Ako sme financovaní

Ako sme financovaní

Nadácia Pontis využíva rôzne zdroje financií, ktoré následne rozdeľuje neziskovým organizáciám alebo jednotlivcom alebo ich využíva na vlastné verejno-prospešné aktivity.

 

Typ zdroja Suma %
Asignácia dane  1 548 493,77 €  38,4 %
Dary od firiem finančné  905 237,71 € 22,4 %
Dary od jednotlivcov a dary do verejných zbierok 320 271,51 € 7,9 %
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy 723 424,45 € 17,9 %
Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahr. 293 287,04 € 7,3 %
Granty od SlovakAid  246 382,99 €  6,1 %
Celkom  4 037 097,47 € 100 %

 

Nasledovné údaje ukazujú zdroje financovania za rok 2015. Vychádzajú z údajov účtovnej závierky, takže hovoria o príjmoch súvisiacich s účtovným rokom 2015 (výnosoch).

Typ zdroja Suma %
Asignácia dane 3,363,758.33 € 62.1 %
Dary od firiem finančné  578,443.05 € 10.7 %
Dary od jednotlivcov 502,353.94 € 9.3 %
Granty od štátu - Slovak Aid a MZV 279,910.60 € 5.2 %
Iné príjmy 48,280.87 € 0.9 %
Dary a granty od iných nadácií a neziskových organizácií a Európskej únie 373,302.47 € 6.9 %
Príijmy za poskytnuté služby 267,997.83 € 5.0 %
Celkom 5,414,047.09 € 100.0 %

 

Asignácia dane

V roku 2015 sme z asignácie podielu dane od právnických i fyzických osôb (tzv. 2 % prípadne 1,5 %) získali príjem 1.697.454,92 eur. V zozname partnerov uvádzame názvy spoločností, o ktorých vieme, že nás podporili asignáciou dane, najmä prostredníctvom svojich nadačných fondov. Tieto prostriedky nám v roku 2015 prišli z podielu dane, no nie všetky sa v roku 2015 použili, zvyšná časť sa presunula do roka 2016 a použije sa v zákonnej lehote do 31.12.2016. Výnosy z použitia podielu dane (v tom časť podielu z roku 2014 a časť podielu z roku 2015) boli v sume 3.363.758,33 eur.

  

Partner Suma poukázaného podielu dane
Slovak Telekom, a.s. do fondu 510,830.02 €
Západoslovenská energetika, a.s. do fondu 444,191.42 €
Lidl Slovenská republika v.o.s. do fondu  239,752.33 €
Peugeot Citroen PSA Slovensko a.s. do fondu 70,255.00 €
Mobis Slovakia s.r.o. do fondu 65,764.80 €
Slovenské elektrárne, a.s. do fondu 50,161.66 €
PriceWaterHouseCoopers Slovensko, s.r.o. do fondu 47,975.95 €
Embraco s.r.o. do fondu 41,551.44 €
DM Drogerie Markt do fondu 34,882.15 €
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a.s. na dobrovoľnícke projekty 30,734.93 €
Accenture s.r.o. do fondu 30,162.69 €
Ringier Axel Springer a.s. na projekt Srdce pre deti 29,510.22 €
Dell, s.r.o. do fondu 15,198.91 €
Axa Slovensko a.s. do fondu 14,571.10 €
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. na dobrovoľnícke projekty 13,000.00 €
ostatné neidentifikované 2% od PO a FO 12,446.14 €
Samsung Electronics Slovakia s.r.o. na dobrovoľnícke projekty 11,000.00 €
Podiely dane od FO na projekty Nadácie - Advokáti ProBono a Naše Mesto 8,842.30 €
Honeywell s.r.o. do fondu 7,500.82 €
Heineken Slovensko a.s. na projekty 7,000.00 €
Lenovo (Slovakia) s.r.o. do fondu 6,587.04 €
Lear Corporation Senec do fondu 5,536.00 €
SPOLU 2 % došlé v roku 2015 1,697,454.92 €

Príjmy za poskytnuté služby

Firmy a iné organizácie podporujú našu činnosť prostredníctvom darov alebo platbami za konzultácie, vzdelávanie, členské poplatky, registračné poplatky na naše konferencie, semináre a pod. Príjmy za poskytnuté služby boli v roku 2015 spolu v sume 267.997 eur.

 

 

 

Príjmy za poskytnuté služby Suma
Členské BLF (Business Leaders Forum) 78,000.00 €
Konferencia CEE CSR Summit partneri a účastníci 30,968.50 €
ASFIN členské príspevky 3,177.46 €
Ostatné služby poskytnuté firmám - CSR poradenstvo 5,780.00 €
Ostatné výnosy z rozvojovej spolupráce nezdaniteľné 1,137.29 €
Meranie efektivity darcovstva / filantropie 1,533.34 €
Iné príjmy v rámci firemného dobrovoľníctva 2,860.00 €
Členské Engage (dobrovoľníctvo) 17,000.00 €
Naše mesto partneri a účastníci 33,404.55 €
Iné výnosy nezdaniteľné 94,136.69 €
Spolu 267,997.83 €

Dary od jednotlivcov

Aj v roku 2015 tvoria najväčšiu časť príjmov od jednotlivcov príspevky získané vďaka programu Srdce pre deti a súvisiacemu galavečeru. Nespotrebované vyzbierané prostriedky sa prenášajú do nasledovného obdobia, a preto vo výnosoch je len časť príjmov pripadajúca k roku 2015. Projekt pokračuje naďalej a zvyšné prostriedky budú deťom v projekte Srdce pre deti poukázané v roku 2016.

 

Dary od jednotlivcov Suma
Darcovia programu Srdce pre deti na pomoc deťom do Verejnej zbierky 378,999.23 €
Darcovia programu Dobrá krajina na projekty MVO vrátane Verejnej zbierky 117,681.11 €
Ostatné malé dary od FO na chod nadácie od jednotlivcov 5,673.60 €
SPOLU dary od FO 502,353.94 €

Prijaté dary od firiem, štátnych agentúr a iných organizácií

Na naše projekty rozvojovej spolupráce sme od Slovak Aid (SAMRS), zahraničných neziskových organizácií a EÚ získali spolu granty v hodnote 629.697,85 eur. Aktivity firemnej filantropie boli podporené sumou 382.881,27 eur. Projekty dobrovoľníctva, Pro Bono, Sociálne inovácie, Dobrá krajina, Srdce pre deti a ostatné boli spoločne podporené sumou 216.549,44 eur. Aktivity rozvoja zodpovedného podnikania v roku 2015 podporili subjekty spolu sumou 22.456,55 eur. Všetky príspevky od organizácií, zoradené podľa veľkosti sú v nasledovnej tabuľke:

Prijaté príspevky od iných organizácií Suma
SAMRS - Slovak Aid 279,910.60 €
International Visegrad Fund, USAID, UNDP, WDI a iné malé 130,629.98 €
Accenture - príspevok do fondu mimo 2 % 113,871.55 €
European Commission – Bieloruský projekt 97,353.64 €
Slovenské elektrárne do fondu mimo 2 % 70,499.93 €
Príspevky firiem do Fondu pre Transparentné Slovensko 68,734.14 €
Príspevky na admin - CEE Trust a Pontis N.O. 50,000.00 €
Dánska ambasáda – DANIDA – Bieloruský projekt 53,334.45 €
European Commission - UNIDEV projekt 41,984.40 €
Príspevky organizácií NOS-OSF, Ashoka  - na sociálne inovácie 41,816.61 €
Príspevky Ringier na admin projektu srdce pre deti 5,997.00 €
Dary firiem PSA Peugeot a Philip Morris na FF projekty 35,449.98 €
Ost. malé príspevky organizácií - MSI, OSF, US Ambas., CpF na projekty filantropie 11,837.48 €
Príspevky od firiem na dobrovoľnícky projekt Naše Mesto 25,600.24 €
KIA Slovensko do fondu mimo 2% 22,596.20 €
Príspevky firiem na dobrovoľníctvo a pro bono (SAP, Slov.Sporiteľňa, Hewlett Packard, E&Y, PWC, Philip Morris) 23,605.84 €
Slovenské elektrárne za správu fondu 13,374.43 €
Slovak Telekom do fondu mimo 2% 20,850.40 €
Príspevky na Dobrá krajina na administráciu 18,246.96 €
Ostatné dary od firiem na aktivity zodpovedného podnikania 13,000.00 €
Ostatné dary od firiem na Via Bona 9,456.55 €
Príspevky Novartis na projekt Kvalitnejší život so Sklerozou Multiplex 7,383.04 €
Lenovo a DM Drogerie Markt do fondov mimo 2% 1,915.00 €
Spolu 1,157,448.42 €

Iné príjmy

V roku 2015 sme získali na bankových úrokoch spolu 279,05 eur a realizovali kurzové zisky v hodnote 33.080,10 eur a zaúčtovali výnos časti prijatého nefinančného daru v sume 14.921,72 eur.

 

 

 

 

 Výnosy z použitia fondu na správu fondov a projekty nadácie

V roku 2015 nadácia spravovala 18 fondov a aj prostredníctvom nich vykonávala svoje aktivity. Za správu fondu mala výnosy v hodnote 350.484,27 eur. V tom sú započítané aj prostriedky z podielu dane, aj z darov.

 

 

Výnosy z použitia fondu na správu fondov a projekty nadácie Suma
KIA Motors Slovakia s.r.o. podiel dane 99,999.99 €
Slovak Telekom, a.s. podiel dane 131,161.47 €
Slovenské elektrárne, a.s. DAR 39,325.00 €
Accenture, s.r.o 2 % aj DAR 39,460.10 €
LIDL a.s.  podiel dane 13,242.31 €
DELL s.r.o.  podiel dane 8,633.62 €
Lenovo 2 % aj DAR 6,000.00 €
DM Drogerie Markt podiel dane a dar 4,084.13 €
KIA Motors Slovakia s.r.o. DAR 1,840.00 €
LEAR a MOBIS  podiel dane 3,112.16 €
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. DAR a  podiel dane 1,000.49 €
Honeywell podiel dane 625.00 €
Slovenské elektrárne, a.s. podiel dane 2,000.00 €
Spolu 350,484.27 €

 


Viac o financovaní Nadácie Pontis v inej forme sa môžete dozvedieť v blogoch našej finančnej riaditeľky:

http://pontis.blog.sme.sk/c/378565/gabika-zubrikova-a-odkial-vy-vlastne-mate-peniaze.html

http://pontis.blog.sme.sk/c/389592/gabika-zubrikova-otvorene-o-neziskovkach-3-cast-alebo-o-tom-ako-sa-v-nadaciach-safari.html
 

Nasledovné údaje ukazujú zdroje financovania za rok 2014. Vychádzajú z údajov účtovnej závierky, takže hovoria o príjmoch súvisiacich s účtovným rokom 2014 (výnosoch).

Typ zdroja

Výnosy

%

Asignácia dane 

2 891 231,98 €

60 %

Dary od jednotlivcov

   468 653,7 €

10 %

Granty od štátu - Slovak Aid a ZMOS 

279 555,02 €      6 %

Úroky a kurzové zisky

 22 743,56 €

0,5 %

Dary aj poplatky za služby - príjmy z firemného sektora

 831 606,80 €

17,3 %

Dary a granty a iné príjmy od iných nadácií a neziskových organizácií a Európskej únie

 304 795,64 €

6,4 %

Spolu

4 798 586,70 €

 100 %


 Asignácia dane

V roku 2014 sme z asignácie podielu dane od právnických i fyzických osôb (tzv. 2% prípadne 1,5%) získali 3. 376. 392,87 eur. V zozname partnerov uvádzame názvy spoločností, o ktorých vieme, že nás podporili asignáciou dane, najmä prostredníctvom svojich nadačných fondov. Tieto prostriedky nám v roku 2014 prišli z podielu dane (2%), no nie všetky sa v roku 2014 použili, zvyšná časť sa presunula do roka 2015 a použije sa v zákonnej lehote do 31.12.2015. 

  

Partner Suma
KIA Motors Slovakia a.s. 1 714 136,9 €
Slovak Telekom, a.s. 823 214,69 €
Lidl Slovenská republika v.o.s. 220 705,12 €
Slovenské elektrárne, a.s. 201 063,6 €
Západoslovenská energetika, a.s. 108 032,43 €
PriceWaterHouseCoopers Slovensko, s.r.o. 49 792,68 €
Dell, s.r.o. 40 691,63 €
DM Drogerie Markt 27 912,05 €
Accenture s.r.o. 26 682 €
Ringier Axel Springer a.s. 25 740,21 €
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a.s. 23 300,3 €
Mobis Slovakia s.r.o. 20 381,64 €
Trim Leader a.s. 16 902,75 €
Heineken Slovensko a.s. 13 500 €
Lenovo (Slovakia) s.r.o. 13 250,1 €
Samsung Electronics Slovakia s.r.o. 11 000 €
Lear Corporation Senec 8 946 €
Východoslovenská distribučná a.s. 8 000 €
Honeywell s.r.o. 7 352,69 €
Podiely dane od FO na projekty Nadácie - Hlavy pomáhajú a SPD 6 954,41 €
Slovalco a.s. 4 000 €
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 2 801,7 €
ostatné neidentifikované 2% od PO a FO 1 031,9 €
Bekaert 1 000 €
SPOLU 2% došlé v roku 2014 3 376 392,87 €

Podpora z firemného sektora

Firmy podporujú našu činnosť prostredníctvom darov alebo platbami za konzultácie, vzdelávanie, členské poplatky, registračné poplatky na naše konferencie, semináre a pod. V roku 2014 sme z darov od firiem získali sumu 562.929,55 Eur. Príijmy od firiem za poskytnuté služby boli v roku 2014 spolu v sume 193.322,45 Eur. Odmena za správu fondov tvorených mimo 2% bola spolu v sume 28.960 eur, Z fondov mimo 2% sa platili projekty Nadácie v sume spolu 1.840 eur a udelili granty v sume 4.211 eur. Do výnosov sme zaúčtovali pomernú časť nefinančného daru na služby na vývoj SW od firmy Accenture v hodnote 14.921,76 eur. Firmy, ktoré v roku 2014 podporili projekty Nadácie Pontis sumou vyššou ako 3.000 eur (darom alebo poplatkom za služby, okrem 2%), sú v nasledovej tabuľke:

Partner Suma
Slovenské elektrárne, a.s.              162 481 €
Accenture s.r.o.              138 625 €
Západoslovenská energetika, a.s.                77 105 €
Ringier Axel Springer a.s.                71 475 €
Slovak Telekom, a.s.                57 173 €
Telefonica O2 Slovakia s.r.o.                25 000 €
Tatra banka, a.s.                24 545 €
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.                20 960 €
Novartis Slovakia s.r.o.                18 395 €
Energetické centrum Bratislava a.s.                13 849 €
Všeobecná úverová banka, a.s.                11 219 €
Provident Financial, s.r.o.                10 750 €
ESET, s.r.o.                10 255 €
SAP Slovensko a.s.                   9 535 €
Embraco Slovakia s.r.o.                   8 765 €
AT&T Global Network Slovakia sro                   7 708 €
Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.                   6 813 €
Bayer, s.r.o.                   6 294 €
IBM Slovensko, s.r.o.                   5 780 €
Orange Slovensko, a.s.                   4 472 €
TESCO STORES SR, a.s.                   4 198 €
Johnson & Johnson s.r.o.                   4 150 €
Citibank Slovakia, a.s.                   4 125 €
Philip Morris Slovakia, s.r.o.                    4 000 €
OTTO BOCK Slovakia s.r.o.                   3 866 €
Dalkia a.s.                   3 840 €
Heineken Slovensko a.s.                   3 840 €
EY, Ernst & Young k.s.                   3 800 €
T-System Slovakia, s.r.o.                    3 465 €
Pfizer Luxembourg SARL, o.z.                   3 390 €
Východoslovenská energetika, a.s.                   3 373 €
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.                   3 125 €
Aon Central and Eastern Europe                   3 000 €
Ceragon Networks s.r.o.                   3 000 €
Skanska CS a.s., organizačná zložka v SR                   3 000 €
Slovalco, a.s.                   3 000 €
US Steel Košice, s.r.o.                   3 000 €
Volkswagen Slovakia, a.s.                   3 000 €

Dary od jednotlivcov

Aj v roku 2014 tvoria najväčšiu časť príjmov od jednotlivcov príspevky získané vďaka programu Srdce pre deti a súvisiacemu galavečeru. Nespotrebované vyzbierané prostriedky sa prenášajú do nasledovného obdobia, a preto vo výnosoch je len časť príjmov pripadajúca k roku 2014. Projekt pokračuje ďalej a zvyšné prostriedky budú deťom v projekte Srdce pre deti poukázané v roku 2015.

Dary od jednotlivcov Suma
Darcovia programu Srdce pre deti na pomoc deťom 373 160,92 €
Darcovia programu Dobrá krajina na projekty MVO 94 750,75 €
advokáti Róbert Bánoš, Katarína Dolná, Branislav Krivošík, Eva Braxatorisová príspevky na projekt Advokáti pro Bono 162,58 €
ostatné malé dary od FO na chod nadácie - Dana Sládeková, Martin Kerekáč, Peter Žilinek, Jaroslav Košťálik 579,44 €
SPOLU dary od FO 468 653, 70 €       

Príjmy od štátu a iných organizácií

Na naše projekty rozvojovej spolupráce sme od Slovak Aid, zahraničných neziskových organizácií a EÚ získali spolu granty v hodnote 507.778,32€. Aktivity spoločenskej zodpovednosti v roku 2014 podporili nefiremné subjekty spolu sumou 2.000 €. Aktivity spoločenskej zodpovednosti v roku 2014 podporili nefiremné subjekty spolu sumou 2.000 €.Organizácie, ktoré v roku 2014 darovali Nadácii Pontis sumu aspoň 3.000€ sú v nasledovnej tabuľke:

Partner Suma daru
pripadajúca
na rok 2014
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu          268 927,06 €
Európska komisia, Bridging sectors projekt            70 341,22 €
USAID            69 087,60 €
EU - UNIDEV            50 315,44 €
Global Giving            33 597,95 €
Ministerstvo zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva / Danida            15 245,42 €
Združenie miest a obcí Slovenska - ZMOS            10 484,56 €
Medzinárodný Vyšehradský fond              9 422,29 €
Nadácia otvorenej spoločnosti              9 228,94 €
Nadácia Allianz              420,00 €
Nadácia Slovenskej sporiteľne 8 000,00 €
The Charles Stuart Mott Foundation, USA              8 238,00 €
Veľvyslanectvo USA              3 678,63 €

Iné príjmy

 V roku 2014 sme získali na bankových úrokoch spolu 323,48 eur a realizovali kurzové zisky v hodnote 22.420,08 eur.

 

 

 

 

 

 

Nasledovné údaje ukazujú zdroje financovania za rok 2013. Vychádzajú z údajov účtovnej závierky, takže hovoria o príjmoch súvisiacich s účtovným rokom 2013 (výnosoch).

 

Typ zdroja

Výnosy

%

Asignácia dane

2 315 153,29 €

55 %

Dary od jednotlivcov

   723 344,84 €

17 %

Dary a poplatky od firiem

516 216,94 €  12,2 %

Výnosy od nadácií, neziskových organizácií a EÚ

405 934,87 €

9,6 %

Granty od štátu - Slovak Aid a MZV

 267 406,01 €

6 %

Úroky a kurzové zisky

       800,39 €

0,0 %

Spolu

4 228 856,34 €

 100 %

 

Asignácia dane

V roku 2013 sme z asignácie podielu dane od právnických i fyzických osôb získali 2.621.157,99 Eur. V zozname partnerov uvádzame názvy spoločností, o ktorých vieme, že nás podporili asignáciou dane, najmä prostredníctvom svojich nadačných fondov. Tieto prostriedky nám v roku 2013 prišli z 2 %, no nie všetky sa v roku 2013 použili, zvyšná časť sa presunula do roka 2014 a použije sa v zákonnej lehote do 31.12.2014.

 

Partner

Suma

KIA Motors Slovakia a.s.

717 457,32 €

Slovenská sporiteľňa a.s.

645 525,04 €

Slovak Telekom, a.s.

441 917,30 €

Slovenské elektrárne, a.s.

196 148,82 €

LIDL Slovensko

190 757,23 €

Západoslovenská energetika, a.s.

138 569,17 €

Accenture s.r.o.

76 555,16 €

Dell, s.r.o.

28 618,63 €

Ringier Axel Springer a.s.

26 267,05 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

20 000,00 €

PricewaterHouseCoopers Slovensko, s.r.o.

19 183,88 €

DM Drogerie Markt, s.r.o.

18 952,55 €

Heineken Slovensko a.s.

18 000,00 €

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a.s.

14 276,78 €

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

14 000,00 €

Lenovo (Slovakia) s.r.o.

12 963,35 €

Samsung Electronics Slovakia s.r.o.

11 000,00 €

Východoslovenská distribučná a.s.

10 000,00 €

Honeywell s.r.o.

6 526,67 €

Ernst & Young

1 399,26 €

ostatné neidentifikované 2% od PO a FO

13 039,78 €

SPOLU 2 % došlé v roku 2013

2 621 157,99 €

  

Podpora z firemného sektora

Firmy podporujú našu činnosť prostredníctvom darov alebo platbami za konzultácie, vzdelávanie, členské poplatky, registračné poplatky na naše konferencie, semináre a pod. V roku 2013 sme z darov od firiem získali sumu 287.245,25 Eur. Príijmy od firiem za poskytnuté služby boli v roku 2013 spolu v sume 192.532,57 Eur. Do výnosov sme zaúčtovali pomernú časť nefinančného daru na služby na vývoj SW od firmy Accenture v hodnote 14.921,76 Eur. Firmy, ktoré v roku 2013 podporili projekty Nadácie Pontis sumou vyššou ako 3.000 eur (darom alebo poplatkom, okrem 2%), sú v tabuľke:

 

Partner

Suma

Enel Slovenské elektrárne, a.s.

     90 025,81 €

Novartis

       61 937,00 €

Ringier Axel Springer a.s.

       40 685,43 €

Accenture Slovakia s.r.o.

       39 006,18 €

Všeobecná úverová banka, a.s.

       24 980,00 €

Tatra banka, a.s.

24 666,00 €

Telefonica O2

24 368,00 €

Slovak Telekom, a.s.

16 400,00 €

Provident Financial, s.r.o.

14 943,00 €

Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.

       10 860,83 €

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

8 497,51 €

Východoslovenská energetika, a.s.

  8 160,00 €

SAP Slovensko s.r.o.

   7 650,00 €

Západoslovenská energetika, a.s.

         5 875,00 €

TESCO STORES SR, a.s.

       4 274,00 €

Orange Slovensko, a.s.

         4 160,00 €

IBM Slovensko, s.r.o.

         3 997,00 €

Embraco Slovakia s.r.o.

         3 736,00 €

Heineken Slovensko a.s.

         3 736,00 €

T-Systems Slovakia, s.r.o.

         3 736,00 €

Philip Morris Slovakia, s.r.o.

         3 700,00 €

Citibank Slovakia, a.s.

         3 700,00 €

Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

         3 458,00 €

OTTO BOCK Slovakia s.r.o.

         3 435,01 €

Ceragon Networks s.r.o.

         3 333,00 €

Ernst Young k.s.

         3 218,00 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

         3 125,00 €

US Steel Košice, s.r.o.

         3 000,00 €

Skanska CS a.s., organizačná zložka v SR

         3 000,00 €

Slovalco, a.s.

         3 000,00 €

Príspevky ostatné od firiem spolu nasčítané

60 036,81 €

SPOLU podpora od firiem

494 699,58 €

 

Dary od jednotlivcov

Aj v roku 2013 tvoria najväčšiu časť príjmov od jednotlivcov príspevky získané vďaka programu Srdce pre deti a súvisiacemu galavečeru.

 

 

Dary od jednotlivcov

Suma

Darcovia programu Srdce pre deti

670 900 €

Darcovia programu Dobrá krajina

51 895 €

ostatné anonymné príspevky od fyzických osôb

390 €

Martin Kerekáč, Košice

120 €

Peter Stanko

30 €

Ildiko Csernok

10 €

SPOLU dary od FO

723 345 €

 

Príjmy od štátu a iných organizácií

Na na naše projekty rozvojovej spolupráce sme od Slovak Aid, zahraničných neziskových organizácií a EÚ získali spolu granty v hodnote 509.010,69 Eur. Filantropické projekty a projekty piliera dobrovoľníctvo a pro bono boli podporené darmi z MVO spolu v sume 131.627,70 Eur. Aktivity rozvoja zodpovedného podnikania v roku 2013 podporili nefiremné subjekty spolu sumou 15.727,48€. Organizácie, ktoré v roku 2013 darovali Nadácii Pontis sumu aspoň 3.000€ sú v nasledovnej tabuľke:

Partner

Výnos pripadajúci na rok 2013

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a MZV a EI SR

267 406,01 €

Trust for civil society in CEE

73 183,34 €

Medzinárodný Vyšehradský fond

61 180,44 €

European Commission - BY - Bridging sectors

37 898,59 €

The Charles Stuart Mott Foundation, USA

30 217,74 €

Ministerstvo zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva

28 483,10 €

The National Endowment for Democracy, USA

25 746,23 €

EU - UNIDEV

20 650,20 €

CSR Europe

19 322,54 €

UNDP, USA

19 708,58 €

Európska komisia & Polish Humanitarian Action, KMC projekt

11 775,30 €

The Management System International, USA

11 377,55 €

PACT, Inc.

10 634,01 €

Aidmatrix, USA

7 259,00 €

Education, Audiovisual and Culture Agency by the European Commission

7 237,97 €

Nadácia Tesco

7 200,00 €

Nadácia Allianz

6 000,00 €

Ostatné príjmy z grantov od štátu a iných organizácií

28 060,28 €

Spolu

673 340,88 €

 

Iné príjmy

V roku 2013 sme získali na bankových úrokoch spolu 552,46 Eur a realizovali kurzové zisky v hodnote 246,56 Eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasledovné údaje ukazujú zdroje financovania za rok 2012. Vychádzajú z údajov účtovnej závierky, takže hovoria o príjmoch súvisiacich s účtovným rokom 2012 (výnosoch).

 

Typ zdroja

Výnosy

%

Asignácia dane

1 007 458 €

32,2%

Dary od jednotlivcov

   563 731 €

18,0%

Granty od štátu - Slovak Aid

   448 539 €

14,3%

Dary a granty od iných nadácií a neziskových organizácií a EÚ

  433 166 €

13,8%

Finančné dary od firiem

   428 132 €

13,7%

Výnosy od firiem za poskytnuté služby

  228 833 €

7,3%

Nefinančné dary od firiem

    14 922 €

0,5%

Iné výnosy

       3 243 €

0,1%

Spolu

3 128 024 €

 

 

Asignácia dane

V roku 2012 sme z asignácie podielu dane od právnických i fyzických osôb získali 2.362.248,37 eur. V zozname partnerov uvádzame názvy spoločností, o ktorých vieme, že nás podporili asignáciou dane, najmä prostredníctvom svojich nadačných fondov. Tieto prostriedky nám v roku 2012 prišli z 2%, no nie všetky sa v roku 2012 použili, zvyšná časť sa presunula do roka 2013 a použije sa v zákonnej lehote do 31.12.2013.

 

Partner

Suma

Slovenská sporiteľňa a.s.

1 038 800,00 €

(Slovak) Telekom, a.s.

507 302,27 €

KIA Motors Slovakia a.s.

274 035,32 €

Západoslovenská energetika, a.s.

171 802,00 €

TESCO STORES SR s.r.o.

127 813,99 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

50 000,00 €

Accenture s.r.o.

29 794,11 €

Dell, s.r.o.

26 932,95 €

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

20 700,00 €

Ringier Axel Springer a.s.

15 955,55 €

PriceWaterHouseCoopers Slovensko sro

13 567,98 €

Samsung Electronics Slovakia s.r.o.

12 000,00 €

Lenovo (Slovakia) s.r.o.

10 976,42 €

Slovalco a.s.

10 000,00 €

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a.s.

8 255,28 €

Honeywell s.r.o.

5 842,31 €

Heineken Slovensko a.s.

5 000,00 €

KPMG Slovensko s.r.o.

1 000,00 €

ostatné neidentifikované 2% od PO a FO

32 470,19 €

SPOLU 2% došlé v roku 2012

2 362 248,37 €

  

Podpora z firemného sektora

Firmy podporujú našu činnosť prostredníctvom darov alebo platbami za nami poskytnuté služby  -  konzultácie, vzdelávanie, členské poplatky, registračné poplatky na naše konferencie, semináre a podobne. V roku 2012 sme z darov od firiem získali sumu 526.083 eur. Príijmy od firiem za poskytnuté služby boli v roku 2012 spolu v sume 228.833 eur. Získali sme jeden nefinančný dar na služby od firmy Accenture v hodnote 14.922 eur. Firmy, ktoré v roku 2012 podporili projekty Nadácie Pontis sumou vyššou ako 3.000 eur (darom alebo poplatkom za služby, okrem 2%), sú v tabuľke:

 

Partner

Suma

Enel Slovenské elektrárne, a.s.

      316 699 €

Západoslovenská energetika, a.s.

       71 712 €

Accenture Slovakia s.r.o.

       50 685 €

Ringier Axel Springer a.s.

       30 328 €

Všeobecná úverová banka, a.s.

       28 429 €

KIA Motors Slovakia a.s.

       19 083 €

SAP Slovensko s.r.o.

       14 000 €

Philip Morris Slovakia, s.r.o.

       13 700 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

       13 333 €

(Slovak) Telekom, a.s.

       11 504 €

Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.

         9 696 €

Provident Financial, s.r.o.

         8 420 €

DLA PIPER WEISS-TESSBACH GmbH

         7 000 €

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

         6 819 €

Embraco Slovakia s.r.o.

         6 590 €

Slovnaft, a.s.

         5 543 €

Heineken Slovensko a.s.

         5 333 €

Orange Slovensko, a.s.

         4 069 €

IBM Slovensko, s.r.o.

         3 997 €

Citibank Slovakia, a.s.

         3 700 €

TESCO STORES SR, a.s.

         3 700 €

T-System Slovakia, s.r.o.

         3 517 €

Ceragon Networks s.r.o.

         3 373 €

Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

         3 333 €

Dell, s.r.o.

         3 296 €

Východoslovenská energetika, a.s.

         3 184 €

US Steel Košice, s.r.o.

         3 104 €

Skanska CS a.s., organizačná zložka v SR

         3 000 €

Slovalco, a.s.

         3 000 €

Príspevky ostatné od firiem spolu nasčítané

11 740 €

SPOLU podpora od firiem

671 887 €

 

Dary od jednotlivcov

V roku 2012 sme zaznamenali nárast príjmov od jednotlivcov, a to najmä vďaka programu Srdce pre deti a súvisiacemu galavečeru, počas ktorého sa podarilo vyzbierať priamo pre deti až 860.555 eur. Nespotrebované vyzbierané prostriedky sa účtovne prenášajú do nasledovného obdobia, a preto vo výnosoch je len časť príjmov od jednotlivcov pripadajúca k roku 2012. Projekt pokračuje ďalej a zvyšné prostriedky budú deťom poukázané v roku 2013.

 

Dary od jednotlivcov

Suma

Darcovia programu Srdce pre deti na pomoc deťom

531 402 €

Darcovia programu Dobrá krajina na projekty MVO

22 574 €

Ján Géci, Poprad

8 000 €

Darcovia programu Dobrá krajina pre Nadáciu Pontis

1 685 €

Pán Jurík

50 €

Martin Kerekáč, Košice

20 €

SPOLU dary od fyzických osôb

563 731 €

 

Granty od štátu a iných organizácií

V roku 2012 sme implementovali spolu tri rozličné projekty podporené Európskou úniou, a to spolu v hodnote 198.646 eur. Na na naše projekty rozvojovej spolupráce sme od Slovak Aid a zahraničných neziskových organizácií získali spolu granty v hodnote 591.738 eur. Filantropické projekty boli podporené darmi z MVO spolu v sume 91.321 eur.

 

Partner

Suma daru pripadajúca na rok 2012

Európska komisia, Resmes projekt

101 568 €

Európska komisia & Polish Humanitarian Action, KMC projekt

90 448 €

Európska komisia, Ecovolis projekt

6 630 €

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

448 539 €

Ministerstvo zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva

94 970 €

The Charles Stuart Mott Foundation, USA

43 141 €

Medzinárodný Vyšehradský fond

2 420 €

The National Endowment for Democracy, USA

2 344 €

Pact Inc., Ukrajina

324 €

Vysokoškolský športový klub Farmácie, o.z.

45 300 €

Nadácia Slovenskej sporiteľne

45 000 €

The Management System International, USA

1 021 €

Spolu

881 705 €

 

Iné výnosy

V roku 2012 sme získali na bankových úrokoch spolu 3.217 eur a realizovali kurzové zisky v hodnote 26 eur.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky