V horizonte 10 rokov sa udejú prevratné technologické a spoločenské zmeny, ktoré zásadne ovplyvnia život v našej spoločnosti. Globalizovaný svet budú čakať nové výzvy. Zaniknú, napríklad, mnohé tradičné profesie. V Nadácii Pontis vnímame, že je potrebné zmeniť vzdelávanie tak, aby deti neboli len pasívnymi prijímateľmi vedomostí, ale aby dokázali formovať vlastnú budúcnosť. Chceme, aby mladí ľudia boli pripravení na zmeny a mali možnosť naplno rozvíjať svoj potenciál.

Naše projekty

novinky

kalendár podujatí

Dôležité čísla

8 rozdaných Cien Generácia 3.0
11 projektov akcelerátora Generácie 3.0
50 osobností z biznisu zapojených do This is 21
52 talentovaných študentov v rámci AXA nadačného fondu
341 preškolených učiteľov informatiky

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram