19. 03. 2018 Zodpovedné podnikanie

Partnerstvo s mimovládkami už nie je len o darovaní peňazí

Expertné dobrovoľníctvo dáva zamestnancom pocit zmysluplnosti i hrdosti na firmu, v ktorej pracujú.

Dobrá prax z Accenture

„Za posledných 10 rokov si firmy začali uvedomovať, že majú ako prispieť k riešeniu niektorých z najpálčivejších sociálnych problémov vo svete.“  Lucy Murdoch (UK), riaditeľka pre globálne občianstvo v spoločnosti Accenture, vystúpila ako hlavná rečníčka na seminári venovanom expertnému dobrovoľníctvu. Podujatie sa pod hlavičkou združenia Business Leaders Forum konalo vo štvrtok 15. marca v priestoroch Slovenskej Sporiteľne v Bratislave.

V minulosti firma Accenture finančne či dobrovoľnícky podporovala mnohé neziskové a dobročinné projekty, ale podpora nebola strategicky zacielená. To sa zmenilo v roku 2010, kedy sa sformovala hlavná téma a vízia firmy v tom, čo môže dať spoločnosti – Skills to Succeed. Zameranie sa na podporu mladých ľudí, aby uspeli v pracovnom živote, firme umožnilo vybudovať si dlhodobé vzťahy s MVO partnermi a konečne vidieť aj dopad, zmenu, ktorú sa im podarilo dosiahnuť. Cieľom Accenture je vybaviť 3 milióny mladých na svete pracovnými a podnikateľskými zručnosťami, doteraz sa im podarilo zasiahnuť už 1,7 milióna.

„Spôsob, akým pracujeme s našimi partnermi, sa mení. Potrebujú pomoc s „design thinking“ a s použitím technológií, ktoré my bežne používame v práci s našimi klientmi. A toto je skutočné expertné dobrovoľníctvo,“ vysvetlila Lucy.

Accenture nemeria len dopad svojich aktivít na komunitu, ale i dopad na firmu samotnú. Až 89 % zamestnancov firmy v internom prieskume uviedlo, že programy globálneho občianstva zvyšujú hrdosť na ich zamestnávateľa. 71 % pomenovalo práve tieto verejnoprospešné aktivity ako jeden z dôvodov, prečo zostávajú robiť vo firme. 75 % zamestnancom pomohlo dobrovoľníctvo rozvinúť ich schopnosti a 78 % potvrdilo, že aj takéto aktivity utužujú ich vzťahy s kolegami.

Čo je podľa Lucy Murdoch dôležité, ak chce firma nadchnúť svojich ľudí pre expertné dobrovoľníctvo? „Vyzdvihla by som dve veci. Podporu od vedenia firmy a ocenenie tých, čo sa zapájajú. Tu máme viacero nástrojov – od ďakovaných kartičiek, účasti vo videách, ktoré sú potom prístupné pre celý globál až po cenu, ktorú môžu zamestnanci získať.“

Expertné dobrovoľníctvo na Slovensku

Vladimír Kordoš z advokátskej kancelárie Konečná & Zacha zdôraznil, že pri právnej úprave dobrovoľníctva vo firme nie je rozdiel medzi manuálnym a expertným dobrovoľníctvom. Prečítajte si viac o tom, ako postupovať

ESET je firma, ktorá vznikla na Slovensku a za 30 rokov sa vypracovala na najväčšiu spoločnosť v oblasti IT bezpečnosti v Európe. „Expertné dobrovoľníctvo vnímame ako firemný benefit, preto vytvárame podmienky, aby sa mohli zamestnanci zúčastňovať rôznych projektov komunitného charakteru alebo vzdelávania,“ uviedol Branislav Ondrášik, PR manažér spoločnosti.

Aktivity firmy v tomto smere nie sú zamerané len na jadro jej biznisu – IT bezpečnosť, digitálne zručnosti – ale „eseťáci“ školia aj na témy komunikácie a marketingu a snažia sa tiež začínajúcich podnikateľov či študentov inšpirovať svojím úspešným biznis príbehom. Z interného prieskumu vyplynulo, že 20 % zamestnancov firmy sa chce zapájať do dobrovoľníctva a veľká časť z nich práve do expertného. Pro bono aktivity zamestnancov preto ESET nijako neobmedzuje a najúspešnejším dobrovoľníkom udeľuje aj medailu cti.

Zbližovanie dvoch svetov

Pro bono spolupráca môže fungovať aj medzi verejným a neziskovým sektorom. Inštitút pre finančnú politiku (IFP) takto pre OZ Odyseus vypočítal, že vďaka ich aktivitám na ochranu verejného zdravia sa za posledné roky predišlo 50 novým nákazám žltačky. Štát ušetril 3 milióny eur, ktoré by inak putovali na liečbu. Vďaka analýze IFP vyšlo najavo, že benefity programu výmeny injekčných striekačiek drogovo závislým prevyšujú náklady 2,9-krát.

Ako tieto čísla pomohli pracovníkom OZ Odyseus? „Či už štát alebo ďalší kľúčoví hráči s nimi komunikujú inak. Vďaka analýze majú v ruke dôkaz, že ich aktivity majú širší presah a dajú sa vyjadriť aj v peňažnej rovine,“ priblížil analytik Libor Melioris, ktorý sa na pro bono spolupráci podieľal.

Ako ďalej Libor uviedol, túto pro bono spoluprácu rozbehol tragický zosnulý šéf IFP Martin Filko s cieľom „aby sa chlapci od počítačov naučili komunikovať aj v inej reči ako reči čísel“. Práve odlišnosti v jazyku a spôsobu vyjadrovania ľudí z mimovládky oproti analytikom z inštitútu bola jedna z vecí, ktoré Libora na spolupráci zaujali. „Treba prekonať nuansy kmeňového jazyka a počúvať sa.“

Libor Melioris je presvedčený, že na expertné dobrovoľníctvo platí teória 359 stupňov – otočíte sa okolo svojej osi a vrátite späť, ale vďaka tomu, čo ste videli, ste už o trošku, aspoň o ten jeden stupeň, iní.

Chcete začať s pro bono a neviete, ako na to? Pozrite si možnosti, do ktorých vás vieme zapojiť

Ani tento rok nevynechajte najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva. Naše Mesto sa koná 8. a 9.júna v mestách a obciach po celom Slovensku.

Chcete sa dozvedieť viac o dizajne strategického, inovatívneho pro bono projektu s veľkým dopadom. Prihláste sa na tréning 19. a 20. apríla v Budapešti, ktorý organizuje naša partnerská organizácia Volunteering Hungary – Centre of Social Innovation.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram