Hlavným zámerom EDUcampu je nasmerovať organizácie k plánu rozvoja, ktorý im umožní ich prístupy čo najefektívnejšie rozšíriť do škôl, medzi žiakov a iné organizácie. Dôraz preto kladieme na šíriteľnosť a trvalú udržateľnosť prístupu, ktorý organizácia realizuje.

V čom spočíva úloha mentora?

Mentor pomáha organizácii lepšie spoznať svoj vlastný projekt, jeho silné a slabé stránky, očami nezainteresovaného odborníka.

Identifikuje potenciálne výzvy, pomáha navrhnúť možnosti ich riešenia a rozvojové potreby organizácie.

Prináša nové perspektívy a inšpirácie.

Drží štruktúru rozhovoru, aby bol konštruktívny a viedol k želanému výsledku (na konci má organizácia jasnejšie v tom, na čo sa má zamerať, a zoznam ďalších krokov).

Mentori

Heliodor Macko

SEAK Energetics


Romana Kanovská

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)


Martin Kuruc

Pedagogická fakulta UK, Indícia


Martina Králová

SVÄG TO GO


Michal Rehúš

Centrum vzdelávacích analýz


Andrej Kiska

Credo ventures


Jana Fúsková

Trnavská univerzita


Branislav Ondrášik

ESET


Irma Kisková

Eduzměna


Martin Basila

Sensoneo


Magdaléna Radová

Tilia Impact Ventures


Roman Baranovič

ZŠ Narnia


Katarína Vančíková

Pedagogická fakulta UMB


Martin Šanta

Národná banka Slovenska


Eduard Marček

Slovenské centrum fundraisingu


Martina Drahošová

Unity Technologies


Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram