26. 10. 2016 Pontis Foundation

We are rebranding and introducing a new visual identity

We are trying to make positive changes in Slovakia. Now we want to do the same with our foundation, this time by changing its overall visual style.

The new visual identity of the Pontis Foundation at the Development and Democracy International Conf

Preto sme sa rozhodli zmodernizovať a skrášliť naše logo. A nielen to! Postupne budeme meniť všetky naše vizuály. Našim cieľom je, aby sme po vizuálnej stránke zjednotili projekty a programy Nádacie Pontis, ktorých nie je málo. Veríme, že s výsledkom budeme rovnako spokojní aj my, aj vy.          

Čo boli teda hlavné dôvody celého rebrandingu? Univerzálnosť a jednotnosť. Nadácia Pontis sa venuje rôznym oblastiam, pri ktorých nebolo vždy jednoduché zladiť vizuály jednotlivých projektov. Vďaka tomu nebolo pre verejnosť ľahké identifikovať, že programy ako Via Bona Slovakia, Fond pre transparentné Slovensko, Sociálni inovátori či Business Leaders Forum zastrešuje Nadácia Pontis. To staré logo (ktoré sme mimochodom používali už vyše 10 rokov) by sa dalo popísať ako trochu konzervatívne, trochu zväzujúce. Nové má za úlohu reprezentovať naše hlavné vlastnosti – inovatívnosť, profesionalitu a priateľskosť.

Radi by sme vám predstavili naše nové logo. Jeho hlavnou myšlienkou je to, že Pontis vďaka inováciám vytvára vlny, ktoré inšpirujú ostatných. Týmito vlnami sa samozrejme myslia rôzne idey a riešenia. Nová podoba vizuálov má za úlohu vytvoriť dojem flexibility a prepojenia medzi jednotlivými projektmi a programami.

Ako ste si mohli všimnúť, prvýkrát sme nové logo predstavili na medzinárodnej konferencii Rozvoj a demokracia, ktorá sa konala 27. októbra 2016 v Bratislave. Tam ste mohli spozorovať základný vizuál Pontisu, no to bol len začiatok. Postupne si budete môcť všimnúť zmenu aj pri vizuáloch našich programov a projektov. Dúfame, že sa vám tieto inovácie budú páčiť rovnako ako nám.

Týmito novinkami snáď prispejeme k zlepšeniu nie len estetickej stránky Nadácie Pontis, no taktiež zvýšime efektivitu jej pôsobenia. Veríme, že sa týmto spôsobom posúvame len a len dopredu. 

 

 

 

 

 

 

Who we are

We create strong and meaningful linkages between the corporate, civic and public sectors in our three strategic topics – social innovation, philanthropy and responsible entrepreneurship. We build expertise our expertise in these issues, bring trends, promote long-term impact, and inspire.


Pontis Foundation
Zelinarska 2821 08
Bratislava


Contact:
Phone: (+421 2) 5710 8111
pontis@pontisfoundation.sk
Contact for media:
Phone: (+421 2) 5710 8113
pr@pontisfoundation.sk