Ako sme financovaní

Nadácia Pontis využíva rôzne zdroje financií, ktoré následne rozdeľuje neziskovým organizáciám alebo jednotlivcom alebo ich využíva na vlastné verejno-prospešné aktivity.

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2014

 • Asignácia dane
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Úroky a kurzové zisky
 • Príjmy od firiem
 • Príjmy od iných MVO a EÚ
Názov Hodnota %
Asignácia dane 2 891 231,98 € 60,25%
Dary od jednotlivcov 468 653,70 € 9,77%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 279 555,02 € 5,83%
Úroky a kurzové zisky 22 743,56 € 0,47%
Príjmy od firiem 831 606,80 € 17,33%
Príjmy od iných MVO a EÚ 304 795,64 € 6,35%
Celkom 4 798 586,70 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2013

 • Asignácia dane
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Dary a poplatky od firiem
 • Výnosy od nadácií, neziskových organizácií a EÚ
 • Úroky a kurzové zisky
Názov Hodnota %
Asignácia dane 2 315 153,29 € 54,75%
Dary od jednotlivcov 723 344,84 € 17,10%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 267 406,01 € 6,32%
Dary a poplatky od firiem 516 216,94 € 12,21%
Výnosy od nadácií, neziskových organizácií a EÚ 405 934,87 € 9,60%
Úroky a kurzové zisky 800,39 € 0,02%
Celkom 4 228 856,34 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2012

 • Asignácia dane
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Iné výnosy
 • Finančné dary od firiem
 • Nefinančné dary od firiem
 • Dary a granty od iných MVO a EÚ
 • Príjmy za poskytnuté služby
Názov Hodnota %
Asignácia dane 1 007 458,00 € 32,21%
Dary od jednotlivcov 563 731,00 € 18,02%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 448 539,00 € 14,34%
Iné výnosy 3 243,00 € 0,10%
Finančné dary od firiem 428 132,00 € 13,69%
Nefinančné dary od firiem 14 922,00 € 0,48%
Dary a granty od iných MVO a EÚ 433 166,00 € 13,85%
Príjmy za poskytnuté služby 228 833,00 € 7,32%
Celkom 3 128 024,00 € 100,00%

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9993f50c2f310dae10e91a2dc9ee1361/5DA188D1/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61867593_688501004914053_3960268482690185412_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/884bb8789d593c8575eed84a6d114a3c/5D7FBE12/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768a/s640x640/61557754_866688083687276_7860166959489541014_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/15bee10a88a0e244519fc6ac42d3f41b/5D088F6B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61193144_2363120533909587_2078569332570106972_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/0175ce10c5ade64267b1fbba123575a0/5D904794/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62258966_616818295470943_3518485659806152501_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6903bc03cd37afa63a688a18a7b300df/5D98103F/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62527139_2194600100635800_3613212266893958668_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/62d19016793b9e9092caa004cb9f79ef/5D9A4AF1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.838.838a/s640x640/62443287_1225791067589519_6009383599878338953_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/db85d5726236bb4d381ce6dde7e2b652/5DA10945/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62008064_208725723435146_7174959910609939690_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/651928385fddf0c8bc1d73f1b4369dc0/5D8432D9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/60921166_143790520074846_3443835114569287719_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c162e9c9b32ec173930603921d55299a/5D89B081/t51.2885-15/sh0.08/e35/c87.0.1265.1265a/s640x640/62196321_1008543946007351_5710391639148243918_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9822a78ab37e92c61afedb3862e8248e/5D85C6BD/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61226509_139645003785763_545295657639296888_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/175fd835e4cedde6a2154116da15f5b1/5D8FACF5/t51.2885-15/sh0.08/e35/c119.0.841.841a/s640x640/60497610_2354000751510503_7411268438760211535_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/65aa59dacdd5e494a12eac4c19dac904/5D81EA7C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c13.0.1053.1053/s640x640/58793427_1073139732885896_2372520939642142728_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net