Cieľom Pro Bono Tréningov je prepojiť neziskový sektor s odborníkmi z firiem a poskytnúť tak možnosť rozvíjať svoje zručnosti.

Tréningy sú otvorené, voľné a zadarmo.

Prihlasovanie prebieha na základe výzvy zverejnenej na webe Nadácie Pontis. Výzvy sa snažíme ich zverejňovať vždy začiatkom mesiaca. Kapacita tréningov je obmedzená, a preto odporúčame sledovať aktuálne výzvy a Facebook Nadácie Pontis a konať rýchlo. Aktuálne informácie tiež nájdete v newslettri Nadácie Pontis. Tréningy sa väčšinou konajú koncom mesiaca. Termíny sa však prispôsobujú možnostiam školiteľov. Nie je to teda pravidlom.

Pro Bono Tréningy vám  zároveň poskytujú možnosť stretnúť sa s novými ľuďmi a vymieňať si medzi sebou cenné skúsenosti.
Máte námet na tému? Dajte nám vedieť.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram