Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2016

 • Asignácia dane
 • Dary od firiem finančné
 • Dary od jednotlivcov a dary do verejných zbierok
 • Výnosy z činnosti a ostatné výnosy
 • Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahraničných)
 • Grandy od SlovakAid
Názov Hodnota %
Asignácia dane 1 548 493,77 € 38,36%
Dary od firiem finančné 905 237,71 € 22,42%
Dary od jednotlivcov a dary do verejných zbierok 320 271,51 € 7,93%
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy 723 424,45 € 17,92%
Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahraničných) 307 035,22 € 7,61%
Grandy od SlovakAid 232 634,87 € 5,76%
Celkom 4 037 097,53 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2015

 • Asignácia dane
 • Dary od firiem finančné
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Iné príjmy
 • Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahraničných)
 • Príjmy za poskytnuté služby
Názov Hodnota %
Asignácia dane 3 363 758,33 € 62,13%
Dary od firiem finančné 578 443,05 € 10,68%
Dary od jednotlivcov 502 353,94 € 9,28%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 279 910,60 € 5,17%
Iné príjmy 48 280,87 € 0,89%
Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahraničných) 373 302,47 € 6,90%
Príjmy za poskytnuté služby 267 997,83 € 4,95%
Celkom 5 414 047,09 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2014

 • Asignácia dane
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Úroky a kurzové zisky
 • Príjmy od firiem
 • Príjmy od iných MVO a EÚ
Názov Hodnota %
Asignácia dane 2 891 231,98 € 60,25%
Dary od jednotlivcov 468 653,70 € 9,77%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 279 555,02 € 5,83%
Úroky a kurzové zisky 22 743,56 € 0,47%
Príjmy od firiem 831 606,80 € 17,33%
Príjmy od iných MVO a EÚ 304 795,64 € 6,35%
Celkom 4 798 586,70 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2013

 • Asignácia dane
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Dary a poplatky od firiem
 • Výnosy od nadácií, neziskových organizácií a EÚ
 • Úroky a kurzové zisky
Názov Hodnota %
Asignácia dane 2 315 153,29 € 54,75%
Dary od jednotlivcov 723 344,84 € 17,10%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 267 406,01 € 6,32%
Dary a poplatky od firiem 516 216,94 € 12,21%
Výnosy od nadácií, neziskových organizácií a EÚ 405 934,87 € 9,60%
Úroky a kurzové zisky 800,39 € 0,02%
Celkom 4 228 856,34 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2012

 • Asignácia dane
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Iné výnosy
 • Finančné dary od firiem
 • Nefinančné dary od firiem
 • Dary a granty od iných MVO a EÚ
 • Príjmy za poskytnuté služby
Názov Hodnota %
Asignácia dane 1 007 458,00 € 32,21%
Dary od jednotlivcov 563 731,00 € 18,02%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 448 539,00 € 14,34%
Iné výnosy 3 243,00 € 0,10%
Finančné dary od firiem 428 132,00 € 13,69%
Nefinančné dary od firiem 14 922,00 € 0,48%
Dary a granty od iných MVO a EÚ 433 166,00 € 13,85%
Príjmy za poskytnuté služby 228 833,00 € 7,32%
Celkom 3 128 024,00 € 100,00%

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cf9d930759f94550d77ed8a4e5be67a9/5DD601BC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66315719_893841097649120_7716395519033618117_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f7efe44b0bc5e4436ceed3ef2c022436/5DDB7E73/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/67538414_346670022882149_5611864241462720937_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/75666e6051ba39103ba0d50b5c8c1c31/5E12B39A/t51.2885-15/sh0.08/e35/c137.0.1165.1165a/s640x640/66634098_114437576550371_4132789202021670357_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/a85b6c7501df827428d9acc74fad226e/5E0FF70C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66143575_353458752016069_6586283729191264641_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6d5ca3b682f737e4205a548df28945bd/5DD34D02/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.106.1440.1440a/s640x640/67593101_871329129892555_3653555945579415690_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3f189985c69f6b20815378a7c0470db2/5DF60523/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66393187_143524580169989_6197700913115751997_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4a6adf826c1c674a5734535e27c3ef18/5DDA2C1A/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/65311414_350796512251044_426007230454821000_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3371c9abfe10bd4a71a1ea27ca3625cd/5E0DCAE4/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/64685889_170054640699453_4138808952382819808_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e393a5b1c9d3ede4879f1688f31c268a/5DE001E1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768/s640x640/64227403_362489617704662_1066046805947156746_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/70c9d90475500c2a5f834b03c834c2f9/5DF0A2D1/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61867593_688501004914053_3960268482690185412_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/36e646b7e4b510e7fcf99e67fdeecf19/5DF66512/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768a/s640x640/61557754_866688083687276_7860166959489541014_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/27698b14a578acb3b5f61e590d277698/5D5B9DEB/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61193144_2363120533909587_2078569332570106972_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net