21. 01. 2019 Nadácia Pontis

Výzva pre neziskový sektor – uchádzajte sa o bezplatnú právnu pomoc!

Snažíte sa meniť svet k lepšiemu a narazili ste na právny problém? Radi vám sprostredkujeme pomoc.

Pripravujeme ďalší newsletter pre advokátov, ktorí sú zapojení do programu Advokáti Pro Bono. V rámci neho máte možnosť uchádzať sa o bezplatné právne služby v oblasti, v ktorej pôsobíte. Povedzte nám aj vy o probléme, s ktorým sa stretávate – spájaním dokážeme priniesť skutočné zmeny.

Minulý rok získalo pomoc advokátov zhruba 20 organizácií. Niektoré z nich našli riešenie vďaka  študentom a advokátom v Klinike neziskového sektora na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2018 napríklad Advokátska kancelária Stentors pomohla iniciatíve srdcomdoma.sk s presadzovaním práva Slovákov voliť zo zahraničia. Vďaka Edulienke a Advokátskej kancelárii Dentons bolo zas možné, že Ústavný súd SR bude skúmať súlad školského zákona s Ústavou SR z hľadiska diskriminácie žiakov II. stupňa ZŠ v oblasti domáceho vzdelávania.

Ak máte aj vy záujem zapojiť sa do spolupráce s advokátmi pri riešení právnych problémov, ktoré ste zaznamenali pri vašej práci, pošlite nám vyplnený formulár so žiadosťou do 4.2.2019. Žiadosti prijímame aj priebežne, ich uzávierka a prepojenie s advokátmi sa však realizuje len niekoľkokrát do roka.

Informácie o programe Advokáti Pro Bono, kritéria pre žiadateľov  a formulár žiadosti o sprostredkovanie bezplatnej právnej pomoci nájdete na našej webstránke pod záložkou Pre neziskovky. Žiadať môžete o rôzne typy právnej pomoci:

Inštitucionálna právna pomoc pre organizáciu

 • pomoc s prípravou alebo revíziou zmlúv v otázkach daňového, autorského, pracovného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodnej spolupráce, grantových zmlúv a pod.
 • pomoc s internými dokumentami organizácie revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov
 • zastupovanie vašej organizácie v súdnych sporov
 • problémy týkajúce sa majetku, nájmov a pod.
 • oblasť ochrany súkromia a dôverných informácií, ochrany osobných údajov

Právna pomoc v oblastiach a témach, ktorým sa venujete

 • právne konzultácie k projektom alebo prípadom, ktoré aktuálne riešite alebo máte v pláne realizovať
 • pomoc s pripomienkovaním zákonov a národných strategických dokumentov
 • vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme
 • nakoncipovanie návrhov/noviel zákonov (pr. v MPK)
 • výklad právnych predpisov
 • pomoc s výberom strategických litigácií – sporov s precedenčným charakterom na riešenie systémového problému,
 • zastupovanie pred Ústavným súdom, analýza nesúladu zákonov s Ústavou či medzinárodnými záväzkami SR a presadzovanie zmien
 • právne rešerše (národná a európska legislatíva, judikatúra, implementácia povinností vyplývajúcich z európskych smerníc)…

Zvyšovanie právneho povedomia vašich pracovníkov, ktorí sa venujú práci s klientmi

 • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov…
 • seminár v otázkach najčastejších problémov klientov súvisiacich s rôznymi oblasťami práva…

Ochrana a presadzovanie práv klientov organizácie – ľudí z marginalizovaných a ohrozených skupín

 • právne konzultácie a pomoc v prípadoch diskriminácie ľudí so znevýhodnením, marginalizovaných rómskych komunít, obetí domáceho násilia, ľudí bez domova a pod.

*Právne tréningy v oblastiach ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva, pracovného práva, podnikania v neziskovom sektore na podporu samofinancovania organizujeme v rámci programu Pro Bono Tréningy.

Naša výzva smeruje k  výraznejšej spolupráci neziskového sektora s právnikmi. Tá umožňuje pretaviť vaše idey a zámery do konkrétnych spoločenských zmien. V minulosti sme dosiahli vďaka spolupráci neziskových organizácií a advokátov aj zmenu zákona a pomohli vyriešiť problém oddlženia bezdomovcov, preto vás vyzývame na odvahu a smelé plány. Právo je mocný nástroj, ktorý máte práve teraz možnosť naplno využiť za pomoci tých najlepších profesionálov.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/63d755e2ec6ac47dd424eec43a343ff9/5D5A5D7C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c13.0.1053.1053/s640x640/58793427_1073139732885896_2372520939642142728_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/8aa9461b85acbc8101521402a6442552/5D607B52/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56908097_190318425281431_1051053404993093015_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/2f10f7c4594ed61a8aa3a6a95d95b922/5D7C7246/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56883691_712873559114450_1165573011896666271_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/45f8e8f95cbb22817ec00a8de09805c2/5D79C50C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c7.0.1065.1065/s640x640/55770613_2621260841277740_1165208649501515652_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e3d43adf9d21664971ba51c6b71603b0/5D80DA17/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54512640_840168949648987_2370792320966936511_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/b80aff2c0bd7adbf91cae111ef3ce7b9/5D9A365B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54447241_158052335200535_3387544851994833632_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1226289cad9aa650769738134f882ed1/5D5C4851/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.837.837a/s640x640/54463739_190395271934646_98549616865124638_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6afc97832e7f4b33f1aa7f16eab40bc5/5D5E83AF/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56248164_424420404999685_7301964217204779044_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/002b23a5ee75deb40eba23647b920ee6/5D9DAFD0/t51.2885-15/e15/c135.0.810.810a/s640x640/55962027_407354086710599_3597054180394936356_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d88891c20a5c2733bc850571371cab4/5D9E430D/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080a/s640x640/54731552_794980164200447_5309985375606744612_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/12286df35b03c230f62ef6fbe7d4d919/5D5A5675/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54191321_145866336452977_9152695450190118026_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/de44914899bd43542aaae53cebe6bc42/5D994435/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54511119_2321866668089905_8838181698415967876_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net