SOCIÁLNE INOVÁCIE

Sociálne inovácie sú inovácie, ktoré sa snažia o spoločenskú zmenu. Ich cieľom je prinášať vysokú hodnotu a napĺňať naliehavé spoločenské potreby. Dôraz dávame na pozitívny a merateľný dopad. Podporujeme inovácie, ktoré majú potenciál systémovej zmeny. Rozvíjame inovácie, ktoré prináša občiansky sektor a aktívne zapájame firemný a verejný sektor.

social-innovation social-innovation

Naše projekty

novinky

Dôležité čísla

0 rozdaných Cien Generácia 3.0
0 projektov akcelerátora Generácie 3.0
0 osobností z biznisu zapojených do This is 21
0 talentovaných študentov v rámci AXA nadačného fondu
0 preškolených učiteľov informatiky

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111