Školy môžu získať grant na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis podporí aktivity a inovatívne prístupy zamerané na vytvorenie súťaží na popularizáciu vedy a techniky pre 2. stupeň základných škôl, na stredných a vysokých školách.