí a regiónov by malo Slovensko smerovať prostriedky svojej zahraničnej pomoci? Aké by mali byť priority SR v rozvojovej spolupráci?

2.      Moderné technológie v Afrike. Mýtus alebo realita?

3.      Transformácia severoafrických krajín na moderné demokracie po Arabskej jari. V čom môže byť iná ako transformácia Slovenska v 90. rokoch?

4.      Môže univerzita pomôcť rozvojovým organizáciám a rozvojovej praxi? Ako môžu spolupracovať univerzity s mimovládnymi rozvojovými organizáciami?

Do predchádzajúceho ročníka sa prihlásilo 26 študentov. Tretí ročník súťaže organizuje Nadácia Pontis v rámci projektu Odborne o rozvojových témach. Projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z finančných prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Nadácia Pontis opäť vyhlásila súťaž o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce. A tento rok je znova o niečo atraktívnejšia. Víťaz najlepšej eseje pocestuje na mesačnú stáž do OSN v New Yorku. Stačí, ak napíšeš esej na jednu z vyhlásených tém a pošleš nám ju najneskôr do stredy 30. apríla.

Stáž v OSN - vynikajúca príležitosť pre teba

Stáže sú v súčasnosti veľmi cenené. Počas nich môžeš získať praktické zručnosti, ktoré ti neskôr môžu otvoriť bránu k tvojej vysnívanej práci. A nie je nič lepšie, ako mať popri teoretických vedomostiach zo školy aj dobré skúsenosti. Získať stáž v takej medzinárodnej organizácii, akou je OSN, je veľká výzva a málokomu sa podarí ju získať. Práve preto je súťaž o najlepšiu esej skvelou príležitosťou ukázať, čo v tebe je.

Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Súťaž je určená pre študentov všetkých slovenských ale aj zahraničných vysokých škôl, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a študujú na bakalárskom, magisterskom alebo inžinierskom stupni štúdia, v dennej alebo externej forme, ktorí študujú v akademickom roku 2013/2014 a plynule ovládajú anglický jazyk písomne aj ústne. 

Čo môžeš vyhrať?

 1. miesto: mesačná stáž na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku (USA)
 2. miesto: mesačná stáž na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve (Švajčiarsko)
 3. miesto: mesačná stáž na Stálej misii SR pri medzinárodných organizáciách (OSN, OSCE) vo Viedni (Rakúsko)

Navyše ti zaplatíme cestovné náklady, ubytovanie a dostaneš aj vreckové. 

Témy esejí:

 1. Rok 2015 bude európskym rokom rozvoja. Je to príležitosť oslavovať alebo sa skôr kriticky zamyslieť? Do roku 2015 sa majú splniť miléniové rozvojové ciele. Mal by sa zavŕšiť zhodnotením dosiahnutých výsledkov a prijatím novej stratégie na nasledujúce desaťročie. Miléniové rozvojové ciele majú nahradiť tzv. Udržateľné rozvojové ciele (SDGs), na ktorých pracuje otvorená medzivládna pracovná skupina (Rio + 20) a pracoval High Level Panel (27 osobností). Nastáva posun v myslení o rozvojových cieľoch. SDGs by mali byť univerzálnejšie, klásť väčší dôraz na ekonomickú a sociálnu rovnosť a zamerané na kvalitu (nejde napríklad iba o univerzálnu školskú dochádzku, ale o to, aby čo najviac detí vedelo po šiestich rokoch v škole čítať, počítať a porozumieť textu). Ideme správnym smerom alebo je najvyšší čas na zmenu rozvojovej architektúry
 2. Kto má zodpovednosť za mier a rozvoj vo svete? Môžu prispieť aj spotrebitelia, firmy alebo EÚ? V súčasnosti sa čoraz viac dáva dôraz na zapojenie firiem do rozvojovej spolupráce. Existuje však množstvo negatívnych príkladov pôsobenia súkromných spoločností v rozvojových krajinách. V Demokratickej republike Kongo sa nachádza viac ako polovica svetových zásob koltánu, ktorý sa používa na výrobu mobilných telefónov a notebookov. Zisky z predaja týchto minerálov slúžia aj na ozbrojovanie povstaleckých skupín, ktoré vedú boje proti vládnym jednotkám a terorizujú civilné obyvateľstvo. S podobnými, ale menej extrémnymi príkladmi sa stretávame na každom kroku. Napríklad prvá generácia biopalív spôsobuje odlesňovanie, zaberanie pôdy a zvyšovanie cien potravín v rozvojových krajinách. Žiadna politika EÚ by nemala odporovať jej rozvojovým cieľom a stratégiám, ale v praxi tento princíp často zlyháva. Popíšte konkrétny problém a uveďte inovatívny príklad ako môžu spotrebitelia, firmy, rozvojové organizácie a štáty prispieť k zvyšovaniu prosperity a stability vo svete.
 3. Ukrajina a Východné partnerstvo. Mŕtvy koncept alebo šanca na reštart? Rozhodnutie ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča nepodpísať Asociačnú dohodu s EÚ koncom novembra 2013 na samite Východného partnerstva v litovskom Vilniuse zmobilizovalo spoločnosť na Ukrajine a do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí. Mnohí nesúhlasia s prehlbovaním ekonomickej spolupráce s Ruskom a strategickej závislosti na východnom susedovi. Protesty za aj proti vláde, provokácie extrémistov a nejasný líder opozície sa miešajú s pro-európskymi aj pro-ruskými náladami. Viktor Janukovyč sa snaží udržať moc vyjednávaním s Európskou úniou, medzinárodnými finančnými inštitúciami a Ruskom, aby odvrátil vážne hospodárske problémy, ktorým čelí Ukrajina. Pod nátlakom politickej opozície a medzinárodného spoločenstva zrušil sériu kontroverzných januárových zákonov, ktoré vážne obmedzujú občianske práva a aktivity opozície. Dokáže ponuka Európskej únie na spoluprácu ovplyvniť smerovanie krajiny alebo bude Slovensko ako priamy sused Ukrajiny sledovať jej ďalšie zbližovanie s Ruskom? Reflektuje program Východného partnerstva EÚ skutočné potreby spolupracujúcich štátov? Napĺňa svoj cieľ byť prostriedkom na zblíženie krajín VP a EÚ alebo je potrebná jeho redefinícia/reparát?  Môže Slovensko pomôcť odovzdavaním svojich skúseností z  demokratizácie z 90tych rokov? 

Ako sa zapojiť do súťaže?

Snažíme sa motivovať slovenských študentov vysokých škôl, aby si naštudovali do hĺbky konkrétnu tému a napísali inovatívnu esej. Tento rok sme sa rozhodli sprísniť pravidlá pre písanie esejí, aby sme ešte viac zvýšili ich kvalitu. Ak chceš uspieť a dostať sa čo najďalej, skús dodržať pravidlá, o ktorých píšeme nižšie.

Eseje v slovenskom jazyku vo formáte *.doc, s použitím písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, okraje 2,5 cm, spolu s vyplneným registračným formulárom a čestným prehlásením posielajte elektronicky na adresu: simona.gembicka@nadaciapontis.sk najneskôr do stredy 30. apríla 2014. Do predmetu správy uveďte ESEJISTICKA SUTAZ.

Nezabudni na pár pravidiel

Esej píš podľa platných pravidiel slovenského jazyka v rozsahu 1 200 – 1500 slov.  Literatúra či odkazy sa do tohto počtu nepočítajú. Esej musí rešpektovať formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru. Esej v sebe môže zahŕňať priame citáty s odkazom na zdroj, ktoré musia byť uvedené v úvodzovkách. Každá esej musí obsahovať nasledovné časti: titulok, text eseje, zoznam použitej literatúry. Pozor. Názov eseje nie je totožný s vyhlásenými témami esejistickej súťaže. Vymysli vlastný a originálny názov pre svoju prácu.

Tvoja esej by mala priniesť kritické posúdenie témy a načrtnutého problému z pohľadu viacerých autorov. Nezabudni však doplniť aj svoje vlastné zhodnotenie témy. Každá esej musí obsahovať minimálne 5 rôznych bibliografických odkazov na odbornú literatúru. Text z internetového blogu, Wikipedia.org, Referaty.sk, Yahoo answers, nebudeme považovať za odborný podklad. Odporúčame ti využívať ako zdroje akademické články publikované v periodikách, ktoré sú prístupné cez Google Scholar. Esej by nemala byť len kompilátom dostupných zdrojov na danú tému. Pokús sa k nej pristupovať aktívne, priniesť a navrhnúť vecné riešenia, ktoré by sa dali využiť v praxi. Dôležitou súčasťou eseje by malo byť formulovanie premís, vlastných názorov a vlastného záveru. 

Kto bude hodnotiť tvoju esej?

Členovia hodnotiacej komisie:

 • Peter Hulényi, riaditeľ Odboru rozvojovej a humanitárnej spolupráce Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR
 • Lucia Lacková, riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
 • Silvia Miháliková, dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
 • Karla Wursterová, riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF)
 • Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis
 • Juraj Mesík, profesor na Katedre rozvojových štúdií Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Tomáš Strážay, vedúci výskumný pracovník programu Stredná a juhovýchodná Európa Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) 
 • Mirek Tóda, redaktor zahraničného oddelenia denníka SME
 • Andrej Matišák, redaktor zahraničného spravodajstva denníka Pravda
 • Nora Beňáková, koordinátorka pre rozvojovú politiku Platformy MVRO
 • Andrej Návojský, projektový manažér Nadácie Milana Šimečku
 • Edita Bednárová, vedúca oddelenia Humanitárna Pomoc a Rozvojová Spolupráca, Človek v ohrození
 • Ondrej Gažovič, odbor verejnej diplomacie Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR
 • Ivana Raslavská, programová riaditeľka oddelenia Demokratizácia a rozvoj Nadácia Pontis
 • Andrea Cox, programová manažérka Nadácie Pontis
 • Jakub Šimek, programový manažér Nadácie Pontis 
 • Michal Cenker, programový manažér Nadácie Pontis 
 • Katarína Bajzíková, projektová manažérka a konzultantka PDCS
 • Ingrid Ludviková, tlačová a komunikačná tajomníčka Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Martin Kačo, radca, zástupca veľvyslanca, vedúci politického úseku Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve
 • Allan Bussard, riaditeľ Nadácie Integra

Každú esej hodnotí 5 členov komisie, maximálny počet bodov od jedného člena je 50, dokopy 250 bodov za esej.

Kedy sa dozvieš výsledky?

O výsledkoch súťaže budeme každého prihláseného študenta informovať e-mailom najneskôr 30. mája 2014. Víťazov súťaže, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, pozveme na slávnostné vyhlasovanie súťaže, ktoré sa uskutoční v júni 2014.

Ďalšie informácie o súťaži nájdeš v Štatúte. V prípade nejasností a otázok prosím kontaktuj Simonu Gembickú na čísle: +421 2 5710 8113+421 2 5710 8113 alebo e-mailom: simona.gembicka@nadaciapontis.sk

Súťaž o najlepšiu esej vyhrala tento rok 23 ročná študentka práva Žaneta Sedíleková. Mladá Bratislavčanka, ktorá sa vo svojej eseji venovala téme mieru a stabilite vo svete, absolvuje 4-týždňovú stáž v OSN v New Yorku. Za svoju esej s názvom Konfliktná elektronika? alebo ako sa svetový technologický progres podpísal pod destabilizáciu pomerov v Demokratickej republike Kongo získala od hodnotiacej komisie celkovo 205 bodov.

Mieru vo svete sa venuje dlhodobo

Výber témy u Žanety Sedílekovej nebol náhodný. „Ako študentka práva som bola oboznámená s korporátnou trestnoprávnou zodpovednosťou a jej nedostatkom začiatkom prvého ročníka. Keď som začala študovať na Univerzite v Amsterdame (Erasmus pobyt), rozhodla som sa zamerať na Medzinárodné trestné právo a podarilo sa mi zapísať sa do predmetu Corporations and International Crimes. Keď som narazila na tému o medzinárodnej stabilite a mieri, mala som pocit, že mám dostatok vedomostí a skúseností na to, aby som ju vedela spracovať s istou odbornosťou. O Demokratickej republike Kongo som veľa čítala nielen do školy – môj príchod do Amsterdamu korešpondoval aj s predstavením Fairphonu, čo bol taktiež jeden z dôvodom výberu tejto témy,“ odôvodnila svoj výber Sedíleková, ktorá študuje na University of Glasgow  právo, no momentále je na študijnom pobyte Erasmus v Amsterdame.

Víťazstvo bolo tesné

Len o dva body menej ako víťazka súťaže získala za svoju esej Katarína Antalová, ktorá sa umiestnila na druhom mieste. Študentka Európskych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne sa dlhodobo zaujíma o témy zahraničnej politiky Ruska a EÚ. Aj preto sa vo svojej eseji  s názvom Ukrajina – ihrisko (bojisko) geopolitických stratégií Ruska a EÚ? venovala súčasnému dianiu na Ukrajine.

„Pretože aktívne ovládam ruský aj anglický jazyk, snažím sa na problematiku získať komplexný pohľad z rusko aj anglicko jazyčných médií. Téma súčasného diania na Ukrajine ma veľmi zaujíma, predovšetkým pretože ide o vývoj, ktorý sa nás ako susedov bezprostredne dotýka. Tamojšia situáciaje komplexného charakteru a veľmi náročná na analýzu a návrh možných riešení. Z tohto dôvodu to bola pre mňa výzva, ktorej som sa chcela chopiť,“ vysvetlila dôvody záujmu o tému Antalová. Študentka (24), ktorá tiež pochádza z Bratislavy, absolvuje svoju víťaznú 4-týždennú stáž v OSN v Ženeve.

Do najlepšej trojky esejí sa dostala aj esej Michala Adama, ktorého komisia ocenila  najmä za originálny, kritický prístup a snahu o "out of the box" uvažovanie. Na 4-týždennú stáž do Viedenskej OSN/OBSE pocestuje 21 ročný študent medzinárodných vzťahov a sociológie na Masarykovej univerzity v Brne. Michal Adam za svoju esej s názvom Keď rozvoj začína žiť vlastným životom alebo Sociálne kompetencie ako kľúč k úspešnému rozvoju v 21. storočí získal 201 bodov.  „Výzva sociálne vzdelávať mladých ľudí naberá na vážnosti obzvlášť v situácii, kedy demokracia prechádza krízou - ľudia sú frustrovaní z politiky a neveria jej vykonávateľom, rozmáhajú sa konšpiračné teórie, netolerancia a nacionalizmus. Slovensko, Európa a svet potrebuje vychovať generácie schopné viesť efektívny dialóg, otvorené menšinovým pozíciám a citlivé voči prejavom netolerancie. Verím, že cestou ako to zaručiť, je rozvoj sociálnych kompetencií a že ťažisko súčasných rozvojových paradigiem by malo ležať práve v nich,“ vysvetlil dôležitosť témy Michal Adam.

Bodovali najmä študenti zahraničných vysokých škôl

Do piateho ročníka súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce sa prihlásil rekordný počet študentov 62, z ktorých 38 študuje na domácich vysokých školách a 24 študuje v zahraničí. V prvej desiatke najlepšie hodnotených esejí je až 8 študentov, ktorí študujú v zahraničí. Tematický záujem bol tento rok vyvážený, t.j. 23 esejí sa venovali téme mieru a rozvoju vo svete, 22 študentov najviac zaujala aktuálna téma Ukrajiny a Východného partnerstva a 17 esejí sa venovalo téme európskeho roku rozvoja 2015. Každú esej čítalo a hodnotilo päť členov komisie. Tvorili ju odborníci zo štátnej správy, médií, akademického prostredia a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rozvojovým témam.

Členovia hodnotiacej komisie:

 • Peter Hulényi, riaditeľ Odboru rozvojovej a humanitárnej spolupráce Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR
 • Lucia Lacková, riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
 • Silvia Miháliková, dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
 • Karla Wursterová, riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF)
 • Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis
 • Juraj Mesík, profesor na Katedre rozvojových štúdií Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Tomáš Strážay, vedúci výskumný pracovník programu Stredná a juhovýchodná Európa Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) 
 • Mirek Tóda, redaktor zahraničného oddelenia denníka SME
 • Andrej Matišák, redaktor zahraničného spravodajstva denníka Pravda
 • Nora Beňáková, koordinátorka pre rozvojovú politiku Platformy MVRO
 • Andrej Návojský, projektový manažér Nadácie Milana Šimečku
 • Edita Bednárová, vedúca oddelenia Humanitárna Pomoc a Rozvojová Spolupráca, Človek v ohrození
 • Ondrej Gažovič, odbor verejnej diplomacie Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR
 • Ivana Raslavská, programová riaditeľka oddelenia Demokratizácia a rozvoj Nadácia Pontis
 • Andrea Cox, programová manažérka Nadácie Pontis
 • Jakub Šimek, programový manažér Nadácie Pontis 
 • Michal Cenker, programový manažér Nadácie Pontis 
 • Katarína Bajzíková, projektová manažérka a konzultantka PDCS
 • Ingrid Ludviková, tlačová a komunikačná tajomníčka Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Martin Kačo, radca, zástupca veľvyslanca, vedúci politického úseku Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve
 • Allan Bussard, riaditeľ Nadácie Integra

Piaty ročník súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce je organizovaná v rámci projektu Nadácie Pontis Globálna univerzita II: Podpora diskurzu rozvojového vzdelávania na vysokých školách, ktorý finančne podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov SlovakAid.

Michal Fiabáne z Masarykovej univerzity v Brne sa zúčastnístáže pri Stálej misii Slovenskej republiky OSN V Ženeve. Nadácia Pontis v 3. ročníku súťaže o najlepšiu esej zaznamenala rekordnú účasť študentov. Víťazi sa venovali téme Arabskej jari a transformácií severoafrických krajín ma moderné demokracie.    

Do súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce sa tento rok zapojil rekordný počet študentov. Stáže v Stálej misii Slovenska v OSN v Ženeve sa zúčastní  Michal Fiabáne, študent Masarykovej univerzity v Brne.  Mladý Žilinčan, ktorý študuje politológiu, sa vo svojej eseji Nová vlna demokracie? Arabská jar a jej paralely s rokom 1989 snažil zhodnotiť skutočnú mieru podobnosti medzi situáciou arabských krajín v súčasnosti a postkomunistickými republikami po roku 1989. Hoci sa dnes Michal Fiabáne venuje politickému marketingu, počas bakalárskeho štúdia medzinárodných vzťahov bol oblasťou jeho záujmu práve Blízky východ. „K tejto téme som sa opätovne vrátil aj počas svojho zahraničného pobytu na Kodanskej Univerzite,“ povedal. O kvalite víťaznej eseje svedčí aj fakt, že jeden z členov hodnotiacej komisie Samuel Arbe pôsobiaci v organizácii PDCS o nej uviedol, že jej autor by mohol ísť o tejto téme prednášať aj do Európskeho parlamentu alebo aspoň na  ministerstvo zahraničných vecí.

Úspešné dievčatá

Trojtýždňovú stáž na ministerstve zahraničných vecí vyhrala Zuzana Nováková z Bratislavy vďaka svojej eseji Rovnaká požiadavka, rozdielny kontext? Cieľom jej eseje bolo načrtnúť rôznorodosť podmienok a prostredia, a variabilitu  možných výsledkov prebiehajúcich demokratizácií. Zuzana je študentka kombinovaného štúdia odborov rozvojové štúdiá na International Institute of Social studies v Holandsku a odboru medzinárodné vzťahy v Španielskom Instituto Barcelona d'Estudis Internacionales.

Medzi ocenenými bola aj Monika Pohlová, ktorá vyhrala stáž v Nadácii Pontis. Študentka medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave vo svojej eseji Spoločne k modernej demokracii v Severnej Afrike využila poznatky získané pri písaní diplomovej práce. V nej sa venuje práve skúmaniu vzťahov medzi Európskou úniou a krajinami Maghrebu.

Zaujala téma demokracie v krajinách severnej Afriky

Do tretieho ročníka súťaže sa zapojilo 55 súťažiacich. Autori 13 esejí dokonca študujú na zahraničných univerzitách. Najviac ich bolo z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z Ekonomickej univerzity v Bratislave. „Každú esej čítalo a hodnotilo päť členov komisie. Tvorili ju odborníci zo štátnej správy, médií, akademického prostredia a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rozvojovým témam.  Študenti si mohli vybrať zo štyroch tém. Najatraktívnejšia pre študentov bola  téma transformácie severoafrických krajín na moderné demokracie. Písala o nej viac ako polovica súťažiacich. Ďalšie témy sa týkali budúcnosti slovenskej zahraničnej politiky, a moderným technológiám v Afrike.

Členovia hodnotiacej komisie:

 • Karla Wursterová, Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí SR
 • Juraj Mesík, Palackého Univerzita v Olomouci
 • Peter Brezáni, SFPA
 • Eva Sládková, Slovenský rozhlas
 • Juraj Koník, Denník SME
 • Andrea Girmanová , Platforma MVRO
 • Samuel Arbe, PDCS
 • Katarína Bajzíková, PDCS
 • Ondrej Buchel, Austrálska Univerzita
 • Andrej Návojský, Človek v ohrození
 • Tomáš Bokor, Človek v Ohrození
 • Ivana Raslavská, Nadácia Pontis
 • Jakub Šimek, Nadácia Pontis
 • Tatiana Žilková, Nadácia Pontis

Tretí ročník súťaže organizovala Nadácia Pontis v rámci projektu Odborne o rozvojových témach. Projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu z finančných prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid. Víťazi si svoje diplomy podpísané ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom a riaditeľkou Nadácie Pontis Lenkou Surotchak prevzali počas Medzinárodnej vedeckej konferencie „Rozvoj a demokracia“.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky