Zelená firma

Zelená firma

Za výnimočný projekt zameraný na ochranu životného prostredia.

V tejto kategórii oceňujeme environmentálne programy, ktoré firma v roku 2015 realizovala nad rámec vyžadovaný zákonom, napríklad:

  • znižovanie emisií škodlivých látok do ovzdušia, ako CO2 manažment, manažment vozového parku;
  • úsporné a efektívne využívanie energií a materiálov, prvotných a druhotných surovín;
  • ochranu biodiverzity;
  • zapájanie zákazníkov, dodávateľov, komunity a verejnosti či spoluprácu s neziskovými organizáciami pri ochrane životného prostredia;
  • inovatívne riešenia a nové prístupy ochrany životného prostredia v rámci trhu alebo odvetvia.

Komisia sa môže rozhodnúť udeliť v tejto kategórii dve ocenenia – pre veľkú firmu a malú/strednú firmu.

Čo odporúčajú členovia hodnotiacej komisie?

Člen hodnotiacej komisie Andrej Kovarik

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky