Fond pre transparentné Slovensko je spoločná iniciatíva firiem, ktoré trápi nedostatočná vymožiteľnosť práva na Slovensku a chcú túto situáciu riešiť vyvíjaním spoločenského tlaku na zlepšenie podmienok na trhu. Aj preto sa snažia rozvíjať transparentnosť a zdravé podnikateľské prostredie v krajine systematickou podporou watchdogových a analytických organizácií. Viac sa o fonde dočítate v sekcii O nás.