Rozvojová spolupráca

Nadácia Pontis pôsobí v juhovýchodnej Keni. Momentálne v oblasti Taita Taveta implementujeme náš tretí projekt.

Nadácia Pontis pôsobí v oblasti rozvojovej spolupráce v Keni od roku 2010. Sote ICT program vznikol vďaka trom projektom Slovensko-kenskej spolupráce pre moderné školy, ktoré finančne podporil SlovakAid. Rozšírili sme sa na päť škôl v roku 2012 a na desať škôl v roku 2013, kedy sme zaviedli aj koncept cvičných firiem. Nadácia Pontis manažuje tento program už päť rokov spolu s našimi partnermi z Kasigau Wildlife Trust  a v súčasnosti zakladáme samostatnú organizáciu Sote ICT. 

Čo sme dosiahli v roku 2014 

V roku 2014 sme mali 417 členov IT klubov na desiatich stredných školách v kraji Taita Taveta, ktorých sme podporili v získaní praktických počítačových a podnikateľských zručností. Od roku 2013 žiaci založili a manažujú spolu 24 cvičných firiem, ktoré sú registrované v Practice Enterprise Network a cvične podnikajú medzi sebou a so žiakmi na Slovensku. Počas školského roku stredoškoláci tvoria reklamné brožúry, videá, podnikateľské plány a finančné dokumenty a blogujú o svojich cvičných firmách. Ich produkty možno nájsť na  facebook.com/SoteICT a slideshare.net/soteICT

Prečo Sote ICT? 

Nezamestnanosť mladých ľudí je globálnym problémom. V Keni je 81 percent pracovníkov zamestnaných v neformálnom sektore a stabilné pracovné miesta sú vzácnosťou. Našim hlavným poslaním je podporovať mladých ľudí v získavaní praktických zručností v IT a podnikaní, ktoré im umožnia stať sa v budúcnosti zodpovednými zamestnancami a podnikateľmi, ktorým záleží na udržateľnom rozvoji ich krajiny. Swahilské slovo “sote” znamená „každý” a vystihuje snahu pozitívne ovplyvniť čo najviac mladých ľudí a zameranie na sociálny rozmer. Preto sa sústreďujeme na vidiecke školy so žiadnou, alebo len obmedzenou IT infraštruktúrou. V súčasnosti našou pridanou hodnotou je schopnosť kombinovať koncepty IT klubov, cvičných firiem a medzinárodnej spolupráce učiteľov a žiakov a poskytnúť im dlhodobú podporu. Neveríme v čarovné získanie zručností a zlepšenie študijných výsledkov len pomocou technológií. Preto IT klubom a cvičným firmám poskytujeme dlhodobú finančnú a odbornú podporu. Začiatkom roka 2015  plánujeme vytvoriť v meste Voi Sote ICT Hub, ktorí bude slúžiť absolventom stredných škôl, na ktorých pôsobíme, a širšej verejnosti v získaní ďalších zručností a rozbehnutí vlastného podnikania. 

Partneri:

 

Projekt podporili:

Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky