08. 01. 2019 Zodpovedné podnikanie

Darovali sme krajšie Vianoce tým, ktorí to potrebujú

Vianoce sú pre väčšinu z nás časom pokoja, radosti, hojnosti a lásky. Pre niektorých ľudí s ťažkým životným osudom sú však tieto prívlastky iba nesplneným snom. Grantový program Nadácie Orange Darujte Vianoce dal opäť príležitosť ochotným žiadateľom zmeniť vianočné želanie ľudí v núdzi na skutočnosť.Hodnotiaca komisia programu vybrala z 590 prihlásených projektov 321 príbehov, medzi ktoré rozdelila finančnú podporu v celkovej hodnote 50 000 eur. Vďaka dobrým ľuďom a grantovému programu malo krajšie Vianoce vyše  6 tisíc ľudí, pre ktorých žiadatelia pripravili v predvianočnom období to, čo im najviac chýba. Sviatky sa rozjasnili opusteným deťom, osamelým rodičom, seniorom, ale aj dospelým bez rodiny či domova, ľuďom s vážnymi zdravotnými problémami či všetkým tým, ktorí trpia materiálnym nedostatkom.

Grantový program Darujte Vianoce výrazne podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti. Motivuje ochotných a aktívnych filantropov, aby si všímali ťažké osudy ľudí vo svojom okolí a podieľali sa na zmiernení ich situácie. Všetky informácie o grantovom programe Darujte Vianoce nájdete na stránke www.nadaciaorange.sk.

Do programu Darujte Vianoce sa zapojili aj zamestnanci spoločnosti Orange Slovensko, finančnou zbierkou počas predvianočnej kapustnice, ktorí vyzbierali sumu 1 473 eur. Tá pokryla podporu ďalších 6 príbehov.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram