V prípade otázok kontaktujte

Tomáš Janeček
programový manažér

E-mail: tomas.janecek@nadaciapontis.sk

Telefón: + 421 917 965 277

Tomáš pracuje v Nadácii Pontis od roku 2017. Venuje sa nadačným fondom Axa, Dell, Unilever a Pixel Federation. Okrem toho sa v rámci projektu Generácia 3.0 podieľa na tvorbe mapy inovatívnych vzdelávacích prístupov na Slovensku.

Akékoľvek vaše otázky radi zopovieme najneskôr do 30 dní.

Naši ľudia

Lenka Surotchak

Lenka Surotchak 

E-mail: lenka.surotchak@nadaciapontis.sk
Telefón: +421 2 5710 8125

Je od roku 2002 riaditeľkou Nadácie Pontis. Stála pri transformácii tejto inštitúcie na slovenskú mimovládnu organizáciu, zúčastňovala sa všetkých jej ťažiskových programových aktivít, viedla projekty technickej asistencie MVO, firemnej filantropie a dobrovoľníctva. Dnes strategicky a exekutívne nadáciu vedie.

Martina Kolesárová

E-mail: martina.kolesarova@nadaciapontis.sk
Telefón: +421 907 516 852

Martina je programová riaditeľka firemnej filantropie v Nadácii Pontis. Strategicky riadi programy zamerané na posilnenie mimovládnych organizácií, firemnej filantropie a sociálnej zodpovednosti podnikov.

Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, a preto sa viaže na Správnu radu Nadácie Pontis.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram