Firmy dlhodobo vedieme k férovému a transparentnému podnikaniu, aby mali lepší prístup k svojim zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, komunite i k životnému prostrediu. Organizujeme vzdelávacie a networkingové podujatia, výnimočné CSR projekty firiem každoročne vyzdvihujeme udelením ocenenia Via Bona Slovakia. Založili sme Business Leaders Forum, združenie firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania a spravujeme Chartu diverzity Slovensko, ku ktorej sa môže pridať každý zamestnávateľ. Mimovládne organizácie prepájame s firemnými dobrovoľníkmi, ktorí im venujú manuálnu, ale i profesionálnu pro bono pomoc. Raz do roka organizujeme najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku, Naše Mesto, a organizujeme zbierky materiálnej pomoci vo firmách. Expertných dobrovoľníkov zapájame do programov Tréningy Pro Bono či Advokáti Pro Bono.

Naše projekty

novinky

kalendár podujatí

Dôležité čísla

47 členov a podporovateľov Business Leaders Forum
100000 firemných dobrovoľníkov
126 ocenení Via Bona Slovakia pre firmy
41 signatárov Charty diverzity na Slovensku

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram