FILANTROPIA

Strategickú filantropiu chápeme ako nástroj na zmenu k lepšiemu. Pracujeme s ňou tak, aby boli financie míňané efektívne a odstraňovali príčiny, nielen následky, teda aby podporovali systémové zmeny. Status quo meníme v súlade so strategickými oblasťami rozvoja Slovenska, ako je Plán obnovy či ciele SDGs.

philanthropy philanthropy

Naše projekty

novinky

Dôležité čísla

0 fondov a programov zameraných na pomoc ľuďom v ťažkej situácií
0 detí, podporených cez grantové výzvy
0 vybavených hovorov cez Online tlmočníka
0 knihy vydané pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111