Pridajte sa k lídrom vo firemnom dobrovoľníctve

KTO SME?

Spájame firmy, ktoré sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania podporovať komunity (neziskové organizácie, školy, skupiny znevýhodnených občanov atď.) a prostredníctvom zapájania sa do konkrétnych aktivít zlepšovať ich postavenie v spoločnosti.

Čo ponúkame v rámci pracovnej skupiny Firmy komunite pri Business Leaders Forum

2 x ročne networkingové stretnutie členov

2 x ročne zbierka šatstva a potrieb pre ľudí v núdzi

aktivity na mieru v rámci podujatia Naše Mesto

podpora pri finančnom dobrovoľníctve v rámci portálu Dobrá krajina

možnosť viesť Tréning Pro Bono pre predstaviteľov neziskoviek a škôl na vybranú tému

koordinované dobrovoľnícke aktivity typu darovanie krvi

individuálne poradenstvo a podpora

účasť na tematickom seminári

bezplatný prístup do celoročnej databázy dobrovoľníckych príležitostí v overených organizáciách

Prečo sa pridať

Podpora komunity je jednou z hlavných tém zodpovedného podnikania. Možnosť zapojiť sa do aktivít podpory komunity zvyšuje vašu atraktívnosť ako zamestnávateľa, prispieva k spokojnosti zamestnancov a pri kolektívnych aktivitách podporuje tímového ducha. Ciele aktivít sú ľahko merateľné a umožňujú efektívne využívanie zdrojov.

Aby dobrovoľníctvo zachutilo, musíte sa do neho zahryznúť. Trpezlivo a vecne komunikovať, aby ste dokázali presvedčiť vedenie. Manažéri majú radi rýchle, jasné a kvantifikovateľné argumenty. Osobne som presvedčená, že investovanie do komunity dáva firme výnamnú konkurenčnú výhodu. Všetci nás v obciach a mestách vidia, ako tam staviame. Akonáhle danej komunite aj pomôžeme, vzťahy sa dostávajú na inú úroveň. Otvárame si cestu k lepšej komunikácii i k budúcej spolupráci.

Magdaléna Dobišová, Skanska SKPodpredseda predstavenstva a riaditeľ odboru Správa spoločnosti, Chief Officer Ethics, D&I

Ročný príspevok

Odporúčania pre zodpovedných partnerov komunity

Ako byť zodpovedným partnerom komunity i dobrým zamestnávateľom? Rozbehnite firemné dobrovoľníctvo, zlepšite imidž vašej firmy a dajte zamestnancom pocit naplnenia. Pozrite si odporúčania, ako rozbehnúť manuálne i odborné dobrovoľníctvo vo vašej firme.

Motivácia zamestnancov k dobrovoľníctvu je aj o správnej internej komunikácii. Využite špeciálne príležitosti, ktoré ponúka kalendár dobrovoľníctva, zorganizujte firemnú akciu či workshop, a tak motivujte zamestnancov zapojiť sa.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás prosím kontaktujte:

Veronika Sedláčková

programová manažérka

0918 885 011
veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk

Veronika má na starosti podujatie Giving Tuesday a aktivity pracovnej skupiny Firmy komunite. Okrem toho sa podieľa na príprave podujatia Naše Mesto.

Členovia a podporovatelia pracovnej skupiny Firmy komunite