Adresa a bankové spojenie

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika

tel.: 0908 069 872

pontis@nadaciapontis.sk
pontis@pontisfoundation.sk
www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis, kancelária Žilina
Framborská 58
010 01 Žilina
Slovenská republika

 

IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512

číslo 1. bankového účtu: 2721062753/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0027 2106 2753
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VUB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

V nadácii nás spravidla nájdete v týchto časoch

Pondelok: 9:00 – 17:00
Utorok: 9:00 – 17:00
Streda: 9:00 – 17:00
Štvrtok: 9:00 – 17:00
Piatok: 9:00 – 17:00

 

 

Oznámenie o strate pečiatky Nadácie Pontis číslo 3: Pečiatka bola stratená 21. 3. 2022 a týmto dňom stráca platnosť. Prípadné zneužitie po tomto dátume, prosíme, oznámte na čísle 0908 069 872. Rozpoznáte ju podľa toho, že priamo na odtlačku je uvedené číslo 3.

Nadačná listina Nadácie Pontis

Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
na Ministerstve vnútra SR dňa 27.10.1997 pod registračným číslom: 203/Na - 96/463.

Stiahnuť PDF

Naši ľudia

Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka

02 5710 8111 martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

viac info

Martina zodpovedá za strategické riadenie tímov vzdelávania a strategickej filantropie. Zodpovedá aj za všetky aktivity v téme sociálnych inovácií. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Michal Kišša

výkonný riaditeľ

02 5710 8111 michal.kissa@nadaciapontis.sk

viac info

Michal zodpovedá za strategické riadenie tímov zodpovedného podnikania, fondov, komunity a PR. Zastrešuje tiež fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými partnermi.

Slavomíra Hvizdošová

finančná riaditeľka

02 5710 8116 slavomira.hvizdosova@nadaciapontis.sk

viac info

Slávka finančne riadi našu nadáciu. Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť využívania získaných prostriedkov v súlade s legislatívnymi normami a príslušnými zákonmi.

Paulína Beňová

tímlíderka/senior finančná manažérka

02 5710 8111 paulina.benova@nadaciapontis.sk

viac info

Paulína zodpovedá za finančný reporting projektov celej nadácie. Je tímlíderkou kontrolingového tímu.

Radana Deščíková

tímlíderka/senior programová manažérka

0948 856 195 radana.descikova@nadaciapontis.sk

viac info

Radana vedie tím nadačných fondov, ktorý sídli v Bratislave. Zodpovedá za: Nadačný fond Telekom, Nadačný fond Generali, Nadačný fond Slovenských elektrární, Fond pre transparentné Slovensko, Fond pre podporu LBGT+, Asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) a projekt EU Care.

Janka Encingerová

tímlíderka/senior finančná manažérka

02 5710 8116 janka.encingerova@nadaciapontis.sk

viac info

Janka v nadácii vedie tím účtovníčok na finančnom oddelení.

Simona Fiabáne

tímlíderka/senior PR manažérka

0903 619 549 simona.fiabane@nadaciapontis.sk

viac info

Simona vedie PR tím, má na starosti externú aj internú komunikačnú stratégiu nadácie, ako aj jednotlivých programov.

Ivana Kompasová

tímlíderka/senior manažérka pre stratégie vo filantropii

0917 750 319 ivana.kompasova@nadaciapontis.sk

viac info

Ivana vedie tím strategickej filantropie. Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti individuálnej filantropie. Vytvára filantropické príležitosti pre individuálnych donorov a venuje sa filantropii v rodinných firmách.

Norbert Maur

tímlíder/senior programový manažér

0918 778 780 norbert.maur@nadaciapontis.sk

viac info

Norbert vedie tím Impact Labu. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít, koordináciu zapojených stakeholderov a fundraising.

Marek Richter

tímlíder/senior programový manažér

0918 595 999 marek.richter@nadaciapontis.sk

viac info

Marek vedie tím, ktorý sídli v Žiline. Zodpovedá za procesné nastavenie všetkých nadačných fondov, spravuje Nadačný fond Arriva a má na starosti online grantový systém Darca.sk.

Veronika Sedláčková

tímlíderka/senior programová manažérka

0918 885 011 veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk

viac info

Veronika vedie tím firemného dobrovoľníctva, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše Mesto a medzinárodný deň dobrých skutkov GivingTuesday. Koordinuje tiež aktivity pracovnej skupiny Firmy komunite.

Miriam Šelepová

tímlíderka/senior programová manažérka

0907 438 865 miriam.selepova@nadaciapontis.sk

viac info

Miriam vedie tím programu Budúcnosť INAK, na ktorom pracuje od spustenia pilotného ročníka mimoškolského klubu v Trnave. Zabezpečuje koordináciu celého tímu, fundraising a komunikáciu s partnermi. Zodpovedá tiež za obsah, šírenie a meranie dopadu programu.

Ivana Vagaská

tímlíderka/senior programová manažérka

0903 888 762 ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

viac info

Ivana je výkonnou riaditeľkou združenia firiem Business Leaders Forum. Okrem toho vedie tím zodpovedného podnikania a zodpovedá za aktivity Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, konferenciu BLF CSR Summit, ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firmám.

Namina Akoussahová

programová a finančná manažérka

0917 889 790 namina.akoussahova@nadaciapontis.sk

viac info

Namina zastrešuje projektovú a finančnú koordináciu projektu Impact AS spolufinancovaného z EÚ a finančný reporting pre Impact Lab.

Janetta Balšanová

office manažérka

0903 458 573 janetta.balsanova@nadaciapontis.sk

viac info

Janetta má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Eva Braxatorisová

spolupracujúca advokátka

eva.braxatorisova@nadaciapontis.sk

viac info

Eva nám ako advokátka rieši zmluvnú agendu a pomáha s rôznymi otázkami neziskového práva. Okrem toho koordinuje program Advokáti Pro Bono, ktorého cieľom je rozvíjať kultúru pro bono medzi právnikmi.

Martina Čápová

programová manažérka

0948 479 350 martina.capova@nadaciapontis.sk

viac info

Martina má v programe Budúcnosť INAK na starosti koordináciu centier v Trnave a vo Zvolene. Venuje sa aj spolupráci s mestskou ubytovňou Fortuna v Bratislave. Rovnako manažuje vzdelávanie pre študentov vysokých škôl, ktorí pôsobia v centrách Budúcnosti INAK. Venuje sa aj programu Srdce pre deti a Živá komunita s Opaviou.

Petra Dubeňová

programová manažérka

0905 900 426 petra.dubenova@nadaciapontis.sk

viac info

Petra je súčasťou žilinského tímu. Spravuje Nadačný fond BNP Paribas, Nadačný fond Continental, Nadačný fond Mobis, Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Nadačný fond Metro a Darcovský program Philip Morris International.

Beata Fekiačová

programová manažérka

0918 058 932 beata.fekiacova@nadaciapontis.sk

viac info

Beata pripravuje výber víťazov a organizáciu galavečera Via Bona Slovakia a ďalšie podujatia tímu zodpovedného podnikania, ako napr. CSR Summit a Ceny SDGs. Podieľa sa na organizácii odborných podujatí a tvorbe CSR stratégií pre firmy a organizácie verejného sektora.

Dominika Gerhátová

programová manažérka

0911 984 911 dominika.gerhatova@nadaciapontis.sk

viac info

Dominika pôsobí v programe Budúcnosť INAK ako hlavná koordinátorka centra v Trnave. Má na starosti jeho chod, prácu s deťmi, komunikáciu s regionálnymi partnermi a tiež sprevádzanie detí na výletoch alebo návštevách. Zabezpečuje materiálne vybavenie centra a komunikuje s vedením školy.

Miroslava Gočálová

programová manažérka

0948 333 028 miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk

viac info

Miroslava je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje BLF CSR Summit a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre členov BLF.

Paulína Hrončeková

programová manažérka

0918 579 816 paulina.hroncekova@nadaciapontis.sk

viac info

Paulína sa podieľa na organizácii najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše Mesto a medzinárodného dňa dobrých skutkov GivingTuesday.

Dominika Hroššová

programová manažérka

0910 761 322 dominika.hrossova@nadaciapontis.sk

viac info

Dominika má na starosti koordináciu výskumníkov, zber dát a meranie celkového dopadu programu Impact Labu. Zodpovedá aj za koordináciu EDUpointov a consulting v sledovaní dopadu.

Barbora Hullová

programová manažérka

0948 030 488 barbora.hullova@nadaciapontis.sk

viac info

Barbora spravuje nadačné fondy spoločností Accenture, Adient a Uniqua. Na starosti má aj Nadačný fond dm drogerie markt, Nadačný fond Johnson Controls, Nadačný fond Mercedes Benz Financial a Nadačný fond PwC.

Tomáš Janeček

programový manažér

0917 965 277 tomas.janecek@nadaciapontis.sk

viac info

Tomáš je v Impact Labe zodpovedný za vedenie Bootcampu a Akcelerátora, manažovanie Inkubátora a Impact Summitu. Okrem toho buduje alumni komunitu organizácií.

Romana Kanovská

senior policy manažérka

0911 405 033 romana.kanovska@nadaciapontis.sk

viac info

Romana monitoruje a analyzuje kľúčové politiky, spojené so sociálnymi inováciami a témami vzdelávanie, inklúzia. Identifikuje príležitosti na systémové prepojenie inovácií zdola s verejnou správou.

Zuzana Kováčová

programová manažérka

0905 449 289 zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

viac info

Zuzana administruje Chartu diverzity Slovensko a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre jej signatárov. V rámci Európskej platformy Chárt diverzity spolupracuje s chartami v ostatných členských štátoch EÚ.

Zuzana Kracinová

finančná manažérka

02 5710 8111 zuzana.kracinova@nadaciapontis.sk

viac info

Zuzana má na starosti finančný reporting projektov v tíme zodpovedného podnikania. Zároveň zastrešuje fakturáciu nadácie.

Tibor Krátky

grafik

0902 329 443 tibor.kratky@nadaciapontis.sk

viac info

Tibor je členom PR tímu. Je zodpovedný za jednotnú vizuálnu identitu nadácie a prípravu grafických podkladov či propagačných materiálov nadácie.

Matúš Labanc

programový manažér

0907 392 200 matus.labanc@nadaciapontis.sk

viac info

Matúš je v programe Impact Lab zodpovedný za vedenie Inkubátora, manažovanie Bootcampu a Akcelerátora a Impact Summitu. Podieľal sa na príprave Mapy sociálnych inovátorov a follow up aktivít.

Dušana Lahová

programová manažérka

0911 463 610 dusana.lahova@nadaciapontis.sk

viac info

Dušana má na starosti organizáciu najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše Mesto a strategické programy dobrovoľníctva pre firmy.

Petra Luptáková

programová manažérka

0948 217 652 petra.luptakova@nadaciapontis.sk

viac info

Petra je programová manažérka Fondu pre transparentné Slovensko, administruje Asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) a spolupracuje s tímom Impact Lab v téme demokracie.

Iveta Mičuchová

finančná manažérka/účtovníčka

iveta.micuchova@nadaciapontis.sk

viac info

Iveta má na starosti účtovanie pokynov na úhradu, miezd, bankových výpisov a neziskovky Pontis n. o.

Eva Mikolajczyková

programová manažérka

0917 429 981 eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk

viac info

Eva spravuje Nadačným fondom Telekom, Fond pre podporu LGBT+ komunity a grantový proces Impact Labu v Inkubátore aj Akcelerátore.

Ivana Mikudíková

finančná koordinátorka/účtovníčka

02 5710 8116 ivana.mikudikova@nadaciapontis.sk

viac info

Ivana je spracúva, kontroluje a účtuje účtovné doklady, pripravuje podklady pre spracovanie miezd. Podieľa sa na účtovnej závierke.

Katarína Obuchová

PR manažérka

0940 612 751 katarina.obuchova@nadaciapontis.sk

viac info

Katarína je v rámci PR tímu zastrešuje tému sociálnych inovácií. Má na starosti komunikačné aktivity pre programy Impact Lab a Budúcnosť INAK. Je tiež zodpovedná za komunikáciu nadačných fondov.

Matej Palacka

programový manažér

0918 580 097 matej.palacka@nadaciapontis.sk

viac info

Matej je programovým manažérom Nadačného fondu Generali, administratívnou podporou v projekte EU Care a všetkým nadačným fondom.

Fero Pauliny

manažér pre stratégie vo filantropii

0907 400 164 fero.pauliny@nadaciapontis.sk

viac info

Fero sa venuje rozvoju a popularizácii strategickej filantropie na Slovensku. Pomáha individuálnym donorom a donorkám vyberať tie najlepšie organizácie a aktívne ich sprevádza na ich filantropickej ceste, aby bola ich pomoc efektívna a mala čo najväčší spoločenský dopad.

Vladimíra Pazderová

projektová a finančná manažérka

vladimira.pazderova@nadaciapontis.sk

viac info

Vlaďa je členkou tímu Budúcnosť INAK. Zastrešuje projektovú a finančnú koordináciu Operačného programu Ľudské zdroje a získavanie finančných zdrojov prostredníctvom inštitucionálnych grantov.

Pavol Pikla

programový manažér

0905 449 522 pavol.pikla@nadaciapontis.sk

viac info

Pavol je súčasťou tímu, ktorý sídli v Žiline. Spravuje Nadačný fond Bekaert, Nadačný fond Dell, Nadačný fond Embraco, Nadačný fond Unilever a Nadačný fond Jaguar Land Rover. Na starosti má tiež Fond SK-NIC.

Jana Rožníková

programová manažérka

0917 434 287 jana.roznikova@nadaciapontis.sk

viac info

Janka má v žilinskom tíme na starosti grantovú výzvu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorú vyhlasuje Tesco a je zodpovedná aj za program Srdce pre deti.

Maroš Silný

programový manažér

0948 016 123 maros.silny@nadaciapontis.sk

viac info

Maroš vedie organizáciu Pontis, n.o. a koordinuje programy TechSoup a vecné dary.

Daniela Snyder

office manažérka

02 5710 8111 daniela.snyder@nadaciapontis.sk

viac info

Daniela má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Veronika Šoltinská

PR manažérka

0908 845 483 veronika.soltinska@nadaciapontis.sk

viac info

Veronika zastrešuje všetky PR aktivity pre tím strategickej filantropie, Budúcnosti INAK, ale aj pre tím firemného dobrovoľníctva, napríklad podujatie Naše Mesto a hnutie GivingTuesday.

Mária Tavačová

finančná manažérka/účtovníčka

maria.tavacova@nadaciapontis.sk

viac info

Mária účtuje bankové výpisy, pohľadávky, spolupracuje na projektoch v tíme komunita vo finančnej oblasti a podieľa sa na príprave účtovnej závierky.

Martin Tóčik

programový manažér

martin.tocik@nadaciapontis.sk

viac info

Martin pôsobí v programe Budúcnosť INAK a vedie jeho zvolenské centrum. Má na starosti jeho chod, prácu s deťmi, komunikáciu s regionálnymi partnermi a tiež sprevádzanie detí na výletoch alebo návštevách. Zabezpečuje materiálne vybavenie centra a komunikuje s vedením školy.

Alica Vidová

programová manažérka

alica.vidova@nadaciapontis.sk

viac info

Alica má v programe Budúcnosť INAK na starosti partnerstvá s expertmi z praxe. Kontaktuje inšpiratívnych ľudí, ktorí prichádzajú do centier so svojím životným a pracovným príbehom, ako aj firmy, v ktorých sa návštevy uskutočňujú. Venuje sa tiež šíreniu programu a internému vzdelávaniu pracovníkov s mládežou.

Lucia Víglašová

PR manažérka

0917 452 409 lucia.viglasova@nadaciapontis.sk

viac info

Lucia má na starosti PR aktivity pre ESG tím, napríklad pre združenie Business Leaders Forum, Chartu diverzity, ako aj podujatia Via Bona Slovakia a CSR Summit. Je tiež zodpovedná za online komunikáciu nadácie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.