Via Bona Slovakia je jedinečné ocenenie pre firmy za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Aj tento rok udelí Nadácia Pontis ocenenie v 7 kategóriách.

Spoznajte víťazov ocenenia za rok 2021

O tom, ako vyzerá naša krajina, rozhodujeme my všetci. Tým, ako sa správame k ľuďom okolo nás, tým, aké produkty a služby kupujeme, tým, ako žijeme. Firmy nie sú odlišné od jednotlivcov a dokážu meniť tvár Slovenska. A rovnako ako aj jednotlivci aj firmy môžu byť angažovanými občanmi a nahlas sa postaviť za slušnosť, férovosť a spravodlivosť.

Martina Kolesárová a Michal Kiššavýkonní riaditelia Nadácie Pontis

Hľadáme firmy, ktoré robia zodpovedné aktivity nad rámec zákona a nie je im ľahostajné, ako sa tu žije a podniká.

21 rokov ocenenia Via Bona Slovakia

553 nominovaných firiem
1189 prijatých nominácií
155 udelených ocenení
41 čestných uznaní

Nadácia Pontis udelí ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2021 v 7 kategóriách:


Via Bona sa roky zameriava na inšpiratívne a inovatívne projekty firiem, ktoré sú hodné nasledovania. Za viac ako 20 rokov existencie ocenenia sa ale mnohé z týchto výnimočných aktivít postupne stali vo firmách štandardom, ako je napríklad firemné dobrovoľníctvo či vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. „Tento vývoj treba zobrať do úvahy, preto chceme ďalej oceňovať to, čo štandardom stále nie je – ale veríme, že aj vďaka nášmu oceneniu sa ním raz stane,“ hovorí riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.

Kategórie prešli v uplynulých dvoch rokoch zmenou

  • Zásadnou zmenou prešla kategória Skvelý zamestnávateľ a špeciálne ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Obe ocenenia sa po novom zlúčili do jednej kategórie – Výnimočný zamestnávateľ, zameranej na podporu diverzity a inklúzie na pracovisku. „Táto zmena reflektuje aj situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu. Tá prehĺbila existujúce nerovnosti. Znevýhodnené skupiny na trhu práce sa ocitli v ešte horšej situácii, a zároveň sa objavili nové zraniteľné skupiny, ktoré potrebujú empatický prístup zo strany zamestnávateľa, ako sú pracujúci rodičia maloletých detí či ľudia s duševnými ťažkosťami,“ vysvetľuje Kišša. Práve firmy, ktoré sa snažia vytvárať čo najlepšie pracovné podmienky pre rôznorodé skupiny zamestnancov a podporovať účinnú inklúziu sa môžu uchádzať o ocenenie Výnimočný zamestnávateľ.
  • Tradičnou sa stala aj kategória Férový hráč na trhu, do ktorej mohli v minulosti firmy prihlasovať svoje projekty len každé dva roky. Práve v tejto kategórii oceňujeme projekty, ktoré firmy realizovali v odpovedi na pandémiu koronavírusu, s cieľom uľahčiť situáciu svojim partnerom. Môže ísť o aktivity smerom k zákazníkom alebo odberateľom, k dodávateľom či iným obchodným partnerom prezentujúce nadštandardný prístup firmy v krízovej situácii.
  • V kategórii Dobrý partner komunity môžu byť nominované projekty, ktoré reflektovali pandémiu, ale svoju pomoc zamerali na pomoc komunite.
  • Kategória Sociálne inovácie zmenila názov na Spoločensky inovatívna firma, obsahovo však zostala bez zmeny. Hlásiť sa do nej môžu firmy, ktorých inovatívne riešenie alebo produkt adresuje sociálne alebo environmentálne problémy a vytvára pozitívnu spoločenskú zmenu.

Ako prebieha hodnotenie Via Bona Slovakia? 

Všetky nominácie zaradené do hodnotiaceho procesu posudzujú nezávislé komisie zložené zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií. Komisiu navrhuje a zostavuje organizátor ocenenia, členstvo v nej je čestné a nezastupiteľné. Každá kategória má svoju vlastnú komisiu. Nadácia Pontis ako organizátor zvoláva stretnutia hodnotiacej komisie a zúčastňuje sa na nich, pričom v diskusii má funkciu facilitátora. V komisii má zastúpenie aj ako zdroj doplňujúcich informácií, avšak bez hlasovacieho práva.

Komisia hodnotí nominačné hárky v dvoch kolách, ktorým predchádza individuálne hodnotenie. Na svojom prvom stretnutí komisia rozhodne, ktoré nominácie postupujú do finále. Na druhom stretnutí, ktorého súčasťou sú osobné prezentácie finálových nominácií, vyberú členovia komisie víťaza každej kategórie. Mená víťazov ocenenia spolu s menami členov hodnotiacej komisie zverejní organizátor až na slávnostnom udeľovaní cien víťazom.

Chceme ďalej oceňovať to, čo štandardom nie je – ale veríme, že aj vďaka nášmu oceneniu sa ním raz stane.

Nech vám nič neunikne

Kedy sa otvoria nominácie? Ako postupovať pri vypĺňaní prihlášky? Všetky potrebné informácie o ocenení si môžete nájsť v svojej e-mailovej schránke.

Prihláste sa na odber noviniek o Via Bona Slovakia a už vám nič neunikne.

Chcem dostávať novinky o ocenení

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.