Stážista/stážistka pre sociálne inovácie

 

Nadácia Pontis sa snaží svojimi aktivitami prispievať k zmene Slovenska na dobrú krajinu, miesto pre slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a svoje okolie. Budete súčasťou tímu, ktorý rozvíja nástroje pre podporu sociálnych inovácií na Slovensku – vyhľadáva inovácie, organizuje bootcamp, akcelerátor, sleduje dopad.

V roku 2015 sme vytvorili mapu sociálnych inovátorov, v ktorej sme zmapovali ľudí, meniacich našu krajinu k lepšiemu. Aktuálne pripravujeme jej aktualizáciu a chcem zmapovať hlavných aktérov v sektore sociálnych inovácií na Slovensku. Zmapujeme sociálnych inovátorov a inovátorky, ľudí z biznisu alebo zo štátnej správy.

Stážista/stážistka sa budú podieľať na:

  • realizácii štruktúrovaných telefonických/online rozhovorov s vytipovanými sociálnymi inovátormi,
  • zaznamenávať výstupy z rozhovorov.

Vďaka tomu budete mať kontakt s množstvom inšpiratívnych ľudí, ktorí menia Slovensko na lepšiu krajinu pre všetkých. Získate prehľad o skvelých projektoch, ktoré sa dejú na Slovensku a rozprávať sa budete s ich autormi a autorkami.

Požiadavky na stážistov

Pozícii vyhovujú uchádzači s humanitným zameraním (sociológia, sociálna antropológia, psychológia a pod.), ale nie je to nevyhnutné.

Schopnosti a zručnosti, ktoré od stážistu očakávame

Výhodou je, ak záujemcovia majú čiastočne:

  • Silné komunikačné zručnosti
  • Skúsenosť so sociologickým, alebo antropologickým výskumom sú výhodou
  • Skúsenosť s projektovým riadením, sociálnym podnikaním a sociálnymi inováciami takisto výhodou
  • Data management
  • Samostatnosť a zodpovednosť za svoje povinnosti bez mikromanažmentu zo strany vedenia
  • Schopnosť efektívne si zorganizovať čas
  • Nekonfliktný vzťah s excelom, či tabuľkami

Časová náročnosť

Jún až september; 3 dni v týždni/4 hodiny denne.

Platové podmienky

Neponúkame stále miesto, ale nehľadáme ani úplného dobrovoľníka. Stážisti budú platení od počtu zrealizovaných rozhovorov. 1 rozhovor bude honorovaný sumou 5 eur. Predpokladáme, že jeden stážista spraví počas leta 30 – 50 rozhovorov.

Informácie o výberovom konaní

Do 18. júna nám pošlite krátky motivačný list, v ktorom popíšete, prečo ste si vybrali túto ponuku, čo študujete/čo ste študovali a ako výskum sociálnych inovátorov prispeje k vášmu rozvoju.

Kontaktná osoba na výberové konanie

Motivačné listy posielajte na kontaktnú osobu: Norbert Maur, norbert.maur@nadaciapontis.sk, 0918 778 780.

 

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram