Naše Mesto - Maratón dobrovoľníctva

Slovensko ožije prívalom dobrovoľníckej energie.

Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, počas ktorého dobrovoľníci budú pomáhať v 28 mestách na Slovensku, sa tento rok uskutoční v piatok a v sobotu 10. až 11. júna. Do Nášho Mesta sa zapojí viac ako 8500 dobrovoľníkov z firiem i z radov verejnosti - manažéri, úradníci, zamestnanci pracujúci vo výrobe, IT ľudia, či úradníci z miest, ktorí budú pomáhať pri stovkách rôznych aktivít skrášľovať verejný priestor, parky, detské ihriská,  areály škôl a škôlok. Spoločne budú čistiť rieky, obnovovať hradné zrúcaniny a budú sa venovať seniorom či zdravotne znevýhodneným ľuďom.

Naše Mesto je súčasťou MARATÓNU DOBROVOĽNÍCTVA. Okrem Nášho Mesta sa môžete príhlásiť na Pro Bono Maratón či na Workshopy a tréningy.

 

Maraton dobrovolnictva

PRO BONO maratón

Vo štvrtok 9. júna 2016 budú kreatívci z rôznych agentúr pomáhať  neziskovkám pro bono. Zamestnanci agentúr majú možnosť popustiť uzdu svojej kreativite pri "zadaniach" neziskových organizácií. Tvorba loga, komunikačnej stratégie, printové koncepty sú produkty, ktoré si neziskové organizácie nevedia zaplatiť. A pre kreatíca je to jedinečná možnosť neriadiť sa striktnými požiadavkami "skutočného" biznis klienta, ale môže prekročiť hranice svojej kreativity. Pre viac informácii kliknite a prihlásenie sa kliknite sem.

 

Workshopy a tréningy

Firmy a ich zamestnanci už niekoľko rokov pomáhajú neziskovkám rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach formou tréningov. Ak ste aj Vy špecialistom alebo poznáte niekoho z Vašej firmy, kto by rád svoje znalosti posunul rád pro bono neziskovým organizáciám, neváhajte sa prihlásiť. Pre viac informácií kliknite sem.

Termín konania Čas konania Miesto konania
10. jún 2016 09:00 hod. Slovensko
Chcem sa zúčastniť

Zapojte aj vašu firmu do podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, ktoré je najväčšie nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Čo vám Naše Mesto prinesie

 • vašu firmu bude vnímať okolie ako dobrého suseda, ktorý je zodpovedný voči komunite
 • vaša firma efektívne investuje do komunity–  vaši dobrovoľníci pomôžu presne tam, kde je pomoc potrebná
 • pri práci v neštandardnej situácii ľudia rozvíjajú schopnosť komunikovať, tvoriť, riadiť, riešiť krízové situácie a efektívne spolupracovať v tíme
 • vaši zamestnanci budú mať z aktívnej pomoci druhým radosť a dobrovoľníctvo im prinesie pocit uspokojenia, zmyslu a sebarealizácie
 • zamestnanci sú často hrdí na zamestnávateľa, ktorý im dá možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít
 • firma mobilizuje miestne zdroje a má možnosť byť súčasťou pozitívnej zmeny v spoločnosti.

Vašu firmu môžete prihlásiť vyplnením registračného formulára na tejto stránke. Vyplnením sa firmy zaväzujú k úhrade poplatku podľa dole uvedenej tabuľky. Členovia skupiny Engage neplatia poplatok za prvých 30 prihlásených dobrovoľníkov. Pri úhrade poplatku formou faktúry je potrebné pripočítať 20% DPH.

Prečo hradíte účastnícky poplatok?

Poplatok slúži na zabezpečenie podujatia:

 • výber neziskoviek a dobrovoľníckych aktivít
 • granty pre neziskovky na nákup potrieb pre dobrovoľníkov: farby, štetce, náradie, sadenice a pod.
 • workshop pre neziskovky ako pracovať s dobrovoľníkmi
 • workshop pre firemných koordinátorov ako získať dobrovoľníkov a ako bude Naše Mesto prebiehať
 • plagáty, bannery, diplomy a ďalšie komunikačné nosiče
 • on-line systém prihlasovania dobrovoľníkov a výberu aktivít
 • jednotné tričká pre dobrovoľníkov
 • fotodokumentácia
 • manažment, logistika a monitoring podujatia
 • komunikáciu s vedením miest, v ktorých sa Naše Mesto koná

Členovia skupiny Engage neplatia poplatok za prvých 30 zapojených dobrovoľníkov. Pri úhrade poplatku formou faktúry je potrebné pripočítať 20% DPH.

 Organizačné zázemie

Podujatie organizuje Nadácia Pontis a skupina firiem Engage. Nadácia Pontis je zodpovedná za celú organizáciu podujatia (pozri bližšie body A. – M. tejto prihlášky). Nadácia Pontis zverejní na začiatku mája na stránke www.nasemesto.sk podrobný rozpis aktivít, na ktoré sa môžu firemní dobrovoľníci hlásiť.

Komunikácia podujatia

Nadácia Pontis zabezpečuje propagáciu podujatia, tlačové správy a komunikáciu s médiami – národnými aj regionálnymi. Zapojené firmy využívajú pri komunikácii podujatia logo Naše Mesto, bannery, prípadne iné propagačné materiály Naše Mesto. Na webe a v médiách komunikujú Naše Mesto ako podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré organizuje Nadácia Pontis a skupina firiem Engage.

Čaká vás maliarsky happening či záchrana slovenských hradov. Vďaka vám budú v mestách upravené verejné priestranstvá a opravené lavičky. Deti sa budú hrať na bezpečnejších preliezkach. Seniori a mladí znevýhodnení pôjdu s dobrovoľníkmi na výlet. Ľudia v neziskovkách od vás získajú zručnosti, ktoré im pomôžu robiť svoju prácu lepšie.

Aktivity každoročne organizujú neziskovky, školy, škôlky, miestne inštitúcie, ale aj dobrovoľníci. Organizátori získavajú na nákup nevyhnutného materiálu a náradia pre dobrovoľníkov menší grant od Nadácie Pontis

 

 

Podujatie sa bude konať v týchto mestách: Bratislava, Galanta, Sereď, Šaľa, Nové Zámky, Pezinok, Trnava, Žilina, Spišská Nová Ves, Košice, Poprad, Liptovský Hrádok, Partizánske, Prievidza, Zvolen, Nitra, Banská Bystrica (ďalšie mestá môžu pribudnúť)

ORGANIZÁTORI

     

HLAVNÝ PARTNER

 

PARTNERI

             

 

 

MEDIÁLNI PARTNERI:

            

ORGANIZAČNÍ PARTNERI

                               

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky