ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Za 20 rokov našich projektov sa nám podarilo významne prispieť k tomu, že zodpovedné podnikanie je súčasťou podnikania úspešných a rešpektovaných firiem. Dôraz kladieme na komplexný prístup – realizovanie aktivít vo vzťahu ku všetkým partnerom. Malé, stredné i veľké firmy motivujeme k tomu, aby ich CSR stratégia bola prepojená s biznis stratégiou a aby sa aktívne angažovali v riešení spoločenských problémov.

responsible-business responsible-business

Naše projekty

novinky

Dôležité čísla

0 členov a podporovateľov Business Leaders Forum
0 firemných dobrovoľníkov
0 ocenení Via Bona Slovakia pre firmy
0 signatárov Charty diverzity na Slovensku

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111