Mapa sociálnych inovátorov

Mapa odvážnych, zvedavých a aktívnych ľudí, ktorí menia Slovensko k lepšiemu.

V roku 2015 sme začali mapovať aktívnych občanov, ktorí prinášajú pozitívnu zmenu. V spolupráci s organizáciou Ashoka a s podporou spoločností Erste Group a Slovak Telekom sme vytvorili mapu 945 ľudí prostredníctvom tzv. metódy snehovej gule – pôvodná skupina uznávaných sociálnych inovátorov odporučila ďalších ľudí a tí zase odporučili ďalších. Mapa tak zobrazuje nielen profily jednotlivcov, ale aj prepojenia medzi nimi.

Stiahnite si mapu vo formáte PDF alebo si prečítajte o projekte viac v tomto článku.

Vytvorili sme webovú stránku http://inovatori.sk/ a usilujeme sa o to, aby mapa sociálnych inovátorov bola interaktívnejšia a podrobnejšia. Naším cieľom nie je len zmapovať predchádzajúci úspech a vplyv sociálnych inovátorov, ale aj monitorovať ich plány do budúcnosti a nápady na riešenie ďalších problémov. Tieto informácie môžu následne prispieť ku kolektívnym iniciatívam vplyvu, ktoré súvisia s cieľmi, akými sú napríklad Ciele udržateľného rozvoja.