Ukrajina

Západné vzdelávanie - Nástroj na europeizáciu Ukrajiny

Sú ukrajinskí absolventi zahraničných vysokých škôl "agentmi zmien" v europeizácii Ukrajiny?

Nadácia Pontis spolupracovala na projekte s názvom "Západné vzdelávanie - Nástroj na europeizáciu Ukrajiny", ktorý viedol Ukrajinský inštitút verejnej politiky (UIPP) a bol finančne podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. Cieľom projektu bolo zistiť, či mladí profesionáli so zahraničným diplomom sú "agentmi zmeny" na Ukrajine a či ich zahraničné vzdelanie prispieva ku kvalite zmien v ich krajine a zároveň či približuje Ukrajinu k EÚ. Odborníci z projektu analyzovali dopyt po týchto mladých odborníkoch v oblasti verejnej správy a podnikania. Okrem toho na základe skúseností krajín V4 so zapájaním absolventov západných univerzít do prístupových procesov k EÚ, vytvorili pre Ukrajinu odporúčania.

Partneri projektu z krajín V4 poskytli prípadové štúdie o tom, ako profesionáli, ktorí študovali v zahraničí, ovplyvnili ich prístupové procesy a aké politické rady možno čerpať na základe ich skúseností. Finálna štúdia, ktorá bude jedným z výsledkov projektu, by mala v Ukrajine naštartovať rozsiahlu verejnú diskusiu, do ktorej budú zapojené združenia absolventov, inštitúcie poskytujúce štipendiá, ukrajinskí predstavitelia vládnej sféry, zamestnávatelia či tvorcovia verejnej mienky.

Post sovietski politici zablokovali mladšej generácii vstup do politiky na Ukrajine

Za 23 rokov od vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny ku zmene elity na Ukrajine v skutočnosti nikdy nedošlo. Vyplýva to z výskumu, ktorý uskutočnil UIPP a podľa ktorého post sovietsky politický systém účinne zablokoval mladšej generácii vstup do politiky. Navyše, tých niekoľko mladých ľudí, ktorým sa do politiky podarilo dostať, sú nútení hrať podľa starých pravidiel a preto sa stali obeťami systému. To vedie k záveru, že len samotná výmena generácie nemusí stačiť na zmenu systému. Okrem toho, ukrajinský vzdelávací systém je skorumpovaný a izolovaný od globálnej akademickej obce, čo prispieva k zachovaniu súčasného stavu.

Podľa odhadov si na západe hľadá vzdelanie ročne asi 30 000 študentov z Ukrajiny. 97% respondentov v prieskume uviedlo, že by svoje vzdelanie a skúsenosti získané v zahraničí mohli úspešne uplatniť vo verejnom sektore doma. Avšak až 60% z nich uviedlo, že ich schopnosti by boli užitočné, keby bola civilná služba zreformovaná (54%) alebo keby sa zmenilo zloženie vlády (6%). Ukrajinská vláda nikdy nemala v úmysle zapojiť odborníkov s diplomami zo západu a ani zbierať údaje o počte ukrajinských študentov študujúcich v zahraničí. V dôsledku toho nízke platy vo verejnom sektore v kombinácii s konečnou neschopnosťou ovplyvňovať rozhodovacie procesy odradili ambicióznych absolventov od toho, aby sa pokúšali vo svojej krajine o dosiahnutie zmien. Väčšina absolventov po návrate na Ukrajinu preto hľadala prácu v súkromnom sektore. Druhým najpopulárnejším zamestnaním medzi držiteľmi zahraničných diplomov bol mimovládny sektor.

To sú len niektoré z výsledkov výskumu, ktorý mal za cieľ zistiť, či ukrajinskí absolventi zahraničných vysokých škôl sú "agentmi zmeny" v europeizácii Ukrajiny a ako  na základe skúseností z V4 čo najlepšie využiť ich potenciál. V rámci výskumu boli mapovaní ukrajinskí absolventi zahraničných vysokých škôl - aké majú zamestnanie, prácu, vplyv, plány a ambície. Projekt mal za cieľ odpovedať na nasledujúce výskumné otázky:

  • Ako sú ukrajinskí absolventi zahraničných vysokých škôl vnímaní potenciálnymi zamestnávateľmi na Ukrajine?
  • Je dopyt po týchto mladých odborníkov vo verejnej správe, v súkromnom sektore, v občianskej spoločnosti či v politike?

Aké sú odporúčania pre Ukrajinu?

Záverečná konferencia projektu sa konala v Kyjeve. Nadáciu Pontis na konferencii zastúpovala Viktória Mlynarčíková.

Záverečná konferencia projektu "Západné vzdelávanie - Nástroj na europeizáciu Ukrajiny" sa konala 27. novembra 2014 v Kyjeve na Ukrajine. Organizoval ju Ukrajinský inštitút pre verejnú politiku a Kyiv School of Economics. Koordinátorka projektu, Iryna Ozymok na nej predstavila krátke video, ktoré zosumarizovalo poznatky a rady kľúčových aktérov na Ukrajine a z regiónu, týkajúce sa reforiem, ktoré by mali byť na Ukrajine prijaté. Na konferencii sa tiež diskutovalo o úlohe mládeže v spoločenskej zmene, čo je na dnešnej Ukrajine obzvlášť aktuálna téma vzhľadom na to, že mládež zohrala dôležitú úlohu v udalostiach Maidane ako aj v tom, čo nasledovalo po celý minulý rok. V druhom paneli konferencie projektoví partneri z krajín Vyšehradskej štvorky diskutovali o tom, ako globálne vzdelávanie ovplyvnilo zmenu v ich krajinách, a o tom to, čo považujú za kľúčové prvky a ťažkosti pri reformách vyššieho vzdelávania vo svojich krajinách. Nadáciu Pontis na konferencii zastúpovala Viktória Mlynarčíková.

Na konferencii bola odprezentovaná aj záverečná štúdia projektu, ktorá bude čoskoro k dispozícii v elektronickej podobe. 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky