11. 12. 2018 Transparentnosť

Ako sa zmenilo prostredie organizácií občianskych spoločností za rok 2017?

Prečítajte si o úspechoch a úskaliach občianskej spoločnosti za minulý rok

Index udržateľnosti neziskových organizácií (IUMVO) je kľúčový analytický nástroj, ktorý meria vývoj občianskeho sektora v regióne strednej a východnej Európy a v Eurázii. Počas pätnástich rokov index sleduje vývoj občianskej spoločnosti v 29 krajinách. Skúma celkové priaznivé prostredie, ktoré vplýva na občiansku spoločnosť. Zameriava sa na právne prostredie, organizačnú kapacitu, finančnú životaschopnosť, obhajobu záujmov, poskytovanie služieb, infraštruktúru a vnímanie mimovládnych organizácií verejnosťou. Index vytvorila Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj v spolupráci s lokálnymi organizáciami v každej z krajín. Jednou z hlavných tém aj v roku 2017 bola na Slovensku korupcia. Čo znamenal rok 2017 pre organizácie občianskej spoločnosti, aké boli hlavné témy, čo všetko sa týmto organizáciám podarilo a ako ich vníma verejnosť? To všetko sa dozviete v správe o indexe udržateľnosti organizácii občianskej spoločnosti.

Situácia v spoločnosti na Slovensku v roku 2017

Jednou z hlavných tém o ktorej sa v slovenskej spoločnosti diskutovalo bola v roku 2017 korupcia. Aj preto venovala spoločnosť veľa pozornosti kauze na ministerstve zahraničia. Bývalá zamestnankyňa ministerstva Zuzana Hlávková poukázala na predražené verejné zákazky počas slovenského predsedníctva v Európskej únii. Hlávková obvinila ministerstvo z organizovania predražených kultúrnych podujatí v rámci predsedníctva. Neskôr vyhlásila, že zmluva k organizácii slávnostnej prezentácie loga bola udelená vopred vybranej firme bez tendra. Organizácia Via Iuris a Alianca Fair Play jej za to v novembri 2017 udelili cenu Biela vrana. Cena je odovzdávaná každý rok whistlerblowerom, ktorí sa na vlastnú päsť postavili neetickému alebo korupčnému správaniu, preukázali občiansku odvahu a potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov.

Čo sa týka politiky, je dôležité spomenúť ďalšie významné udalosti z roku 2017:

-prehra úradujúceho župana, pravicového extrémistu demokratickým kandidátom v Banskobystrickom kraji, ku ktorej prispela aj mobilizácia verejnosti a občianskej spoločnosti 

-bývalí ministri výstavby a regionálneho rozvoja boli odsúdení za konanie v rozpore s princípmi transparentnosti a verejného obstarávania. Ide o vôbec prvé vznesené obvinenie vysoko postavených politikov

-minister školstva odstúpil po škandále s rozdeľovaním európskych fondov pre výskumné projekty

-v roku 2017 sa veľa ľudí pracujúcich v treťom sektore začalo angažovať v politike pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami 2018.

Výsledky angažovanosti občianskej spoločnosti

Pozornosť verejnosti tiež upútali ďalšie udalosti, ktoré boli výsledkom angažovanosti občianskej spoločnosti. Vďaka snahe občianskych aktivistov sa na Slovensku v roku 2017 udiali pozitívne zmeny. Za úspech občianskej spoločnosti možno považovať tieto aktivity:

1)Protikorupčné protesty

V roku 2018 zmobilizovali obyvateľov Slovenska študenti, ktorí zorganizovali počas roka tri veľké protikorupčné pochody. Nápad vznikol spontánne počas telefonátu dvoch spolužiakov a bol inšpirovaný masovými protikorupčnými protestmi v Rumunsku. Počas protestov na Slovensku vyšli do ulíc tisíce ľudí, aby dali najavo svoju nespokojnosť s korupciou a netransparentnými vzťahmi medzi vládou a biznis sektorom. Študenti začali petíciu, kde žiadali:

-vyšetrenie konkrétnych prípadov

-odvolanie ministra vnútra a špeciálneho prokuratúra

-zrušenie Mečiarových amnestií.

Hnutie si dalo za cieľ vyzbierať 100 000 podpisov, do konca roka sa im však podarilo vyzbierať len 70 000.

2) My sme les

Ďalšou úspešnou občianskou aktivitou počas roka 2017 bola iniciatíva My sme les, ktorá vyjadrovala nesúhlas s ničením národných parkov a lesov masívnou ťažbou dreva. Online petíciu spojenú s iniciatívou podpísalo takmer 65 000 obyvateľov. Úspechom tejto iniciatívy bol vznik legislatívy, ktorá chráni lesy.

3) Zrušenie Mečiarových amnestií

Podpisy začala zbierať aj organizácia VIA IURIS. Konkrétne na výzvu na zrušenie Mečiarových amnestií v prípade únosu prezidentovho syna, v ktorom pravdepodobne zohrala úlohu aj Slovenská informačná služba. Online petíciu na stranke www.somza.to podpísali najprv prominentné osoby, vrátane skupiny bývalých ústavných sudcov, predstaviteľov slovenských právnych a advokátskych organizácii a 250 predstaviteľov kultúrneho a spoločenského života. Následne bola otvorená pre verejnosť. Len za prvých 24 hodín od spustenia ju podpísalo viac ako 66 000 občanov. Ku dňu ukončenia akcie výzvu podpísalo 84 127 ľudí. Organizátori priniesli petíciu osobne do Národnej rady SR. Po rokovaní v apríli hlasovalo za zrušenie Mečiarových amnestií 122 zo 144 prítomných poslancov. Ústavný súd potvrdil toto rozhodnutie v máji.

Právne prostredie

V roku 2017 sa zmenili niektoré pravidlá, ktorými sa neziskové organizácie musia riadiť.

Zmena komunikácie so štátom znamená, že od 1.januára 2017 je každá osoba zapísaná v Obchodnom registri povinná komunikovať prostredníctvom elektronických schránok. Toto pravidlo vyplýva z postupného zavádzania a rozširovania služieb eGovernement na Slovensku. Organizácie sa však obávajú, že systém bude komplikovať jednoduché úkony, ako je napríklad prečítanie elektronickej schránky, na ktoré bude potrebné splnomocnenie zo strany štatutára a podobne. V roku 2016 bola občianskym združeniam, nadáciám a iným formám neziskových organizácii predĺžená lehota na splnenie tejto povinnosti do polovice roka 2018. Po následných dodatočných rokovaniach v roku 2017 premiér súhlasil s návrhom, že lehota na aktivovanie elektronických schránok bude predĺžená do roku 2019.

Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktorý prijal Európsky parlament a Rada EÚ v rámci Balíka reforiem ochrany osobných údajov v apríli 2016, ktoré sa týka všetkých, ktorí zhromažďujú osobné údaje občanov EÚ platí aj pre organizácie neziskového sektora na Slovensku, ktoré pracujú s otvorenými dátami. V roku 2017 sa predstavitelia týchto organizácii stretli s kompetentnými úradníkmi, aby našli riešenie, ako dodržiavať smernicu a zároveň zaistiť  chod projektov, ktoré podporujú transparentnosť a verejnú kontrolu.

Financovanie neziskových organizácii

Udržateľnosť neziskových organizácii sa v roku 2017 celkovo nezmenila. Vďaka rastu dostupných finančných zdrojov bol zaznamenaný pozitívny vývoj v oblasti finančnej životaschopnosti. Štrukturálne fondy EÚ tiež v roku 2017 dopomohli k výraznému zvýšeniu finančných prostriedkov, ktoré majú organizácie občianskej spoločnosti k dispozícii. K priaznivému stavu v roku 2017 prispel aj nárast príspevkov z asignácie dane.

Podľa štúdie z roku 2016 Stav, trendy, potreby a možnosti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku pochádzajú prostriedky viac- menej rovnomerne z verejných zdrojov, súkromných financií a príjmov z vlastných aktivít organizácií občianskej spoločnosti, vrátane príjmov zo zisku a členských príspevkov. Podľa tejto analytickej správy dostávajú neziskové organizácie finančné prostriedky v niekoľkých kategóriách. V posledných rokoch rastie trend priamej podpory od štátu vo forme dotácii zo štátneho rozpočtu. Rovnako sa zvýšila podpora zo strany miestnych samospráv.

Pozitívnou zmenou bolo v decembri 2017 schválenie novely zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza inštitút tzv. charitatívnej reklamy. Uvedené ustanovenie bude od dane oslobodzovať občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby za príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely až vo výške 20 tisíc eur.

Firmy naďalej rozdeľujú neziskovým organizáciám financie prostredníctvom asignovania dane. Táto podpora dosiahla v roku 2017 rekordnú sumu. Podľa ministerstva financií dosiahla asignácia dane v roku 2016 sumu 56,9 milióna eur a v roku 2017 až výšku 63 miliónov eur. Firmy tiež pokračujú v priamej podpore pre lokálne projekty. Biznis sektor takisto pozitívne vníma advokačné aktivity a služby, ktoré neziskové organizácie poskytujú. Rovnako sa na neziskové organizácie spolieha ako na zdroj odborných vedomostí a dôveryhodných informácií. Niektoré firmy podporujú aktivity organizácii prostredníctvom partnerských iniciatív. Napríklad Nadácia Pontis spravuje Fond pre transparentné Slovensko – spoločnú iniciatívu firiem, ktoré sú znepokojené slabým presadzovaním práva na Slovensku. Fond poskytuje systematickú podporu watchdogovým a analytickým organizáciám, aby tak podporil transparentnosť a priaznivé podnikateľské prostredie v krajine.

V priebehu roka došlo k zvýšeniu počtu darov z individuálnych darov a online zbierok. Efektívnymi nástrojmi sú v tomto prípade darcovské portály ako napríklad dobrakrajina.sk, dakujeme.sk, ludialudom.sk, starlab.sk, a marmelada.sk.  Zbierky však nie sú efektívne pre iniciatívy, ktoré sa zaoberajú kontroverznou témou, ako je napríklad legislatívne zmeny, lgbti projekty alebo projekty zamerané  na rómske komunity. 

Novinkou v oblasti financovania neziskových organizácií na Slovensku sú tzv. major donors. Niektoré organizácie s nimi v roku 2017 začali spolupracovať. Ide o individuálnych donorov, bohatých ľudí, ktorí sa zaujímajú o riešenie konkrétnych problémov a sú ochotní ponúknuť významné finančné prostriedky na dlhodobé partnerstvo a podporu.

Preč finančnú náročnosť si organizácie tretieho sektora navzájom pomáhajú a vymieňajú si skúsenosti. Tréningy a semináre, ktoré ponúkajú súkromné firmy si neziskové organizácie často nemôžu dovoliť. Niektoré organizácie vrátane Nadácie Pontis, Voices, Slovenské centrum fundraisingu a getADVANTAGE poskytujú neziskovým organizáciám školenia, viaceré z nich na pro bono báze. Jedným z takýchto programov je aj program Nadácie Pontis Advokáti Pro Bono, ktorý zlepšuje dostupnosť kvalifikovanej právnej pomoci pre neziskové organizácie, ktoré by si ju inak nemohli dovoliť. Témy školení v roku 2017 zahŕňali marketing, nenásilnú komunikáciu, GDPR, facilitáciu a riešenie konfliktov.

Podobný problém majú ganizácie aj pri hľadaní profesionálnych služieb odborníkov. Snaha udržať čo najnižšie náklady limituje ich schopnosť zaplatiť takéto služby. Rovnako je pre neziskové organizácie finančne náročné zaistiť si hardvér a softvér. Mnohé preto využívajú možnosť kúpiť si použitý hardvér od rôznych spoločností. Skvelou príležitosťou je tiež program Tech Soup, ktorý zastrešuje Nadácia Pontis. Vďaka tomuto programu si neziskové organizácie môžu zakúpiť lacné softvérové licencie od Microsoftu, Adobe, GiftWorks a O&O Software.

Percepcia neziskových organizácii zo strany verejnosti

Imidž neziskových organizácii sa na Slovensku v roku 2017 zhoršil najmä ako dôsledok pokračujúcej polarizácie v spoločnosti, ktorá sa prejavila narastajúcim tlakom, nenávistnými komentármi a nárastom populizmu a dezinformácii. Na Slovensku navyše prevláda strach, že krajina pôjde v šľapajách Poľska a Maďarska, kde štát neustále útočí na mimovládny sektor a narúša zákony ochraňujúce občianske práva. Napríklad aj ,,anti Sorošová“ rétorika sa čoraz viac dostáva aj na Slovesnko. Tieto myšlienky sú čoraz viac prezentované v alternatívnych médiách, ktoré voči neziskovým organizáciám vedú diskriminačnú kampaň. Dokonca si takúto rétorikui osvojili aj niektorí poslanci a začali opakovať konšpiračné teórie a extrémistické výrazy.

Obraz neziskových organizácii naopak pomáhali zlepšovať média, ktoré v roku 2017 pozitívne pokrývali niektoré vlajkové lode tretieho sektora, vrátane Dobrého Anjela, Ligy proti rakovine. Verejnosť vďaka tomu vnímala ich projekty veľmi pozitívne.

Spolupráca neziskových organizácii a štátu

V roku 2017 fungovali neziskové organizácie bez hrozieb zo strany vlády a na rozdiel od roku 2016 neboli zaznamenané prípady nepriateľstva vlády voči nim. Štát si uvedomuje, že neziskové organizácie majú dostatok potrebných vedomostí a zručností v rôznych problematikách, preto pozýva pracovníkov neziskového sektora na spoluprácu. Avšak mechanizmy spolupráce s vládou, sú často viac formálne ako skutočné.

Rovnako problematické sú aj platformy a strešné organizácie. Tie buď nefungujú vôbec, alebo fungujú len formálne. Je to zjavné najmä v situáciách, keď je potrebné urobiť rýchle rozhodnutie o spolupráci, ale nie je ju možné zrealizovať. Napríklad po tom, čo sa znova začala vyšetrovať kauza zneužívania detí v resocializačnom zariadení Čistý deň neboli neziskové organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou detí schopné zjednotiť sa a komunikovať jednotným spôsobom.

Ministerstvá čoraz viac využívajú vedomosti a skúsenosti expertov z tretieho sektora. Pozývajú ich na spoluprácu v rámci pracovných skupín. Napríklad v roku 2017 ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prizvalo neziskové organizácie na spoluprácu do pracovnej skupiny na tému vývinu v ranom detstve. Tretiemu sektoru však chýba kapacita na zabezpečenie nevyhnutnej účasti. Vláda a miestne samosprávy, ktoré sa spoliehajú na neziskové organizácie ako na zdroje odborných znalostí a dôveryhodných informácií očakáva, že tieto služby budú poskytovať za malý, alebo žiadny poplatok.

Prečítajte si celý Index udržateľnosti organizácii občianskej spoločnosti

Read the whole CSO Index here

 

 

 

 

 

               

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram