ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Za 20 rokov našich projektov sa nám podarilo významne prispieť k tomu, že zodpovedné podnikanie je súčasťou podnikania úspešných a rešpektovaných firiem. Dôraz kladieme na komplexný prístup – realizovanie aktivít vo vzťahu ku všetkým partnerom. Malé, stredné i veľké firmy motivujeme k tomu, aby ich CSR stratégia bola prepojená s biznis stratégiou a aby sa aktívne angažovali v riešení spoločenských problémov.

responsible-business responsible-business

Naše projekty

novinky

Dôležité čísla

47 členov a podporovateľov Business Leaders Forum
100000 firemných dobrovoľníkov
126 ocenení Via Bona Slovakia pre firmy
41 signatárov Charty diverzity na Slovensku

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny v zodpovednom podnikaní, v sociálnych inováciách a vo filantropii. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram