25. 01. 2012 Nadácia Pontis

Osvieženie života v domove

V tomto duchu sa nesú aktivity v Harmónii

zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb na Ul. Republiky 22 v Žiline, ktoré obohacujú život klientov. Koncom roka (27.12.2011) prišiel spríjemniť všedné dni našim klientom spevácky súbor pôsobiaci pri Farskom úrade v Kysuckom Novom Meste pod vedením Zdenka Mravca. Toto krásne vystúpenie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis. Z uvedeného grantu a s pomocou dobrovoľníkov a detí z Centra voľného času Žirafa v Žiline sa realizovali u nás aj tvorivé dielne, kde klienti vyrobili veľa pekných výrobkov pre svoje potešenie. Dúfame, že budeme môcť aj naďalej spolupracovať s takými skvelými ľuďmi, pre ktorých je potešením rozdávať radosť.

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram