Pro bono akčné fórum: Praktické kroky k zamestnávaniu marginalizovaných Rómov vo vašej firme

Tím expertov vám poradí ako riešiť nedostatok pracovnej sily efektívne a s ohľadom na vašu komunitu.

Mnohé väčšie podniky na Slovensku preukázateľne zápasia s ne­dostatkom pracovnej sily, pričom však približne 100 000 Rómov v produktívnom veku nemá prácu. Ako riešiť túto paradoxnú situáciu a upraviť nastavenie vo firme, náborový či vzdelávací proces tak, aby ste získali spoľahlivých zamestnancov práve z marginalizovaných rómskych komunít?

26. októbra v Košiciach sa môže aj vaša firma stretnúť s tímom expertov zloženým zo zástupcov firemného, neziskového či akademického prostredia. Tí  na základe vami vopred identifikovaných potrieb a problémov vytvoria akčný plán šitý na mieru vašej firme.

Identifikujte najkritickejšiu oblasť, ktorá bráni vašej firme úspešne pracovať s marginalizovanou rómskou komunitou. Medzi najčastejšie problematické oblasti patria napríklad:

- diskriminácia zo strany nerómskych zamestnancov,
- nízka kvalifikácia,
- slabé pracovné alebo hygienické návyky
- chýbajúce HR kapacity na intenzívnejšiu prácu s cieľovou skupinou

Stručne popíšte, ktorej oblasti by ste sa na podujatí chceli primárne venovať a prečo a zašlite nám e-mail so žiadosťou o prihlásenie. Následne vás kontaktujeme a spolu zostavíme expertný tím vhodný pre vašu firmu.

Termín prihlasovania: 1. október 2017
Dátum podujatia: 26. október 2017
Miesto: Hlavná 21,Košice, Halmi space
Čas: 8:30 – 17:00

Kontakty: beata.fekiacova@nadaciapontis.sk, barbora.palesova@nadaciapontis.sk (0918 595 909)

V decembri minulého roku sa stretli zástupcovia firiem, štátnej správy, neziskového sektora a akadémie, aby otvorene diskutovali o hlavných bariérach v zamestnávaní marginalizovaných Rómov. Nadácia Pontis na základe všetkých príspevkov vydala odporúčania, ktoré môžu pomôcť zamestnávateľom nastaviť vhodné podmienky vo firmách a zlepšiť spoluprácu s orgánmi mimo súkromného sektora. Nedostatok pozitívnych príkladov z firemného prostredia však pretrváva a zamestnávatelia často nemajú kapacitu podniknúť nové kroky v prospech zamestnávania tejto skupiny.

V nadväznosti na minuloročnú diskusiu chceme preto osloviť konkrétne firmy, ktoré majú záujem zvýšiť počet zamestnancov zo sociálne vylúčených spoločenstiev. Výstupom podujatia bude súbor krokov resp. akčný plán pre vybrané firmy ochotné prijať navrhované opatrenia. Plán bude zostavený na mieru expertmi v tejto problematike, na základe vopred identifikovaných potrieb a problémov, ktoré Vaša firma označí ako prekážky pri zvyšovaní počtu zamestnancov z marginalizovaných Rómskych komunít. Podmienka Vašej účasti bude sprístupnenie akčného plánu pre verejnosť a tiež nezáväzný prísľub v stanovenom období implementovať navrhnuté kroky. Nadácia Pontis opäť publikuje z materiálov odporúčania ako inšpiráciu pre zamestnávateľov na Slovensku.

POSTUP
1. Identifikácia súčasného stavu vo Vašej firme - Vaše potreby, očakávania, možnosti implementovať navrhované postupy
2. Zostavenie expertných tímov podľa potrieb Vašej firmy
3. Stretnutie (formou konferenčného hovoru) s expertým tímom s cieľom: zadefinovanie problému a očakávaní, určenie zodpovedností a podkladov na zaslanie
4. Tvorba akčného plánu na podujatí Pro bono akčné fórum

08:30 – 09:00                Registrácia a ranná káva

09:00 – 09:05                Otvorenie

09:05 – 09:20                Úvodný príhovor splnomocnenca  vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov

09:20 – 09:50                Hlavný rečník

09:50 – 10:00                Predstavenie tímov

10:00 – 12:00                1. Blok tvorby akčných plánov

12:00 – 13:00                Obed

13:00 – 16:00                2. Blok tvorby akčných plánov

16:00 – 17:00                Prezentácie tímov a záverečná diskusia

                   

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky