21. 01. 2019 Nadácia Pontis

Výzva pre neziskový sektor – uchádzajte sa o bezplatnú právnu pomoc!

Snažíte sa meniť svet k lepšiemu a narazili ste na právny problém? Radi vám sprostredkujeme pomoc.

Pripravujeme ďalší newsletter pre advokátov, ktorí sú zapojení do programu Advokáti Pro Bono. V rámci neho máte možnosť uchádzať sa o bezplatné právne služby v oblasti, v ktorej pôsobíte. Povedzte nám aj vy o probléme, s ktorým sa stretávate – spájaním dokážeme priniesť skutočné zmeny.

Minulý rok získalo pomoc advokátov zhruba 20 organizácií. Niektoré z nich našli riešenie vďaka  študentom a advokátom v Klinike neziskového sektora na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2018 napríklad Advokátska kancelária Stentors pomohla iniciatíve srdcomdoma.sk s presadzovaním práva Slovákov voliť zo zahraničia. Vďaka Edulienke a Advokátskej kancelárii Dentons bolo zas možné, že Ústavný súd SR bude skúmať súlad školského zákona s Ústavou SR z hľadiska diskriminácie žiakov II. stupňa ZŠ v oblasti domáceho vzdelávania.

Ak máte aj vy záujem zapojiť sa do spolupráce s advokátmi pri riešení právnych problémov, ktoré ste zaznamenali pri vašej práci, pošlite nám vyplnený formulár so žiadosťou do 4.2.2019. Žiadosti prijímame aj priebežne, ich uzávierka a prepojenie s advokátmi sa však realizuje len niekoľkokrát do roka.

Informácie o programe Advokáti Pro Bono, kritéria pre žiadateľov  a formulár žiadosti o sprostredkovanie bezplatnej právnej pomoci nájdete na našej webstránke pod záložkou Pre neziskovky. Žiadať môžete o rôzne typy právnej pomoci:

Inštitucionálna právna pomoc pre organizáciu

 • pomoc s prípravou alebo revíziou zmlúv v otázkach daňového, autorského, pracovného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodnej spolupráce, grantových zmlúv a pod.
 • pomoc s internými dokumentami organizácie revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov
 • zastupovanie vašej organizácie v súdnych sporov
 • problémy týkajúce sa majetku, nájmov a pod.
 • oblasť ochrany súkromia a dôverných informácií, ochrany osobných údajov

Právna pomoc v oblastiach a témach, ktorým sa venujete

 • právne konzultácie k projektom alebo prípadom, ktoré aktuálne riešite alebo máte v pláne realizovať
 • pomoc s pripomienkovaním zákonov a národných strategických dokumentov
 • vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme
 • nakoncipovanie návrhov/noviel zákonov (pr. v MPK)
 • výklad právnych predpisov
 • pomoc s výberom strategických litigácií – sporov s precedenčným charakterom na riešenie systémového problému,
 • zastupovanie pred Ústavným súdom, analýza nesúladu zákonov s Ústavou či medzinárodnými záväzkami SR a presadzovanie zmien
 • právne rešerše (národná a európska legislatíva, judikatúra, implementácia povinností vyplývajúcich z európskych smerníc)…

Zvyšovanie právneho povedomia vašich pracovníkov, ktorí sa venujú práci s klientmi

 • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov…
 • seminár v otázkach najčastejších problémov klientov súvisiacich s rôznymi oblasťami práva…

Ochrana a presadzovanie práv klientov organizácie – ľudí z marginalizovaných a ohrozených skupín

 • právne konzultácie a pomoc v prípadoch diskriminácie ľudí so znevýhodnením, marginalizovaných rómskych komunít, obetí domáceho násilia, ľudí bez domova a pod.

*Právne tréningy v oblastiach ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva, pracovného práva, podnikania v neziskovom sektore na podporu samofinancovania organizujeme v rámci programu Pro Bono Tréningy.

Naša výzva smeruje k  výraznejšej spolupráci neziskového sektora s právnikmi. Tá umožňuje pretaviť vaše idey a zámery do konkrétnych spoločenských zmien. V minulosti sme dosiahli vďaka spolupráci neziskových organizácií a advokátov aj zmenu zákona a pomohli vyriešiť problém oddlženia bezdomovcov, preto vás vyzývame na odvahu a smelé plány. Právo je mocný nástroj, ktorý máte práve teraz možnosť naplno využiť za pomoci tých najlepších profesionálov.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/fe74ee5571be8ce3d4422a820b5910e1/5DCE7823/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66393187_143524580169989_6197700913115751997_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cb216a0e789b4e682655cc1a37e75a7a/5DB29F1A/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/65311414_350796512251044_426007230454821000_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/d38e8d4d40f791aebcd4e5bf7ef1e7cb/5DE63DE4/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/64685889_170054640699453_4138808952382819808_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/80afbecdddb29c4ce24bba4cad768e69/5DB874E1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768/s640x640/64227403_362489617704662_1066046805947156746_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7832da0644fdae50c3b312c016e12ec8/5DC915D1/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61867593_688501004914053_3960268482690185412_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/8bf90ec2601353e7b86b2171d8cef4e0/5DCED812/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768a/s640x640/61557754_866688083687276_7860166959489541014_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4bf2f0ad53d43f3766652df9585b8cce/5D360B2B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61193144_2363120533909587_2078569332570106972_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ebf534f3cab6322ac3d096f0bee7a427/5DB7D494/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62258966_616818295470943_3518485659806152501_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7ddaded5ef1b33aeac5cbfe448dffc59/5DE72A3F/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62527139_2194600100635800_3613212266893958668_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/518760064e475cb6044b8c5ce7b51a7c/5DE964F1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.838.838a/s640x640/62443287_1225791067589519_6009383599878338953_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/34d329296a9d4a8c4c26a7fae9f410e8/5DC89645/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62008064_208725723435146_7174959910609939690_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c3fdcfd1858a9a15b335824261c07f4c/5DABBFD9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/60921166_143790520074846_3443835114569287719_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net