03. 04. 2019 Zodpovedné podnikanie

Poznáme najzodpovednejšie firmy zo zodpovedných

Nadácia Pontis už devätnástykrát ocenila najzodpovednejšie firmy z celého Slovenska. Ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2018 rozdala v utorok večer v Starej tržnici v Bratislave. Slávnostného galavečera sa zúčastnili aj úradujúci prezident Andrej Kiska a jeho nástupkyňa Zuzana Čaputová.

Víťazmi ocenenia Via Bona Slovakia sú firmy, ktoré svojimi projektmi a zodpovednými prístupmi k podnikaniu menia život na Slovensku k lepšiemu. „Po udalostiach vlaňajšieho februára obyvatelia volajú po zmene, po spravodlivosti a väčšej transparentnosti. Chcú mať nielen vládu, ktorá sa riadi faktami, ale aj firmy, ktoré si uvedomujú svoj záväzok starať sa o životné prostredie, byť dobrým partnerom komunity, skvelým zamestnávateľom, férovým hráčom na trhu, či sociálnym inovátorom. A tých firiem je stále viac, ich projekty sú stále lepšie a lepšie a prinášajú aj tak veľmi potrebné systémové zmeny,“ hovorí výkonný riaditeľ Business Leaders Forum a zároveň programový riaditeľ Nadácie Pontis, Michal Kišša.

Nadácia Pontis prijala tento rok 56 prihlášok malých, stredných a veľkých firiem pôsobiacich na Slovensku. Do finále nezávislé hodnotiace komisie posunuli 23 nominácií v 8 kategóriách. Komisie tvorili zástupcovia biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií. Udelené boli aj dve špeciálne ceny – Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorú nadácia odovzdáva pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a cenu Dobre spravovaná firma, ktorú udelila v spolupráci so Slovenskou asociáciou Corporate Governance. O jednej cene rozhodovali čitatelia denníka SME, ktorí si v Cene verejnosti zvolili svojho víťaza v online ankete.

Ktoré firmy boli najzodpovednejšie?

Víťaznou firmou v hlavnej kategórii  Zodpovedná veľká firma sa stala spoločnosť Accenture.

Spoločnosť Accenture sa prostredníctvom svojej stratégie firemnej spoločenskej zodpovednosti snaží zlepšovať podmienky, v ktorých žijeme a pracujeme. V rámci programu Zručnosťami k úspechu sa zameriava na oblasti, ktoré umožňujú nezamestnaným či ľuďom so znevýhodnením získať zručnosti pre dlhodobú zamestnanosť a podnikateľské príležitosti. Spoločnosť tiež podporuje diverzitu, pretože rozumie, že robí firmu silnejšou a inovatívnejšiou. Svoju úlohu v globálnej ekonomike chápe tak, že nejde len o rozvíjanie vlastných činností, ale tiež o rozšírenie zásad udržateľnosti v dodávateľskom reťazci. K diverzite dodávateľov prispieva začleňovaním rôznorodých podnikov do dodávateľského reťazca a preferuje lokálnych dodávateľov.

Novinkou tohto ročníka bolo ocenenie Dobre spravovaná firma za rok 2018, ktorú si odniesla spoločnosť Slovnaft za transparentnosť pri zverejňovaní údajov o správe spoločnosti v súlade s princípmi Corporate Governance.

Ocenenie v druhej hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala firma Letmo SK.

Spoločnosť Letmo SK si zakladá na filozofii celoživotného partnerstva s klientom. Prinášajú im špičkové invalidné vozíky vyhovujúce ich potrebám, od najlacnejších plne hradených typov až po prémiové modely pre vrcholovo aktívnych užívateľov. Firma sa podieľa na projektoch, ktoré podporujú sebarozvoj zdravotne znevýhodnených ľudí. V ich odbore prinášajú osvetu a edukáciu, ktorá podporuje imobilných ľudí v aktívnom živote. Svojim zákazníkom ponúkajú tiež konzultácie týkajúce sa konkrétnych požiadaviek, pričom mapujú ich najbližšie okolie s dôrazom na bariéry, ktoré im môžu robiť problém.

Férovým hráčom na trhu sa stalo vydavateľstvo N Press, ktoré bojuje proti dezinformáciám či konšpiračným teóriám a otvára dôležité spoločenské témy medzi mladými. Denník N vydal štyri publikácie, ktoré dopĺňali slovenské vzdelávacie materiály o aktuálne spoločenské fenomény (klamstvá, konšpirácie, kritické myslenie, fungovanie médií…) s cieľom pomôcť pedagógom, žiakom a študentom základných a stredných škôl zorientovať sa v nich.

Dobrým partnerom komunity sa stal Slovak Telekom za prinášanie dlhodobých a systematických pozitívnych zmien pre nepočujúce komunity. Cieľom telekomunikačnej spoločnosti je vytvoriť krajinu, kde hendikep nepočujúcich nebude prekážkou v ich bežnom živote. Cez projekt Hľadáme ďalší zmysel vzdelávala a poskytovala granty na podnikanie pre nepočujúcich. Prostredníctvom služby Online tlmočník zásadne zlepšuje schopnosť nepočujúcich dohovoriť sa v rôznych, kritických i bežných, životných situáciách, ako je návšteva lekára, kontakt s úradmi, ale i pracovný pohovor či prenájom bytu. Aj vďaka skúsenostiam z programu sa podarilo do zákona zapracovať Online tlmočenie ako sociálnu službu. Najhlbšie Slovak Telekom rozvinul tému ranej starostlivosti pre deti. 6-ročný program Mobilný pedagóg cez terénnu včasnú intervenciu pripravil a adaptoval rodiny s deťmi s poruchou sluchu na nové podmienky, pomáhal im prijať hendikep ich dieťaťa a naštartovať aktívny progres dieťaťa cez jeho výchovu a vzdelávanie.

Zelenou firmou sa stala spoločnosť Nosene, ktorá dáva oblečeniu druhú šancu a snaží sa tak rozšíriť myšlienku udržateľnosti v módnom priemysle. Firma okrem toho rozširuje povedomie o recyklácii textilného odpadu a dopadu módy na životné prostredie. Snaží sa verejnosť učiť, ako svojmu oblečeniu môžu aj oni dať druhú šancu a nemusí skončiť v komunálnom odpade. Do tejto problematiky zapája aj firmy i jednotlivcov. Počas uplynulých rokov zorganizovali viacero zbierok i praktických upcycle workshopov vo firmách či rôznych podujatiach.

V kategórii Skvelý zamestnávateľ  bol najúspešnejším Slovnaft, ktorý bol ocenený za komplexnú starostlivosť o svojich zamestnancov a podporu rovnováhy ich pracovného a osobného života. Spoločnými silami si zamestnanci Slovnaftu vytvorili miesto, kde môžu prísť aj so svojimi rodinami na aktívny relax po práci. Revitalizovali zanedbanú budovu v blízkosti firmy a pretvorili ju na moderné športovo-relaxačné centrum Slovnaft RELAX. Zamestnanci majú možnosť v jej priestoroch využívať kolkovú dráhu, fitness centrum či wellness. Projekt je jedinečný vďaka tomu, že jeho výstavbu iniciovali, koordinovali a dotiahli do konca samotní zamestnanci.

V rámci tejto kategórie bola udelená aj špeciálna cena pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Túto cenu si odniesla spoločnosť Swiss Re Management AG za autentický rodový a antidiskriminačný prístup k zamestnankyniam a zamestnancom a absolútnu flexibilitu miesta a času práce.

Víťazom v kategórii Sociálne inovácie sa stala spoločnosť T-Systems Slovakia, ktorá vyvinula aplikáciu pre zrakovo postihnutých s cieľom zvýšiť ich samostatnosť pri pohybe a orientácii v priestoroch múzea. Ide o riešenie, ktoré umožní nevidiacemu a zrakovo postihnutému byť skutočne sám v múzeu. Spoločnosť sieť senzorov nainštalovala do Východoslovenského múzea, projekt tým však nekončí. Možnosti ďalšieho využitia aplikácie sú napríklad verejné priestory, nemocnice a akékoľvek iné priestory, v ktorých sa majú zrakovo postihnutí ľudia problém orientovať. Projekt spoločnosti T-Systems Slovakia oslovil aj čitateľov denníka SME, ktorí si ho zvolili aj za víťaza Ceny verejnosti.

Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja si odniesla firma Stiga Slovakia za inšpiratívny príklad, ako riešiť problém inklúzie rómskej komunity na pracovnom trhu. Projekt vznikol ako reakcia na nedostatok voľnej pracovnej sily na trhu s cieľom využiť dostupnú pracovnú silu v regióne Spiša, najmä marginalizovaných Rómov. V spolupráci s organizáciou Človek v ohrození, ktorá má svojich terénnych pracovníkov v niekoľkých rómskych osadách, zrealizovali projekt podporovaného zamestnávania marginalizovaných Rómov. Poskytuje tak ľuďom na okraji spoločnosti príležitosť na zlepšenie ich života a na ich začlenenie sa. Pre mnohých účastníkov je tento projekt prvou šancou na legálne zamestnanie. Spoločnosť tým zároveň mení vnímanie zamestnancov z majoritného obyvateľstva a odstraňuje zažité stereotypy o Rómoch.

 

Zoznam členov komisií – Via Bona Slovakia 2018

1. Kategória Zodpovedná veľká firma:
Katarína Gazdíková (Kia Motors Slovakia), Xénia Makarová (Nadácia Zastavme korupciu), Ján Pallo (Slovak Spectator), Miroslav Kollár (mesto Hlohovec), Lucia Marková (ESET), Drahomíra Juríková (Slovenská sporiteľňa), Elena Kohútiková (Slovenská asociácia Corporate Governance), Dalimil Draganovský (Slovenská asociácia Corporate Governance), Juraj Droba (Bratislavský samosprávny kraj), Sandra Salamonová (Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, odbor koordinácie Agendy 2030)

2. Kategória Zodpovedná malá a stredná firma:
Ondrej Smolár (Soitron), Marián Letovanec (Slovak Business Agency), Michal Hrabovec (ANASOFT), Andrea Ferancová (ESPIRA Investments), Lucia Štasselová (Hlavné mesto SR Bratislava), Tomáš Nejedlý (TREND), Lukáš Bakoš (Maxman Consultants), Zuzana Bartošovičová (Hillbridges)

3. Kategória Zelená firma:
Martin Haluš (MŽP SR, Inštitút environmentálnej politiky), Petronela Ševčíková (Stratégie), Hana Nováková (ENVI-PAK), Marcel Lukačka (GO4), Juraj Hipš (MVO Živica), Katarína Matulníková (Allen & Overy), Jan Kurka (Green Foundation)

4. Kategória Skvelý zamestnávateľ a Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí:
Ivana Molnárová (Profesia), Tomáš Hasala (Nexteria), Jaroslav Grygar (Whirpool Slovensko), Sylvia Porubänová (Inštitút pre výskum práce a rodiny), Oľga Pietruchová (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), Miriam Zsilleová (portál  Ženy v meste), Gabriela Dubcová (Ekonomická univerzita Bratislava)

5. Kategória Dobrý partner komnunity:
Erika Turček Pfundtnerová (Kaufland SR), Juraj Králik (Philip Morris Slovakia), Mária Grebeňová Laczová (Rádio Regína), Marek Adamov (Stanica Žilina-Záriečie), Daniela Danihelová (Komunitná nadácia Bratislava), Dáša Matušíková (Ringier Axel Springer Slovakia), Michal Hrčka (Obnova)

6. Kategória Férový hráč na trhu:
Richard Ďurana (INESS), Luppová Stanislava (Hospodárske noviny), Juraj Bobula (Kinstellar), Zuzana Petková (Nadácia Zastavme korupciu), Dominika Šulková, Tomáš Kleimpai (WebSupport), Martin Provazník (bnt attorney in CEE)

7. Kategória Sociálne inovácie:
Danica Balážová (Junior Achievement Slovensko), Michaela Kršková (Neulogy Ventures), Katarína Bežová (Tatra banka), Danica Matáková (GEOMATIX), Andrej Salner (Basta Digital), Zuzana Polačková (Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied), Peter Hodál (white & case), Mária Hurajová (Slovak American Foundation)

8.Cena SDGs:
Martin Kinčéš (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, odbor Koordinácie Agendy 2030), Karla Wursterová (Ministerstvo zahraničných vecí SR), Michal Feik (Ministerstvo pôdohospodárstva SR), Ivana Maleš (Inštitút cirkulárnej ekonomiky), Milan Chrenko (Ministerstvo životného prostredia SR), Veronika Bush (TESCO Stores SR), Tatiana Žilková (Ministerstvo financií SR), Matej Ftáčnik (VacuumLabs), Soňa Hekelová (Schoenherr Attorneys in Law)

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram