Zodpovedná malá/stredná firma

Zodpovedná malá/stredná firma

Za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania v praxi.

 V tejto kategórii oceňujeme prístup k zodpovednému podnikaniu a aktivity realizované aspoň v dvoch oblastiach z nasledovných:

  • zodpovednosť voči zamestnancom,
  • zodpovednosť voči komunite,
  • zodpovednosť voči životnému prostrediu,
  • zodpovednosť na trhu a etika.

Na ocenenie Zodpovedná malá a stredná firma sa môžu prihlásiť spoločnosti s počtom zamestnancov do 250.

Čo odporúčajú členovia hodnotiacej komisie?

Člen hodnotiacej komisie Lukáš Bakoš

KONZULTÁCIE: S vašimi otázkami ohľadom nominácie v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma vám rád pomôže Marek Richter (marek.richter@nadaciapontis.sk, tel. – 02/ 5710 8119, mobil - 0918 595 999). Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu: http://www.nadaciapontis.sk/faq-via-bona-slovakia 

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument. Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formuláru.

Členovia hodnotiacej komisie: Gabriela Dubcová, Andrea Ferancová, Marián Letovanec, Martin Bajaník, Andrej Juris, Xénia Makarová

Nominácie boli uzatvorené 15. januára 2018. Tešíme sa na vás v ďalšom ročníku.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky