Nadačný fond UNIQA v Nadácii Pontis

Nadačný fond Uniqa, ktorý bol premenovaný 15. januára 2021 z Nadačného fondu Axa, vznikol 23. marca 2017. Je pokračovaním 6-ročného AXA Fondu.

Poslanie

Jeho poslaním je podpora duševného zdravia. Aktivity fondu sa zameriavajú na podporu osvety duševného zdravia, boj proti kyberšikane a podobne.

V minulosti podporoval Nadačný fond Axa mladé talenty. Mladým ľuďom umožňoval získať peniaze na zmysluplné projekty z oblasti vzdelávania, prírodných či humanitných vied. Peniaze mohli študenti čerpať aj na technické a komunikačné zabezpečenie projektu alebo účasť na vedeckých konferenciách a seminároch. Počas šiestich rokov existencie grantového programu „Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“ podporili 79 študentov celkovou sumou vyše 132-tisíc eur.

Viac o spoločnosti UNIQA.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.