Správna rada Nadácie Pontis

Lucie Schweizer

Partner v Ružička Csekes s.r.o


Lucie je predsedníčkou správnej rady Nadácie Pontis. Svojou neformálnosťou, realizmom a optimizmom nakazí každé stretnutie. Keď sa spravodlivo rozohní, lietajú iskričky, no Lucie ubráni pravdu a spravodlivosť. Dosiaľ dokázala rozlúsknuť každú právnickú dilemu, s ktorou sme sa na ňu obrátili.

Lukáš Bakoš

Managing Director spoločnosti Maxman Consultants


Lukáš má rozsiahle medzinárodné trénerské a konzultačné skúsenosti, ktoré nadobudol pri dizajnovaní a vedení tréningov a rozvojových projektov pre manažérov a ich tímy v Európe a Ázii. Vo voľnom čase sa venuje rozvoju študentov v rôznych neziskových projektoch, či pomoci organizáciám v treťom sektore.

Šimon Šicko

Výkonný riaditeľ Pixel Federation


Je spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti Pixel Federation. Vyštudovaný architekt sa v roku 2002 sa začal venovať tvorbe počítačových hier. Je tiež investorom v niekoľkých českých a slovenských startupoch a zároveň pôsobí ako poradca pre Slovensko-americkú nadáciu.

Marcel Imrišek

Partner ProRate


Marcel sa k nám pridal ešte ako člen rady pre Venture Philanthropy, kde nám pomohol spraviť dopadovú analýzu pre OZ Návrat a už vtedy sme ocenili jeho priamosť, precíznosť, obrovskú pracovitosť a zmysel pre detail. Rovnako obdivujeme jeho vysoko eticky a morálny profil.

Silvia Miháliková

Riaditeľka Sociologického ústavu SAV


Silvia je pre nás cenným zdrojom poznatkov v oblastiach demokratizácie, politických kultúr, komunikácie a marginalizovaných skupín. Spolupracuje s nami už od roku 2010 pri príprave medzinárodnej konferencie Demokratizácia a rozvoj, pri projektoch globálneho vzdelávania a vysokoškolských aktivitách.

Martina Králová

Konzultantka Teron Solution


Martina má bohaté skúsenosti v oblasti marketingu a podnikania zameraného na realizáciu podnikateľskej vízie a nastavovania cieľov. Pôsobila v spoločnostiach Orange, Sygic a Telekom. Momentálne je konzultantkou v spoločnostiach KPMG a Teron Solutions. Spoluzaložila kaviarničky Sväg to go.

Dozorná rada Nadácie Pontis

Ľuboš Vančo

Riadiaci Partner KPMG Slovensko, spol.


Predseda dozornej rady Nadácie Pontis Ľuboš Vančo je našou záchranou vždy, keď sme v úzkych a našou pýchou a reprezentáciou vždy, keď to potrebujeme. Vážime si ho pre jeho múdrosť, nadhľad, ale najmä preto, že pri nás stojí mnoho rokov v dobrom i zlom. Vždy vedel poradiť a pomôcť, nech sme sa ocitli v akejkoľvek situácii či dileme.

Vladimír Vaňo

hlavný analytik Sberbank Europe AG


Vlado Vaňo s nami prežil „americký sen“, keď u nás pôsobil ako mladý stážista a po rokoch sa k nám vrátil ako člen správnej rady. Od roku 2015 sa stal členom dozornej rady. Radí nám v rozvojovej problematike, venture filantropii a prináša skvelé ekonomické vhľady.

Radoslav Derka

konzultant


Rado nás má úplne pre-röntgenovaných už od čias jeho pôsobenia v Accenture, kedy nás nadchol svojím umom, vecnosťou, pracovitosťou a skromnosťou. Je dôkazom, že pro bono na Slovensku môže fungovať. Stojí za naším integrovaným systémom manažmentu a financií. Radil nám i pri vzniku novej webstránky.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram