06. 08. 2018 Nadácia Pontis

Ekoobec 2018 – Ekoškola na dosah! prinesie zlepšenie ochrany životného prostredia na školách

Tohtoročná grantová výzva Ekoobec 2018 sa zamerala na ochranu životného prostredia cez modernizáciu materských a základných škôl v okolí elektrární.

Žiadosti mohli podávať projekty, ktoré pomáhali zvýšiť energetickú efektívnosť v školách pôsobiacich v okruhu najviac 30 km od AE Mochovce, AE Jaslovské Bohunice, TE Nováky, TE Vojany a od vodných elektrární patriacich  Slovenským elektrárňam.

Modernizáciou škôl ku ochrane životného prostredia

Hlavným kritériom výberu bol pozitívny dopad projektu na životné prostredie a jeho udržateľnosť. Hodnotiaca komisia pri výbere zvážila pomer energetickej úspory voči vynaloženým investičným nákladom projektu.

Do grantovej výzvy sa zapojilo 35 žiadateľov, pričom podporu získalo 12 projektov, ktoré si rozdelia 20 000 eur. Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 2 000 eur. Grant je určený na financovanie a dofinancovanie úsporných energetických opatrení, ako napríklad na inštaláciu fotovoltických panelov, realizáciu nabíjacej stanice pre elektrobicykle alebo elektromobily, či zavedenie úsporného interiérového a exteriérového LED osvetlenia.

Kam pôjde finančná podpora?

Jedným z podporených projektov je projekt  Inováciou k efektivite! Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou.  Vďaka podpore Nadačného fondu Slovenských elektrární pri Nadácií Pontis sa bude môcť vymeniť 14 žiackych počítačov v učebni informatiky s veľkou spotrebou energie za 14 mini počítačov. Spotreba energie sa tak zníži až o 89 %. Rovnako sa zvýši a zmodernizuje výkon žiackych počítačov.

Projekt obce Beša prinesie zníženie spotreby energie v tamojšej škôlke vďaka výmene okien a výmene exteriérového a interiérového osvetlenia budovy za úsporné. Pomocou tohto projektu sa zvýši štandard pracovného prostredia, znížia sa náklady na vykurovanie celého objektu a tiež sa znížia náklady obecného úradu na prevádzkovanie MŠ.

Ďalším z podporených projektov bude projekt materskej školy v obci Vinodol, kde sa plánuje vymeniť poruchový kotol, ktorý okrem toho, že je poruchový, má aj vysokú spotrebu zemného plynu. Nový kotol bude plynový, kondenzačný a s nižšou spotrebou, čo zefektívni spotrebu energie v celej materskej škole.

Zvyšných deväť projektov je zameraných najmä na vymenenie osvetlenia za úsporné LED osvetlenie, ktoré zníži spotrebu energie budov daných projektov.  Jedným z projektov, kde sa uskutoční výmena osvetlenia bude napríklad budova základnej školy v obci Trebatice, rovnako ako aj v budove  základnej školy s materskou školou Nitrica, v základnej škole s materskou školou v Hronskom Beňadiku, či v základnej škole kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch.

Projekty vybrala hodnotiaca komisia v zložení:

  • Miroslav Šarišský, Slovenská elektrárne
  • Marián Kupec, Slovenská elektrárne
  • Peter Dlhoš, Slovenská elektrárne
  • Róbert Holý, Slovenská elektrárne
  • Veronika Antálová, Inštitút environmentálnej politiky z Ministerstva životného prostredia SR
  • Helena Klepáčová, Regionálne osvetového centrum v Leviciach

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram