Adresa a bankové spojenie

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika

tel.: 0908 069 872

pontis@nadaciapontis.sk
pontis@pontisfoundation.sk
www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis, pobočka Žilina
Predmestská 57
010 01 Žilina
Slovenská republika

 

IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512

číslo 1. bankového účtu: 2721062753/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0027 2106 2753
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VUB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

V nadácii nás spravidla nájdete v týchto časoch

Pondelok: 9:00 – 17:00
Utorok: 9:00 – 17:00
Streda: 9:00 – 17:00
Štvrtok: 9:00 – 17:00
Piatok: 9:00 – 17:00

Vždy si však, prosím, dohodnite s príslušným kolegom či kolegyňou termín stretnutia vopred, keďže máme veľa aktivít a častokrát nie sme k dispozícii.

Nadačná listina Nadácie Pontis

Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
na Ministerstve vnútra SR dňa 27.10.1997 pod registračným číslom: 203/Na - 96/463.

Stiahnuť PDF

Naši ľudia

Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka

02 5710 8111
martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

Martina zodpovedá za strategické riadenie timov vzdelávania, strategickej filantropie a inklúzie. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Michal Kišša

výkonný riaditeľ

02 5710 8111
michal.kissa@nadaciapontis.sk

Michal zodpovedá za strategické riadenie tímov zodpovedného podnikania, komunity, transparentnosti a PR.

Slavomíra Hvizdošová

finančná riaditeľka

02 5710 8116
slavomira.hvizdosova@nadaciapontis.sk

Slávka finančne riadi našu nadáciu. Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť využívania získaných prostriedkov v súlade s legislatívnymi normami a príslušnými zákonmi.

Dominika Horňáková

senior programová manažérka

0917 260 899
dominika.hornakova@nadaciapontis.sk

Dominika vedie tím inklúzie, ktorý koordinuje nadačné fondy zamerané najmä na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstva. Zároveň spravuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Norbert Maur

senior programový manažér

0918 778 780
norbert.maur@nadaciapontis.sk

Norbert vedie tím, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Má na starosti program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť overené vzdelávacie prístupy na Slovensku. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov.

Marek Richter

senior programový manažér

0918 595 999
marek.richter@nadaciapontis.sk

Marek vedie tím firemného dobrovoľníctva, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, pro bono tréningy, podujatia expertného dobrovoľníctva a darcovskú sieť DokraKrajina.sk.

Zuzana Schaleková

senior PR manažérka

0902 558 567
zuzana.schalekova@nadaciapontis.sk

Zuzka vedie PR tím, má na starosti komunikačnú stratégiu nadácie a zastrešuje všetky PR aktivity pre tím vzdelávania. Koordinuje aj onlinový magazín ZaPlotom.sk.

Ivana Vagaská

senior programová manažérka

0948 341 741
ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

Ivana je výkonnou riaditeľkou združenia firiem Business Leaders Forum. Okrem toho vedie tím zodpovedného podnikania a zodpovedá za aktivity Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, konferenciu BLF CSR Summit, ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firmám.

Ivana Kompasová

senior manažérka pre stratégie vo filantropii

0917 750 319
ivana.kompasova@nadaciapontis.sk

Ivana vedie tím strategickej filantropie. Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti individuálnej filantropie. Vytvára príležitosti pre individuálnych donorov a komunikuje s podporovateľmi programu Generácia 3.0 a programov Nadácie Pontis.

Eva Braxatorisová

programová manažérka


eva.braxatorisova@nadaciapontis.sk

Eva koordinuje program Advokáti Pro Bono, prostredníctvom ktorého rozvíja spoluprácu medzi advokátmi a neziskovými organizáciami.

Ivana Mikudíková

finančná koordinátorka/účtovníčka

02 5710 8116
ivana.mikudikova@nadaciapontis.sk

Ivana je spracúva, kontroluje a účtuje účtovné doklady, pripravuje podklady pre spracovanie miezd. Podieľa sa na účtovnej závierke.

Veronika Sedláčková

programová manažérka

0918 885 011
veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk

Veronika má na starosti podujatie Giving Tuesday a aktivity pracovnej skupiny Firmy komunite. Okrem toho sa podieľa na príprave podujatia Naše Mesto.

Iveta Mičuchová

finančná manažérka/účtovníčka


iveta.micuchova@nadaciapontis.sk

Iveta má na starosti účtovanie pokynov na úhradu, miezd, bankových výpisov a neziskovky Pontis n. o.

Martina Čápová

programová manažérka

0948 479 350
martina.capova@nadaciapontis.sk

Maťa má na starosti koordináciu programu Srdce pre deti, komunikáciu s rodinami a zaobstarávanie schválenej pomoci. Okrem toho koordinuje aj projekt Billa Chlebodarca a projekt spoločnosti Lidl – Od začiatku v dobrých rukách.

Eva Mikolajczyková

programová manažérka

0917 429 981
eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk

Eva je súčasťou tímu inklúzie. Má na starosti Nadačný fond dm drogerie markt a Generali. Zároveň koordinuje program Online tlmočník a kurzy posunkového jazyka v rámci Nadačného fondu Telekom.

Daniela Kellerová

programová manažérka

0903 437 462
daniela.kellerova@nadaciapontis.sk

V tíme inklúzie má na starosti nadačné fondy Johnson Controls, Philip Morris a Mercedes Benz Financial Services, ktoré sa venujú sociálnej inklúzii ľudí na okraji. Zároveň koordinuje pilotný projekt mimoškolských centier so zapojením expertných dobrovoľníkov.

Veronika Káčerová

programová manažérka

0918 885 001
veronika.kacerova@nadaciapontis.sk

Veronika má v rámci programu Generácia 3.0 na starosti koordináciu EDUcampu a EDUakcelerátora.

Tomáš Janeček

programový manažér

0917 965 277
tomas.janecek@nadaciapontis.sk

Tomáš je zodpovedný za proces výberu inovatívnych vzdelávacích prístupov do programu Generácia 3.0. Na starosti má aj koordináciu EDUcampu a EDUakcelerátora.

Katarína Teglassyová

programová manažérka

0918 579 816
katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk

Katka sa venuje nadačným fondom Accenture, Adient, Axa, Pixel federation a KIA. Spolupracuje aj na projekte Generácia 3.0.

Jana Desiatniková

programová manažérka

0918 522 554
jana.desiatnikova@nadaciapontis.sk

Janka má na starosti aktivity Dobrej krajiny a komunikáciu s neziskovkami. Okrem toho zastrešuje podujatie Giving Tuesday.

Hana Hradská

programová manažérka

0911 463 610
hana.hradska@nadaciapontis.sk

Hanka sa podieľa na príprave podujatia Naše Mesto a má na starosti aj individuálne firemné dobrovoľnícke programy.

Beata Fekiačová

programová manažérka

0918 058 932
beata.fekiacova@nadaciapontis.sk

Bea pripravuje podujatia piliera zodpovedného podnikania, najmä galavečer Via Bona Slovakia, BLF CSR Summit a Ceny SDGs. Podieľa sa na organizácii odborných podujatí a externej komunikácii združenia Business Leaders Forum.

Zuzana Pakanová

finančná manažérka

02 5710 8116
zuzana.pakanova@nadaciapontis.sk

Zuzka má na starosti evidenciu či úhrady dodávateľských faktúr a prevody finančných prostriedkov na základe pokynov na úhradu v rámci vyplácania grantov.

Daniela Snyder

office manažérka

02 5710 8111
daniela.snyder@nadaciapontis.sk

Daniela má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Janetta Balšanová

office manažérka

0903 458 573
janetta.balsanova@nadaciapontis.sk

Janetta má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Maroš Silný

programový manažér

0948 016 123
maros.silny@nadaciapontis.sk

Maroš vedie organizáciu Pontis, n.o. a koordinuje programy TechSoup a vecné dary.

Miroslava Gočálová

programová manažérka

0948 333 028
miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk

Mirka je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje BLF CSR Summit a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre členov BLF.

Jana Žišková

programová manažérka

0905 281 111
jana.ziskova@nadaciapontis.sk

Jana sa v rámci tímu inklúzie podieľa na realizácii pilotného mimoškolského vzdelávacieho programu Budúcnosť INAK. Zabezpečuje sieťovanie lokálnych partnerov zapojených do programu a zastrešuje inštitucionálny fundraising.

Miriam Bachledová

projektová manažérka

0918 985 219
miriam.bachledova@nadaciapontis.sk

Miriam je súčasťou tímu inklúzie, kde pracuje na projekte Budúcnosť INAK. Je súčasťou realizácie pilotného ročníka mimoškolského klubu v Trnave, kde zabezpečuje obsahovú časť projektu zameranú na vzdelávanie a priamu prácu s deťmi.

Matej Palacka

programový manažér

0918 580 097
matej.palacka@nadaciapontis.sk

Matej vypomáha tímu inklúzie pri projekte spoločnosti Lidl – Od začiatku v dobrých rukách a pri práci s nadačnými fondmi.

Lucia Víglašová

PR manažérka

0917 452 409
lucia.viglasova@nadaciapontis.sk

Lucka má na starosti PR aktivity pre tím zodpovedného podnikania, napríklad podujatia Via Bona Slovakia, CEE CSR Summit, Charta diverzity, Business Leaders Forum, ale aj pre tím Fondu pre transparentné Slovensko či Advokátov Pro Bono.

Fero Pauliny

manažér pre stratégie vo filantropii

02 5710 8113
fero.pauliny@nadaciapontis.sk

Vytvára príležitosti pre individuálnych filantropov s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu v danej oblasti. Venuje sa príprave podujatí súvisiacich s rozvojom strategickej filantropie a pripravuje podklady pre podporovateľov Generácie 3.0.

Veronika Šoltinská

PR manažérka

0908 845 483
veronika.soltinska@nadaciapontis.sk

Veronika zastrešuje všetky PR aktivity pre tím inklúzie, napríklad Budúcnosť INAK, Nadačný fond Telekom, Srdce pre deti, ale aj pre tím komunity, napríklad podujatie Naše Mesto, hnutie Giving Tuesday i portál Dobrá krajina.

Mária Tavačová

finančná manažérka/účtovníčka

0917 889 790
maria.tavacova@nadaciapontis.sk

Mária účtuje bankové výpisy, pohľadávky, spolupracuje na projektoch v tíme komunita vo finančnej oblasti a podieľa sa na príprave účtovnej závierky.

Dominika Hroššová

programová manažérka

02 5710 8111
dominika.hrossova@nadaciapontis.sk

Má na starosti koordináciu výskumníkov, zber dát a meranie celkového dopadu programu Generácia 3.0. Zodpovedá aj za koordináciu EDUpointov.

Zuzana Kováčová

programová manažérka

0905 449 289
zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

Zuzka má na starosti hodnotiaci proces ocenenia Via Bona Slovakia. Okrem toho administruje Chartu diverzity Slovensko, komunikuje so signatármi a zastrešuje aktivity Charty.

Pavol Pikla

programový manažér

0905 449 522
pavol.pikla@nadaciapontis.sk

Paľo je súčasťou tímu, ktorý sídli v Žiline. Spravuje Nadačný fond Bekaert pomáha, Nadačný fond Dell, Nadačný fond Embraco, Nadačný fond Metro, Nadačný fond PSA Slovakia a Nadačný fond Unilever.

Tibor Krátky

grafik

0902 329 443
tibor.kratky@nadaciapontis.sk

Tibor je členom PR tímu. Je zodpovedný za jednotnú vizuálnu identitu nadácie a prípravu grafických podkladov či propagačných materiálov nadácie.

Paulína Beňová

finančná manažérka

02 5710 8111
paulina.benova@nadaciapontis.sk

Paulína účtuje pohľadávky, personálne náklady a verejné zbierky. Zodpovedá za finančný reporting projektov v tíme inklúzia.

Namina Akoussahová

finančná manažérka

02 5710 8111
namina.akoussahova@nadaciapontis.sk

Namina má na starosti finančný reporting projektov v tímoch vzdelávanie a transparentnosť.

Barbora Hullová

projektová manažérka

0917 434 287
barbora.hullova@nadaciapontis.sk

Baja má na starosti grantovú výzvu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ nadačného fondu Tesco a pomáha tímu pri iných nadačných fondoch, napríklad Accenture či Adient.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram