Pridajte sa k lídrom vo firemnom dobrovoľníctve

Dobrovoľníctvo možno na prvý pohľad pôsobí ako „hurá akcia“, ktorá je založená najmä na dobrej vôli účastníkov. V skutočnosti je však nastavenie efektívneho programu firemného dobrovoľníctva pomerne zdĺhavým procesom, ktorý vyžaduje zapojenie a spoluprácu viacerých oddelení vo firme. A samozrejme – aj nevyhnutnú expertízu v oblasti.

Čo ponúkame členom pracovnej skupiny Firemné dobrovoľníctvo pri Business Leaders Forum:

  • 2 x ročne networkingové stretnutie členov
  • 2 x ročne zbierka šatstva a potrieb pre ľudí v núdzi
  • aktivity na mieru v rámci podujatia Naše Mesto
  • podpora pri finančnom dobrovoľníctve v rámci portálu Dobrá krajina
  • možnosť viesť Tréning Pro Bono pre predstaviteľov neziskoviek a škôl na vybranú tému
  • koordinované dobrovoľnícke aktivity typu darovanie krvi
  • individuálne poradenstvo a podpora
  • PRIPRAVUJEME: bezplatný prístup do databázy neziskoviek a dobrovoľníckych príležitostí

Aktuálny ročný členský poplatok je vo výške 1 000 eur (na členské poplatky sa nevzťahuje DPH). Všetky horeuvedené benefity sa automaticky vzťahujú na členov združenia Business Leaders Forum.

Členovia pracovnej skupiny: