Via Bona Slovakia je jedinečné ocenenie pre firmy za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie.

V aktuálnom ročníku sme udelili ocenenie v 7 kategóriách. Okrem toho sme odovzdali aj špeciálnu cenu Dobre spravovaná firma a Cenu verejnosti, o ktorej víťazovi rozhodla verejnosť hlasovaním v ankete.

Spoznajte víťazov ocenenia Via Bona Slovakia 2020

O tom, ako vyzerá naša krajina, rozhodujeme my všetci. Tým, ako sa správame k ľuďom okolo nás, tým, aké produkty a služby kupujeme, tým, ako žijeme. Firmy nie sú odlišné od jednotlivcov a dokážu meniť tvár Slovenska. A rovnako ako aj jednotlivci aj firmy môžu byť angažovanými občanmi a nahlas sa postaviť za slušnosť, férovosť a spravodlivosť.

Martina Kolesárová a Michal Kiššavýkonní riaditelia Nadácie Pontis

Hľadáme firmy, ktoré robia zodpovedné aktivity nad rámec zákona a nie je im ľahostajné, ako sa tu žije a podniká.

20 rokov ocenenia Via Bona Slovakia

503 nominovaných firiem
1118 prijatých nominácií
146 udelených ocenení
41 čestných uznaní

Nadácia Pontis udelila ocenenie Via Bona Slovakia 2020 v 7 kategóriách:

V spolupráci so Slovenskou asociáciou Corporate Governance sme odovzdali aj špeciálnu cenu Dobre spravovaná firma a v spolupráci s hlavným mediálnym partnerom sme udelili aj ocenenie Cena verejnosti. O jeho víťazovi rozhodli čitatelia v ankete.


Via Bona sa roky zameriava na inšpiratívne a inovatívne projekty firiem, ktoré sú hodné nasledovania. Za 20 rokov existencie ocenenia sa ale mnohé z týchto výnimočných aktivít postupne stali vo firmách štandardom, ako je napríklad firemné dobrovoľníctvo či vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. „Tento vývoj treba zobrať do úvahy, preto chceme ďalej oceňovať to, čo štandardom stále nie je – ale veríme, že aj vďaka nášmu oceneniu sa ním raz stane,“ hovorí riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.

Kategórie prešli zmenou

  • Zásadnou zmenou prešla kategória Skvelý zamestnávateľ a špeciálne ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. V aktuálnom ročníku Via Bona Slovakia sa obe ocenenia zlúčili do jednej kategórie – Výnimočný zamestnávateľ, zameranej na podporu diverzity a inklúzie na pracovisku. „Táto zmena reflektuje aj súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu. Tá prehĺbila existujúce nerovnosti. Znevýhodnené skupiny na trhu práce sa ocitli v ešte horšej situácii, a zároveň sa objavili nové zraniteľné skupiny, ktoré potrebujú empatický prístup zo strany zamestnávateľa, ako sú pracujúci rodičia maloletých detí či ľudia s duševnými ťažkosťami,“ vysvetľuje Kišša. Práve firmy, ktoré sa snažia vytvárať čo najlepšie pracovné podmienky pre rôznorodé skupiny zamestnancov a podporovať účinnú inklúziu sa mohli uchádzať o ocenenie Výnimočný zamestnávateľ.
  • Po minuloročnej prestávke sa medzi kategórie Via Bona Slovakia opäť vrátil Férový hráč na trhu. Práve v tejto kategórii oceňujeme projekty, ktoré firmy realizovali v odpovedi na pandémiu koronavírusu, s cieľom uľahčiť situáciu svojim partnerom. Môže ísť o aktivity smerom k zákazníkom alebo odberateľom, k dodávateľom či iným obchodným partnerom prezentujúce nadštandardný prístup firmy v krízovej situácii.
  • V tradičnej kategórii Dobrý partner komunity boli nominované projekty, ktoré reflektovali pandémiu, ale svoju pomoc zamerali na pomoc komunite.
  • Kategória Sociálne inovácie zmenila názov na Spoločensky inovatívna firma, obsahovo však zostala bez zmeny. Hlásiť sa do nej mohli firmy, ktorých inovatívne riešenie alebo produkt adresuje sociálne alebo environmentálne problémy a vytvára pozitívnu spoločenskú zmenu.

Ako prebieha hodnotenie Via Bona Slovakia? 

Všetky nominácie zaradené do hodnotiaceho procesu posudzujú nezávislé komisie zložená zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií. Komisiu navrhuje a zostavuje organizátor ocenenia, členstvo v nej je čestné a nezastupiteľné. Každá kategória má svoju vlastnú komisiu. Nadácia Pontis ako organizátor zvoláva stretnutia hodnotiacej komisie a zúčastňuje sa na nich, pričom v diskusii má funkciu facilitátora. V komisii má zastúpenie aj ako zdroj doplňujúcich informácií, avšak bez hlasovacieho práva.

Komisia hodnotí nominačné hárky v dvoch kolách, ktorým predchádza individuálne hodnotenie. Na svojom prvom stretnutí komisia rozhodne, ktoré nominácie postupujú do finále. Na druhom stretnutí, ktorého súčasťou sú osobné prezentácie finálových nominácií, vyberú členovia komisie víťaza každej kategórie. Mená víťazov ocenenia spolu s menami členov hodnotiacej komisie zverejní organizátor až na slávnostnom udeľovaní cien víťazom.

Chceme ďalej oceňovať to, čo štandardom nie je – ale veríme, že aj vďaka nášmu oceneniu sa ním raz stane.

Nech vám nič neunikne

Kedy sa otvoria nominácie? Ako postupovať pri vypĺňaní prihlášky? Všetky potrebné informácie o ocenení si môžete nájsť v svojej e-mailovej schránke.

Prihláste sa na odber noviniek o Via Bona Slovakia a už vám nič neunikne.

Chcem dostávať novinky o ocenení

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram