11. 06. 2018 Vzdelávanie

Druhá vzdelávacia aktivita projektu SociSDG sa konala v Záhrebe

Druhá vzdelávacia aktivita v rámci projektu SociSDG sa konala od 21. mája do 25. mája 2018 na Akadémii finančného manažmentu RRiF v Záhrebe.

Jeho účastníci sú členmi deviatich organizácií, ktoré sa venujú téme Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): The Croatian Institute for CSR (IDOP, koordinátor projektu z Chorvátska), Global Impact Grid (Nemecko), LUM Univerzita (Taliansko), Nadácia Pontis (Slovensko), Homo Eminens (Litva) , Materahub (Taliansko), LatConsul SIA (Lotyšsko), Datamaran (Spojené kráľovstvo), Kaleidoscope Futures (Spojené kráľovstvo).

Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie dospelých a výmena osvedčených postupov v dosahovaní deviatich „sociálnych“ globálnych cieľov SDGs, partneri z IDOP zorganizovali druhú vzdelávaciu aktivitu, ktorá sa venovala dvom globálnym cieľom: SDG 2: Ukončiť hlad a SDG 12: Zodpovedná spotreba a výroba.

  • Všetci účastníci sa zúčastnili Workshopu „Smerom k trvalo udržateľnej výrobe a spotrebe“ pod vedením prof. Wayna Vissera, PhD a Indiri Kartallozi. Workshop bol zameraný na hlavné inovácie v oblasti potravín a poľnohospodárstva a čoraz väčšiu prepojenosť tém energetiky, odpadov a vody. Tento workshop zvýšil povedomie o udržateľnej spotrebe a výrobe tým, že sa zameral na inovácie v oblasti odpadového hospodárstva, energetiky (SDG 7) a vody (SDG 6) v sektore potravín a poľnohospodárstva. Workshop uspel v zdieľaní poznatkov o osvedčených postupoch z celého sveta v odpadovom, energetickom a vodnom hospodárstve v sektore potravín a poľnohospodárstva a zaviedol kľúčové pojmy ako cirkulárna ekonomika, analýza životného cyklu prroduktov, hodnotenie uhlíkovej stopy a použitie technológie blockchain v riadení dodávateľského reťazca ,
  • Giulia Netti, PhD študentka z LUM University, predstavila projektovým partnerom, ako firmy merajú a implementujú SDG 12 na príklade Illycaffè
  • Ezio Pinto, marketingový riaditeľ spoločnosti Di Leo Pietro, hovoril o použití palmového oleja v sektore sušienok
  • Antonello Ferrara, vedúca inovácií spoločnosti Apulia Distribuzione, vysvetlila udržateľné maloobchodné trendy a trendy spotreby
  • Biljana Borzan, poslankyňa Európskeho parlamentu a spravodajca Európskeho parlamentu pre efektívne využívanie zdrojov, hovorila s partnermi projektu o dôležitosti zníženia množstva potravín, stimulovania darcovstva potravín a zlepšovania bezpečnosti a kvality potravín v celej Európskej únii
  • • Ako súčasť okrúhleho stola o inováciách v potravinárstve prof. Dr. Dubravka Vitali Čepo prezentovala svoj projekt Valorizácia olivového odpadu v udržateľných potravinových inováciách – NutriOliWa
  • • Prof. Božidar Benko, PhD, vysvetlil projektovým partnerom prínosy hydroponiky ako trvalo udržateľnej alternatívy k pôdohospodárstvu.
  • • Prof. Zdravko Matotan, PhD, predstavil, ako Podravka realizuje trvalo udržateľný rozvoj do svojej stratégie a prečo je dôležité pracovať na zachovaní biodiverzity druhov zeleniny v Chorvátsku

Počas vzdelávacej aktivity účastníci zorganizovali dva webináre. Prvý bol zameraný na problematiku SDG 12 – Zodpovedná spotreba a výroba. Profesor Wayne Visser z Antwerp Management School predstavil niektoré z hlavných problémov a príležitostí pri zavádzaní zodpovedných modelov spotrebiteľských a výrobných postupov, zatiaľ čo Dr. Gianpiero Menza z Bioversity International hovoril o vplyve strát poľnohospodárskej biodiverzity na dodávateľské reťazce, a riziká pre agro-potravinárske spoločnosti a o príležitostiach zmeniť to. Po prezentáciách nasledovala. Záznam z webinára nájdete tu.

Druhý webinár bol zameraný na tému SDG 2 – Ukončenie hladu, v ktorom prof. Zdravko Matotan, PhD, z Podravky, vysvetlil, ako spoločnosti implementujú SDG 2, zatiaľ čo Marie Populus z firmy Infarm – The Urban Farming Company hovorila o budúcnosti udržateľnej výroby potravín. Po prezentácií nasledovali otázky a diskusia. Záznam z webinára nájdete tu.

BUDÚCE AKTIVITY

Nasledujúca vzdelávacia aktivita sa uskutoční v Londýne 3. a 4. októbra 2018.

Ak máte akékoľvek otázky pre konzorcium, neváhajte a napíšte nám na info@idop.hr.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke www.socisdg.com alebo sa môžete pripojiť cez naše Facebook a Twitter.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram