Správna rada Nadácie Pontis

Lucie Schweizer

Partner v Ružička Csekes s.r.o


Lucie je predsedníčkou Správnej rady Nadácie Pontis. Svoju odbornosť prináša najmä v otázkach týkajúcich sa práva. Vďaka svojmu rozhľadu, profesionalite a bohatým skúsenostiach pomáha rozlúsknuť každú právnickú dilemu.

Lukáš Bakoš

Managing Director spoločnosti Maxman Consultants


Lukáš má rozsiahle trénerské a konzultačné skúsenosti, ktoré nadobudol pri dizajnovaní a vedení tréningov pre manažérov a ich tímy v Európe a Ázii. Vo voľnom čase sa venuje rozvoju študentov v rôznych neziskových projektoch či pomoci organizáciám v občianskom sektore.

Martina Králová

Konzultantka Teron Solutions


Martina má bohaté skúsenosti v marketingu a podnikaní. Zameriava sa na realizáciu podnikateľskej vízie a na nastavovanie cieľov. Pôsobila v spoločnostiach Orange, Sygic a Telekom. Momentálne je konzultantkou v KPMG a Teron Solutions. Spoluzaložila kaviarničky Sväg to go.

Lenka Surotchak

Konzultantka Slovak-American Foundation


Lenka od roku 2002 strategicky a exekutívne viedla Nadáciu Pontis. Stála pri počiatkoch jej prerodu na slovenskú organizáciu, a pri všetkých kľúčových programových aktivitách, viedla projekty firemnej filantropie, dobrovoľníctva. V správnej rade má na starosti budovanie vzťahov s partnermi.

Šimon Šicko

Výkonný riaditeľ Pixel Federation


Je spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti Pixel Federation. Je tiež investorom v niekoľkých českých a slovenských startupoch. Pôsobí ako poradca pre Slovensko-americkú nadáciu.

Dozorná rada Nadácie Pontis

Radoslav Derka

Konzultant


Radoslav nás nadchol ešte v časoch pôsobenia v Accenture svojím umom, vecnosťou, pracovitosťou a skromnosťou. Je dôkazom, že pro bono u nás môže fungovať. Stojí za naším integrovaným systémom manažmentu a financií. Radil nám i pri vzniku novej webstránky.

Marcel Imrišek

Partner ProRate


Marcel sa k nám pridal ešte ako člen rady pre Venture Philanthropy, kde nám pomohol spraviť dopadovú analýzu pre OZ Návrat a už vtedy sme ocenili jeho priamosť, precíznosť, obrovskú pracovitosť a zmysel pre detail.

Silvia Miháliková

Zástupkyňa riaditeľa Sociologického ústavu SAV


Silvia je pre nás cenným zdrojom poznatkov v oblastiach demokratizácie, politických kultúr, komunikácie a marginalizovaných skupín. Spolupracuje s nami už od roku 2010 pri globálnom vzdelávaní a vysokoškolských aktivitách.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram