15. 11. 2011 Vzdelávanie

Nadácia Pontis vydala knihu pravda o obchode, prinášame vám rozhovor s jej autorom

30. november 2011 – Je liberalizácia medzinárodného obchodu riešením pre upadajúce ekonomiky rozvojových krajín, alebo naopak len ďalšou hrozbou, ktorá môže prehĺbiť ich neuspokojivú a neľahkú pozíciu? Ako ovplyvňujú medzinárodné obchodné dohody hospodárske výsledky krajín tzv. tretieho sveta? A akú rolu v tomto procese zohrávajú veľkí medzinárodní hráči, akým je napríklad Svetová obchodná organizácia? Aj týmito otázkami sa zaoberá vo svojej knihe Pravda o obchode jej autor Clive George, ktorú Nadácia Pontis vydala v slovenčine. Okrem toho vám prinášame aj krátky rozhovor s Clivom.

Clive George pôsobí na Univerzite v Manchestri ako výskumník a konzultant na katedre životného prostredia. V minulosti pôsobil ako hlavný poradca Svetovej banky v otázkach hodnotenia vplyvu rozvojovej pomoci na Blízkom východe a v severnej Afrike, ale aj ako konzultant pre OECD, UNEP a iné medzinárodné agentúry. Vyprofiloval sa na popredného svetového odborníka v oblasti hodnotenia ekonomických, sociálnych a environmentálnych dôsledkov medzinárodných obchodných dohôd. Je autorom množstva odborných článkov a publikácií o trvalo udržateľnom rozvoji a medzinárodnom obchode. Od 10. do 14. októbra prednášal aj na vybraných slovenských univerzitách študentom. S Clivom Georgeom sa o jeho knihe Pravda o obchode: Skutočné dôsledky liberalizácie a jeho návšteve na Slovensku rozprával Phil Woolman, ktorý niekoľko mesiacov pôsobil v Nadácii Pontis v rámci programu demokratizácia a rozvojová spolupráca.

Ako vnímate to, že sa vďaka prekladu sprístupnila vaša kniha slovenskému publiku a aké boli reakcie na sériu prednášok, ktoré ste mali na viacerých slovenských univerzitách?  

Je mi cťou, samozrejme, veľmi sa z toho teším.  Myslím si, že reakcie na prednášky záležali od typu študentov. Prednášal som ľuďom, ktorí študovali rôzne odbory a zatiaľ medzi nimi neboli študenti s  ekonomickým zameraním. Tým budem prednášať práve dnes popoludní a nie som si úplne istý ako zareagujú, lebo veľa z toho, čo sa píše v knihe je naozaj vo výraznom rozpore k tomu, čo je dnes zaužívané v ekonomických teóriách. Pre tých, čo študujú politické vedy je táto téma samozrejme celkom zaujímavá, rovnako ako aj pre študentov medzinárodných vzťahov, pretože v súčasnosti sú trh a obchod výrazne centrálnym prvkom medzinárodných pracovných stykov. Takže celkovo vzaté, reakcie boli kladné.

Aké reformy by ste navrhli pre iniciatívu ‘Aid for Trade’ na vylepšenie a posilnenie jej rozvojovej agendy?

Ak by som mal byť úprimný, jednoducho by som ju zrušil! Predpoklad, že obchod sám o sebe pomáha rozvoju je, myslím si, úplne nesprávny. A ako asi viete, rozvojová pomoc bola v poslednom čase oslabená tým, že sa ju množstvo ľudí snažilo robiť z veľmi rozdielnych perspektív. Bol by som veľmi rád, keby nastalo pomerne veľké prehodnotenie toho, aké sú vlastne európske ciele v tejto oblasti, o čo sa usilujú a ako to dosiahnuť. Do tohto prehodnotenia spadá i problematika trhu, myslím si, že i v tejto problematike by sa malo znovu definovať, čo sa vlastne myslí pod ekonomickými reformami a ako sa nimi dá pomôcť rozvojovým krajinám.  

V knihe sa zmieňujete o konflikte medzi národnými záujmami a tými globálnymi. Myslíte si, že je príliš naivné očakávať, že obchodné rokovania budú niekedy v budúcnosti len okrajovými národnými záujmami a nie tými centrálnymi?

Áno, myslím si, že presne tak to je. Obchodné rokovania sú v skutočnosti naozaj rokovaniami. Základná ekonomická teória tvrdí, že všetko je úplne priamočiare: ak liberalizujeme trh  (čo sa nazýva aj voľným obchodom), budeme z toho všetci automaticky benefitovať.  V realite to tak samozrejme nefunguje, lebo obchodná politika jednotlivých krajín je prepletená s tradičnou, konkurenčnou medzinárodnou politikou. Nie je to síce politicky korektné povedať, ale je jasné, že keď vstupujeme do obchodných rokovaní, tak veľmi, veľmi tvrdo ideme za tým dosiahnuť naše národné ciele a sledujeme naše národné záujmy, ktoré sa niekedy zhodujú so záujmami našich obchodných partnerov a niekedy chceme len jednoducho dosiahnuť konkurenčnú výhodu pre našu krajinu, alebo, ako  v tomto prípade, Európu. Preto si myslím, že ak sa bavíme o globálnom záujme, je veľmi dôležité jasne zadefinovať, aké sú kľúčové globálne otázky, na ktoré by sa mala upriamiť medzinárodná pozornosť.

Preto musíme upriamiť pozornosť na vzťah medzi obchodnými rokovaniami a vyššie zmienenými vecami, pričom je zrejmé, že znovunastolenie stability globálnej ekonomiky je jeden z kľúčových faktorov v tomto procese (a toto nemusí nevyhnutne znamenať “liberalizáciu trhu”. Ozývajú sa ustráchané hlasy, ktoré tvrdia, že “uchýliť sa k protekcionizmu by bola katastrofa”, ale zároveň existuje veľa globálnych problémov, ktoré nás trápia, ako napríklad ceny potravín a ich bezpečnosť a podobne, ktoré by sa nedali vyriešiť ideou voľného trhu. To platí aj pre ďalšie globálne problémy ako je napríklad poľnohospodárstvo, dodávanie energií, klimatické zmeny a biodiverzita. Toto sú hlavné problémy, o ktorých by bolo dôležité prijať medzinárodnú dohodu, a tieto dohody nemusia mať nevyhnutne žiaden súvis s problematikou trhu.  Najprv musíme vyriešiť tieto problémy a až potom sa môžeme posunúť k vytvoreniu jasných pravidiel obchodovania, ktoré by mali byť v súlade s prijatými riešeniami na tieto kľúčové globálne problémy.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cf9d930759f94550d77ed8a4e5be67a9/5DD601BC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66315719_893841097649120_7716395519033618117_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f7efe44b0bc5e4436ceed3ef2c022436/5DDB7E73/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/67538414_346670022882149_5611864241462720937_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/75666e6051ba39103ba0d50b5c8c1c31/5E12B39A/t51.2885-15/sh0.08/e35/c137.0.1165.1165a/s640x640/66634098_114437576550371_4132789202021670357_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/a85b6c7501df827428d9acc74fad226e/5E0FF70C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66143575_353458752016069_6586283729191264641_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3960fcf5a5a6d87437acef08a086a721/5DFADA02/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.106.1440.1440a/s640x640/67593101_871329129892555_3653555945579415690_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3f189985c69f6b20815378a7c0470db2/5DF60523/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66393187_143524580169989_6197700913115751997_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4a6adf826c1c674a5734535e27c3ef18/5DDA2C1A/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/65311414_350796512251044_426007230454821000_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3371c9abfe10bd4a71a1ea27ca3625cd/5E0DCAE4/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/64685889_170054640699453_4138808952382819808_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e393a5b1c9d3ede4879f1688f31c268a/5DE001E1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768/s640x640/64227403_362489617704662_1066046805947156746_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/70c9d90475500c2a5f834b03c834c2f9/5DF0A2D1/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61867593_688501004914053_3960268482690185412_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/36e646b7e4b510e7fcf99e67fdeecf19/5DF66512/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768a/s640x640/61557754_866688083687276_7860166959489541014_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/374591bc01e1fd8148cccf6e1e6f9a4b/5D5F926B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61193144_2363120533909587_2078569332570106972_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net