Zelená firma

Zelená firma

Za výnimočný projekt zameraný na ochranu životného prostredia.

Ocenenie Zelená firma udeľujeme firme, ktorá v predchádzajúcom roku zrealizovala výnimočný projekt alebo aktivity zamerané na ochranu životného prostredia. V tejto kategórii oceňujemeinšpiratívneenvironmentálne programy, ktoré firma realizuje nad rámec vyžadovaný zákonom, napríklad:

  • znižovanie emisií škodlivých látok do ovzdušia, ako napr.: CO2 manažment, manažment vozového parku;
  • ekologický dizajn produktov, využívanie recyklovateľných a prírodne rozložiteľných materiálov, využívanie odpadu ako cennej suroviny, podpora obehovej ekonomiky, predlžovanie životnosti produktov (úpravy a spätný predaj);
  • úsporné a efektívne využívanie energií a materiálov, prvotných a druhotných surovín, napr.: využívanie obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie spotreby energií a základných surovín, separácia a recyklácia odpadov;
  • ochranu biodiverzity, chránených oblastí, ohrozenej fauny a flóry;
  • zapájanie zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, komunity i širokej verejnosti do ochrany životného prostredia či spolupráca s neziskovými organizáciami a záujmovými združeniami na environmentálnych projektoch;
  • inovatívne riešenia a nové prístupy ochrany životného prostredia v rámci trhu alebo odvetvia.

Komisia sa môže rozhodnúť udeliť v tejto kategórii dve ocenenia – pre veľkú firmu a malú/strednú firmu.

Nominujte svoju firmu v kategórii Zelená firma

Inštrukcie k vypĺňaniu: Vypĺňajte stručne. S vašimi otázkami ohľadom nominácie v kategórii Zelená firma vám rada pomôže Tatiana Čaplová (tatiana.caplova@nadaciapontis.sk, tel. - 02 5710 8121, mobil – 0948 333 028). Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu: http://www.nadaciapontis.sk/faq-via-bona-slovakia.

Čo odporúčajú členovia hodnotiacej komisie?

Člen hodnotiacej komisie Andrej Kovarik

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky