Nadačný fond Unilever v Nadácii Pontis

Nadačný fond Unilever v Nadácii Pontis podporuje rozvoj športu u detí. Prostredníctvom spolupráce s neziskovou organizáciou Rozhýb svoje mesto prináša do základných škôl rôznorodé športové aktivity.

Projekt Rozhýb svoju školu

Napriek tomu, že pohyb má byť úplne samozrejmou súčasťou života detí, takmer úplne sa vytráca. Je preto potrebné deťom ukazovať, aké výhody im prináša. Nezisková organizácia Rozhýb svoje mesto, ktorú založila spoločnosť Octago, vytvorila koncept jednodňového festivalu pohybu a zdravého životného štýlu pre základné školy, ktorý je im šitý na mieru a zodpovedá aj moderným trendom v detskom živote. Program môže na školách prebiehať vďaka podpore Nadačného fondu Unilever.

Zdroj: Rozhýb Svoje Mesto

Jeden deň, mnoho aktivít

Odborníci na pohyb a zdravý životný štýl vytvorili festival tak, aby zahŕňal aktívnu športovú, kreatívnu, náučnú a free zónu. V každej z nich žiaci postupne dostanú komplexnú dávku informácií doplnenú o pohybovú aktivitu. Tá je vždy predstavená zábavne a príťažlivo, deti sa tak nadšene zapoja.

V júni 2017 sa uskutočnil pilotný festival na ZŠ na Mierovej ulici v Bratislave. Ďalších 7 je naplánovaných v septembri na školách po celom Slovensku.