Adresa a bankové spojenie

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika

tel.: (421 2) 5710 8111
pontis@nadaciapontis.sk
pontis@pontisfoundation.sk
www.nadaciapontis.sk

 

Nadácia Pontis, pobočka Žilina
Predmestská 57
010 01 Žilina
Slovenská republika

 

IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512

číslo 1. bankového účtu: 2721062753/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0027 2106 2753
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VUB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

V nadácii nás spravidla nájdete v týchto časoch

Pondelok: 9:00 – 17:00
Utorok: 9:00 – 17:00
Streda: 9:00 – 17:00
Štvrtok: 9:00 – 17:00
Piatok: 9:00 – 17:00

Vždy si však, prosím, dohodnite s príslušným kolegom či kolegyňou termín stretnutia vopred, keďže máme veľa aktivít a častokrát nie sme k dispozícii.

Nadačná listina Nadácie Pontis

Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
na Ministerstve vnútra SR dňa 27.10.1997 pod registračným číslom: 203/Na - 96/463.

Stiahnuť PDF

Naši ľudia

Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka


martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

Martina zodpovedá za strategické riadenie timov vzdelávania, strategickej filantropie a inklúzie. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Michal Kišša

výkonný riaditeľ


michal.kissa@nadaciapontis.sk

Michal je výkonným riaditeľom Nadácie Pontis a výkonným riaditeľom združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum. Má na starosti témy zodpovedného podnikania, komunity, transparentnosti a PR.

Slavomíra Hvizdošová

finančná riaditeľka

02 5710 8116
slavomira.hvizdosova@nadaciapontis.sk

Slávka finančne riadi našu nadáciu. Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť využívania získaných prostriedkov v súlade s legislatívnymi normami a príslušnými zákonmi.

Dominika Horňáková

senior programová manažérka

0917 260 899
dominika.hornakova@nadaciapontis.sk

Dominika vedie tím inklúzie, ktorý koordinuje nadačné fondy zamerané najmä na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstva. Zároveň spravuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Norbert Maur

senior programový manažér

0918 778 780
norbert.maur@nadaciapontis.sk

Norbert vedie tím, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Má na starosti program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť overené vzdelávacie prístupy na Slovensku. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov.

Marek Richter

senior programový manažér

0918 595 999
marek.richter@nadaciapontis.sk

Marek vedie tím firemného dobrovoľníctva, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, pro bono tréningy, podujatia expertného dobrovoľníctva a darcovskú sieť DokraKrajina.sk.

Zuzana Schaleková

senior PR manažérka

0902 558 567
zuzana.schalekova@nadaciapontis.sk

Zuzka pracuje v nadácii od roku 2016. Vedie PR tím, má na starosti copywriting a budovanie vzťahov s novinármi. Okrem toho zastrešuje všetky PR aktivity pre tím vzdelávania a tím stratégií vo filantropii. Koordinuje aj onlinový magazín Zaplotom.sk.

Ivana Vagaská

senior programová manažérka

0948 341 741
ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

Ivana vedie tím zodpovedného podnikania. Zodpovedá za aktivity združenia Business Leaders Forum a Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, konferenciu CEE CSR Summit ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firmám.

Jana Trubačová

PR manažérka

0905 900 426
jana.trubacova@nadaciapontis.sk

Janka zastrešuje všetky PR aktivity pre tím inklúzie, komunity a vzdelávania.

Ivana Lövingerová

PR manažérka

0917 452 409
ivana.lovingerova@nadaciapontis.sk

Ivka pokrýva PR aktivity pre projekt Social(i) Makers a zastrešuje PR pre tím zodpovedného podnikania a transparentnosti.

Tibor Krátky

grafik

0902 329 443
tibor.kratky@nadaciapontis.sk

Tibor je členom PR tímu. Je zodpovedný za jednotnú vizuálnu identitu nadácie a prípravu grafických podkladov či propagačných materiálov nadácie.

Eva Braxatorisová

programová manažérka


eva.braxatorisova@nadaciapontis.sk

Eva koordinuje program Advokáti Pro Bono, prostredníctvom ktorého rozvíja spoluprácu medzi advokátmi a neziskovými organizáciami.

Ivana Mikudíková

Finančná koordinátorka/ účtovníčka

02 5710 8116
ivana.mikudikova@nadaciapontis.sk

Ivana je zodpovedná za kontrolu a účtovanie dodávateľských faktúr, cestovných príkazov, interných pokynov, zmlúv o dielo, agendu zrážkovej dane a umeleckých fondov.

Veronika Sedláčková

programová manažérka

0918 885 011
veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk

Veronika má na starosti podujatie Giving Tuesday a komunikáciu s členmi skupiny Firmy komunite. Okrem toho sa podieľa na správe portálu DobraKrajina.sk a príprave podujatia Naše Mesto.

Fero Pauliny

manažér pre stratégie vo filantropii

02 5710 8113
fero.pauliny@nadaciapontis.sk

Vytvára príležitosti pre individuálnych filantropov s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu v danej oblasti. Venuje sa príprave podujatí súvisiacich s rozvojom strategickej filantropie a pripravuje podklady pre podporovateľov Generácie 3.0.

Martina Čapová

programová manažérka

0948 479 350
martina.capova@nadaciapontis.sk

Maťa má na starosti koordináciu programu Srdce pre deti, komunikáciu s rodinami a zaobstarávanie schválenej pomoci. Okrem toho koordinuje aj projekt Billa Chlebodarca a projekt spoločnosti Lidl – Od začiatku v dobrých rukách.

Eva Mikolajczyková

programová manažérka

0917 429 981
eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk

Eva je súčasťou tímu inklúzie. Má na starosti Nadačný fond dm drogerie markt a Generali. Zároveň koordinuje program Online tlmočník a kurzy posunkového jazyka v rámci Nadačného fondu Telekom.

Adriana Jančulová

programová manažérka

0911 571 081
adriana.janculova@nadaciapontis.sk

Adriana má na starosti koordináciu programu Srdce pre deti, grantové výzvy a komunikáciu s hlavným donorom programu.

Daniela Kellerová

programová manažérka

0903 437 462
daniela.kellerova@nadaciapontis.sk

V tíme inklúzie má na starosti nadačné fondy Johnson Controls, Philip Morris a Mercedes Benz Financial Services, ktoré sa venujú sociálnej inklúzii ľudí na okraji. Zároveň koordinuje pilotný projekt mimoškolských centier so zapojením expertných dobrovoľníkov.

Kristína Marušová

programová manažérka

0917 260 904
krtistina.marusova@nadaciapontis.sk

Zodpovedá za manažment Fondu pre transparentné Slovensko a tiež pripravuje každoročnú správu o stave neziskového sektora na Slovensku. Zaujímajú ju témy zlepšenia narábania s verejnými zdrojmi, zvyšovania transparentnosti a boja proti korupcii.

Veronika Gilanová

programová manažérka

0918 885 001
veronika.gilanova@nadaciapontis.sk

Veronika má v rámci programu Generácia 3.0 na starosti koordináciu EDUcampu a EDUakcelerátora.

Tomáš Janeček

programový manažér

0917 965 277
tomas.janecek@nadaciapontis.sk

Tomáš je zodpovedný za koordináciu EDUpointov a proces výberu inovatívnych vzdelávacích prístupov do programu Generácia 3.0. Na starosti má aj koordináciu EDUcampu a EDUakcelerátora.

Katarína Teglassyová

programová manažérka

0918 579 816
katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk

Katka sa venuje nadačným fondom Bekaert, Embraco, Strabag a Adient. Okrem toho koordinuje aj granty pre Nadáciu Slovenskej sporiteľne a spolupracuje na projekte Generácia 3.0.

Jana Desiatniková

programová manažérka

0918 522 554
jana.desiatnikova@nadaciapontis.sk

Janka má na starosti aktivity Dobrej krajiny a komunikáciu s neziskovkami. Okrem toho zastrešuje podujatie Giving Tuesday.

Hana Hradská

programová manažérka

0911 463 610
hana.hradska@nadaciapontis.sk

Hanka sa podieľa na príprave podujatia Naše Mesto a má na starosti aj individuálne firemné dobrovoľnícke programy.

Beata Fekiačová

programová manažérka

0918 058 932
beata.fekiacova@nadaciapontis.sk

Bea pripravuje podujatia piliera zodpovedného podnikania, najmä galavečer Via Bona Slovakia, CEE CSR Summit a Zodpovedné trhovisko. Podieľa sa na organizácii odborných podujatí a externej komunikácii združenia Business Leaders Forum.

Ivana Kompasová

programová manažérka

0917 750 319
ivana.kompasova@nadaciapontis.sk

Ivana má na starosti hodnotiaci proces ocenenia Via Bona Slovakia. Okrem toho administruje Chartu diverzity, komunikuje so signatármi a zastrešuje aktivity Charty.

Zuzana Pakanová

finančná asistentka

02 5710 8116
zuzana.pakanova@nadaciapontis.sk

Zuzka má na starosti evidenciu či úhrady dodávateľských faktúr a prevody finančných prostriedkov na základe pokynov na úhradu v rámci vyplácania grantov.

Adriana Petrová

finančná manažérka

0911 111 837
adriana.petrova@nadaciapontis.sk

Adriana pracuje v Nadácii Pontis od júna 2015. Má na starosti finačný reporting projektov.

Daniela Snyder

office manažérka

02 5710 8111
daniela.snyder@nadaciapontis.sk

Daniela má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Janetta Balšanová

office manažérka

0903 458 573
janetta.balsanova@nadaciapontis.sk

Janetta má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Lucia Ružičková

finančná manažérka

0948 333 027
lucia.ruzickova@nadaciapontis.sk

Lucia má na starosti vedenie podvojného účtovníctva, pomoc s prácami na ročnej uzávierke účtovníctva, evidenciu došlých faktúr, vystavovanie odoslaných faktúr, bankové úhrady a podobné administratívne práce.

Maroš Silný

programový manažér

0948 016 123
maros.silny@nadaciapontis.sk

Maroš vedie organizáciu Pontis, n.o. a koordinuje programy TechSoup a vecné dary.

Miroslava Gočálová

programová manažérka

0948 333 028
miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk

Mirka je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje CEE CSR Summit a podieľa sa na organizácii podujatia Naše Mesto.

Maryia Hushcha

programová manažérka

0944 976 956
maryia.hushcha@nadaciapontis.sk

Maryia sa podieľa na organizačnom zabezpečení projektu expertného dobrovoľníctva Digital Skills, ktorý sa rozvíja v rámci platformy Business Leaders Forum.

Dominika Hroššová

programová manažérka


dominika.hrossova@nadaciapontis.sk

Má na starosti koordináciu výskumníkov, zber dát a meranie celkového dopadu programu Generácia 3.0.

Zuzana Kováčová

programová manažérka

0905 449 289
zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

Zuzka má v rámci programu Generácia 3.0 na starosti projekt This is 21 – priprav sa na 21. storočie.

Natália Ulrichová

projektová manažérka

02 5710 8111
natalia.ulrichova@nadaciapontis.sk

Vypomáha s projektom Social(i)Makers.

Pavol Pikla

programový manažér

0905 449 522
pavol.pikla@nadaciapontis.sk

Paľo je súčasťou tímu, ktorý sídli v Žiline. Spravuje Nadačný fond Bekaert pomáha, Nadačný fond Dell, Nadačný fond Embraco, Nadačný fond Metro, Nadačný fond PSA Slovakia a Nadačný fond Unilever.

Eva Balková

programová manažérka

0905 449 265
eva.balkova@nadaciapontis.sk

Eva je súčasťou tímu, ktorý sídli v Žiline. Má na starosti Nadačné fondy spoločností: BNP Paribas, Continental Automotive, Jaguar Land Rover, LIDL, Mobis a PwC.

Andrea Lelovics

programová manažérka


andrea.lelovics@nadaciapontis.sk

Andrea v Nadácii Pontis manažuje projekt Social(i)Makers.

Paulína Beňová

finančná manažérka

02 5710 8111
paulina.benova@nadaciapontis.sk

Paulína pracuje v nadácii na čiastočný úväzok a vypomáha s finačným reportingom projektov.

Namina Akoussahová

finančná manažérka

02 5710 8111
namina.akoussahova@nadaciapontis.sk

Namina má na starosti finančný reporting programu Generácia 3.0 a Fondu pre transparentné Slovensko.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram