09. 11. 2018 Zodpovedné podnikanie

Ako pripravuje spoločnosť Accenture žiakov i učiteľov pre digitálny vek?

Zvýšiť kvalitu informatiky, motivovať žiakov, pomáhať učiteľom. Príďte sa zoznámiť 13. novembra s cieľmi Accenture na Zodpovednom trhovisku.

IT technológie sú súčasťou života každého z nás. Spoločnosť Accenture sa preto pred niekoľkými rokmi rozhodla, že je nutné zvýšiť kvalitu hodín informatiky, motivovať žiakov a pomáhať učiteľom vo výučbe. Odpoveďou je projekt S♥Code. Čo to vlastne je? Príďte sa o tom porozprávať do stánku Accenture 13. novembra na Zodpovednom trhovisku.

Ako pomôcť deťom, aby lepšie pochopili základy informatiky a boli dostatočne pripravené na pracovný život po škole? Odpoveďou sú učitelia. Spoločnosť Accenture pripravila v roku 2016 prvý kurz pre učiteľov slovenských základných škôl. Odozva bola takmer okamžitá – záujem a nadšenie. Najprv išlo len o malé školenie v Bratislave. Neskôr sa rozšírilo do každého regiónu krajiny. Po dvoch rokoch sa môže  Accenture hrdiť tým, že dokázali zasiahnuť už na vyše 10% zo všetkých základných škôl na Slovensku.

Efektívny nástroj na dosah

Pre učiteľov bol pripravený nástroj v podobe webovej stránky Code.org. Tá nie len, že nič nestojí, no ponúka učiteľovi aj kurikulum, ktorého sa môže držať. Po tom, čo je učiteľ vyškolený na prácu s týmto nástrojom, môže svoje snaženie preniesť do triedy. Hodiny informatiky bývali o písaní vo Worde či pripravovaní prezentácii v PowerPointe. S Code.org majú žiaci možnosť programovať hravou formou, ktorá má dve výhody: je jednoduchá na použitie a využíva témy blízke deťom.

Žiaci sa neučia písať programovacie jazyky. Prostredníctvom tzv. block-based coding-u si osvojujú základné princípy programovania. Do skladačky usporadúvajú bloky s príkazmi tak, aby splnili úlohu. V plnení týchto úloh im pomáhajú známe témy ako Frozen, Star Wars či Minecraft. Cvičenia sú rôznorodé a tvorené spôsobom, ktorý zaujme detského používateľa.

Rôznorodosť v IT

Ďalším cieľom spoločnosti Accenture je sprístupniť a motivovať k IT ako chlapcov, tak aj dievčatá. Technické smery sú študované minimom dievčat. Zefektívnením hodín informatiky sa môžu zbúrať predsudky, ktoré dievčatá voči technológiám majú. Ak sa deti stretávajú s informatikou od ranného veku bez rozdielu pohlavia, je pravdepodobnejšie, že si k nej v budúcnosti nájdu cestičku rovnako chlapci aj dievčatá.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram