Fond pre transparentné Slovensko bojuje proti korupcii

Podľa prieskumu Eurobarometer 2017 až 85 % obyvateľov Slovenska považuje korupciu za rozšírený problém, pričom až 48 % by povedalo, že sa miera korupcie za posledné tri roky zvýšila.

Fond pre transparentné Slovensko vznikol ako unikátna iniciatíva zodpovedných firiem, ktorá nemá v okolitých krajinách obdobu. Firmy svojou finančnou aj nefinančnou podporou watchdogových a analytických organizácií prispievajú od roku 2012 ku kontrole dodržiavania zákonov, či etických noriem a k zmenšovaniu priestoru pre korupciu a únos štátu. Zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť transparentnosť a znížiť korupciu je beh na dlhé trate. My však vidíme Slovensko ako právny a vzdelaný štát – predvídateľný a férový priestor pre podnikanie a život.

Viaceré ďalšie projekty boli po našej kritike zmenené, aby lepšie preukázali svoju opodstatnenosť. Podpora fondu v tom bola kľúčová. Pomohla nám vybudovať metodiku, systematický proces hodnotenia a udržiavať záujem IT komunity a širšej verejnosti o investície v rádoch stoviek miliónov EUR.

Ján Hargaš, člen správnej rady a zakladajúci člen Slovensko.Digital

Aktuálne má Fond pre transparentné Slovensko 20 členov. Počas svojej existencie podporil 42 projektov, celkový objem finančnej podpory bol viac ako 620 350 eur. Táto investícia však už doteraz preukázateľne pomohla ušetriť stovky miliónov eur z verejných zdrojov a naštartovala nevyhnutné zmeny napríklad pri ozdravovaní súdnej moci; zvyšovaní šancí na lepšiu vymožiteľnosť práva; pri advokácii za lepšie systémové nastavenie súdnictva; sprehľadňovanie biznisu cez schránkové firmy či poskytovanie nenáležitých výhod verejným funkcionárom alebo pri kritickom zhodnotení a šetrení zdrojov v PPP projektoch obchvatu Bratislavy a novej nemocnice.

Vízia fondu

Slovensko ako právny štát: predvídateľný a férový priestor pre podnikanie i život

Ciele fondu

→ Presadenie systémových zmien, ktoré napomôžu eliminovaniu korupcie a únosu štátu (súdy, prokuratúra, polícia, kontrolné orgány… →Verejná kontrola a tlak na všetkých aktérov, aby dodržiavali zákony i etické normy

Stratégia fondu

→ Finančná i nefinančná podpora organizácií a iniciatív, ktoré pomáhajú napĺňať vyššie uvedené ciele → Sieťovanie aktérov, vytváranie synergií a kritickej masy subjektov odmietajúcich korupciu

Novinky z Fondu pre transparentné Slovensko

Nezmeškajte žiadne novinky z Fondu pre transparentné Slovensko. Zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť transparentnosť a znížiť korupciu je beh na dlhé trate. Buďte s nami počas celého jeho trvania a sledujte, aké kroky sa podnikajú k zlepšeniu situácie v našej krajine.

Mám záujem o novinky z fondu

Prečo firmy vstupujú do fondu?

Dôvera vo fungovanie právneho štátu a férového podnikateľského prostredia je na Slovensku alarmujúco nízka. Je však možné to zmeniť, ak všetci nestrčíme hlavy do piesku. Aj vy môžete pomôcť zo Slovenska spraviť slušnú krajinu. Potrebujeme tu kritickú masu slušných firiem, potrebujeme aj vás.

Pridajte sa k Fondu pre transparentné Slovensko a pomôžte:

kontrolovať a zlepšovať činnosť súdov, polície, prokuratúry

dohliadať na korektné míňanie verejných financií

presadzovať transparentnosť fungovania štátu

odhaľovať kauzy vysokej korupcie

demaskovať prepojenia politikov a mocných ľudí v pozadí

Ako sa stať členom sa dozviete v sekcii

ČLENOVIA

Vo Websupporte chceme prispieť k tomu, aby sa podnikateľské prostredie na Slovensku systematicky zlepšovalo. Organizácie, ktoré Fond podporuje, robia neuveriteľne dobrú prácu v odkrývaní a poukazovaní na problémy, ktoré tu dnes máme a tým posúvajú spoločnosť dopredu. Transparentnosť by mala byt súčasťou každej zrelej, demokratickej spoločnosti a my ju chceme na Slovensku pomôcť spoluvytvárať.

Ján Cifra, CEO Websupport

Aktuality

Načítať ďalšie