NAŠA VÍZIA

Našimi aktivitami sa snažíme prispievať k zmene Slovenska na dobrú krajinu, miesto pre slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a svoje okolie. Chceme krajinu, ktorá prosperuje, funguje trvalo udržateľne a je dobrým „globálnym občanom“. Chceme krajinu, kde ľudia na sebe pracujú, vzdelávajú sa, sú aktívni a dokážu si nájsť zamestnanie či rozbehnúť biznis. Chceme krajinu, kde sa dobre a férovo podniká, kde sa darí múdrym, poctivým, tvorivým a pracovitým ľuďom a nie oligarchom a korupcii. Chceme prívetivé prostredie pre slabších, chorých či  znevýhodnených, ktorí sa tu cítia prijatí. Chceme spoločnosť, ktorá je tolerantná voči menšinám a podporuje diverzitu.

Je to už vyše 20 rokov, odkedy meníme myšlienku lepšieho Slovenska na realitu. Zodpovednosť za našu krajinu neleží len na štáte, ale prispieť môžeme my všetci – ľudia, firmy i organizácie. Stačí, ak prevezmeme iniciatívu a tisíckami drobných krokov pomôžeme zmene.

Martina Kolesárová a Michal KiššaVýkonní riaditelia Nadácie Pontis

Silné spojenia pre pozitívne zmeny

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.

Naše strategické témy

Zodpovedné podnikanie

Vzdelávanie

Transparentnosť

Inklúzia

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram