Hlavným zámerom EDUcampu je nasmerovať organizácie k plánu rozvoja, ktorý im umožní ich prístupy čo najefektívnejšie rozšíriť do škôl, medzi žiakov a iné organizácie. Dôraz preto kladieme na šíriteľnosť a trvalú udržateľnosť prístupu, ktorý organizácia realizuje.

V čom spočíva úloha mentora?

Mentor pomáha organizácii lepšie spoznať svoj vlastný projekt, jeho silné a slabé stránky, očami nezainteresovaného odborníka.

Identifikuje potenciálne výzvy, pomáha navrhnúť možnosti ich riešenia a rozvojové potreby organizácie.

Prináša nové perspektívy a inšpirácie.

Drží štruktúru rozhovoru, aby bol konštruktívny a viedol k želanému výsledku (na konci má organizácia jasnejšie v tom, na čo sa má zamerať, a zoznam ďalších krokov).

Mentori

Roman Baranovič

Vzdelávanie

Základná škola Narnia

Andrea Basilová

Komunikácia

Sensoneo

Janka Bernaťáková

Interné procesy/tím

Beelong

Michal Csonga

Biznis

0100 Ventures

Jana Fúsková

Sledovanie dopadu

Trnavská univerzita

Vanda Hlaváčková

Fundraising

Freelance konzultantka

Alena Kanabová

Interné procesy/tím

Accenture

Romana Kanovská

Sledovanie dopadu

Nadácia Pontis

Martina Králová

Interné procesy/tím

SVÄG TO GO

Martin Kuruc

Sledovanie dopadu

Pedagogická fakulta UK, Indícia

Heliodor Macko

Biznis

SEAK Energetics

Branislav Ondrášik

Komunikácia

ESET

Fero Pauliny

Fundraising

Nadácia Pontis

Michal Rehúš

Vzdelávanie

Centrum vzdelávacích analýz

Zuzana Suchová

Fundraising

fundraisingová platforma Donio

Martin Šanta

Komunikácia

Národná banka Slovenska

Jozef Šovčík

Biznis

First Lego League

Péter Urbán

Vzdelávanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.