Zamestnávateľ ústretový k rodine, k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

Zamestnávateľ ústretový k rodine, k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

V aktuálnom ročníku ocenenia Via Bona Slovakia 2017 udelí Nadácia Pontis a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR špeciálnu cenu „Zamestnávateľ ústretový k rodine, k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2017“. Oceníme príklady firiem, ktoré presadzujú vo svojich firemných hodnotách a programoch rodovú rovnosť, rovnosť príležitostí a sú ústretové k rodine. Hľadáme inšpiratívne príklady firiem, ktoré vytvárajú kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie v pracovnom prostredí. Oceníme inovatívne a unikátne projekty vyzdvihujúce diverzitu.

Cenou „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ upriamujeme pozornosť na podniky, ktoré vo svojich firemných hodnotách a projektoch podporujú diverzitu a inklúziu a zároveň ju uplatňujú v praxi. „Žiadny podnik nemôže byť prevádzkovaný v sociálnom vákuu. Pre mnoho ľudí je ich osobná identita zviazaná s ich postavením v práci. Pritom platí aj to, že najväčší kapitál každého podniku sú kvalitní ľudia a rozmanitosť je motorom inovácií. Túto skutočnosť už dávno pochopili vo vedení väčšiny globálnych korporácií a snažia sa preto vytvárať čo najlepšie podmienky na to, aby si udržali a motivovali dobrých zamestnancov a zamestnankyne. Na Slovensku takýto prístup zatiaľ nie je pravidlom, preto by sme chceli zviditeľniť tie podniky, ktoré prinášajú a podporujú dôležité spoločenské zmeny v postavení žien i mužov, ako aj rôznych znevýhodnených skupín v našej spoločnosti. Želáme si, aby tieto pozitívne príklady slúžili ako vzor aj ostatným zamestnávateľom a motivovali ich vo vytváraní ústretového prostredia k rodine, rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí,“ hovorí Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Cena Nadácie Pontis a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Členovia hodnotiacej komisie pre rok 2017: Ivana Molnárová, Gabriela Stopková, Sylvia Porubänová, Oľga Pietruchová, Miriam Zsilleová, Tomáš Hasala, Lukáš Bakoš, Timotej Husár

Nominácie boli uzatvorené 15. januára 2018. Tešíme sa na vás v ďalšom ročníku.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky