Nadačný fond Unilever v Nadácii Pontis

Nadačný fond Unilever v Nadácii Pontis od svojho vzniku v roku 2017 podporuje rozvoj športu u detí. Prostredníctvom spolupráce s neziskovou organizáciou Rozhýb svoje mesto prináša do základných škôl rôznorodé aktivity.

Rozhýb svoje mesto

Napriek tomu, že pohyb má byť úplne samozrejmou súčasťou života detí, takmer úplne sa vytráca. Je preto potrebné deťom ukazovať, aké výhody im prináša. Nezisková organizácia Rozhýb svoje mesto, ktorú založila spoločnosť Octago, vytvorila koncept jednodňového festivalu pohybu a zdravého životného štýlu pre základné školy, ktorý je im šitý na mieru a zodpovedá aj moderným trendom v detskom živote.

Odborníci na pohyb a zdravý životný štýl vytvorili festival tak, aby zahŕňal aktívnu športovú, kreatívnu, náučnú a free zónu. V každej z nich žiaci postupne dostanú komplexnú dávku informácií doplnenú o pohybovú aktivitu. Tá je vždy predstavená zábavne a príťažlivo, deti sa tak nadšene zapoja.


V prípade otázok kontaktujte:

Pavol Pikla

programový manažér

0905 449 522
pavol.pikla@nadaciapontis.sk

Paľo je súčasťou tímu, ktorý sídli v Žiline. Spravuje Nadačný fond Bekaert pomáha, Nadačný fond Dell, Nadačný fond Embraco, Nadačný fond Metro, Nadačný fond PSA Slovakia a Nadačný fond Unilever.