Pro bono („pre verejné dobro“) znamená, že firma bezplatne a v biznis kvalite poskytuje expertízu mimovládnym organizáciám. Odborníci z firiem tak dostávajú možnosť využiť svoje vedomosti a zručnosti v prospech spoločnosti.

Pro Bono Tréningy sú skvelým spôsobom ako začať s expertným dobrovoľníctvom aj vo vašej firme.

Ako to funguje?

Tréningy organizujeme celoročne. Od marca 2020 sme prešli plne na online formu. Tréningy tak trvajú priemerne 2 – 3 hodiny, forma závisí od témy a kapacity školiteľa.

Proces prihlasovania funguje na základe online výzvy, ktorú zverejníme na stránke Nadácie Pontis, na Facebooku a tiež zašleme na databázu vyše 3400 neziskoviek a škôl. Výzvu zverejňujeme v predstihu zhruba dvoch týždňov pred konaním konkrétneho tréningu.

Školiteľom zasielame pred tréningom otázky od účastníkov, aby sa mohli pripraviť a obsah prispôsobiť záujmu konkrétnej cieľovej skupiny. Po tréningu zbierame od účastníkov spätnú väzbu, ktorú zašleme školiteľom.

Od firmy sa očakáva:

 • Dodanie podkladov (obsah tréningu, profil školiteľa)
 • Doladenie termínu, času, kapacity

Nadácia Pontis následne zabezpečí proces prihlasovania a komunikáciu s neziskovkami.

Témy tréningov

Témy tréningov sa prispôsobujú potrebám neziskového sektora. Nižšie nájdete prehľad tém, o ktoré je v rámci sektora záujem. Môžete si navrhnúť aj vlastnú tému. Odborníci z Nadácie Pontis vám poradia, ako ju uchopiť tak, aby bola prínosná pre mimovládky.

PR a média

 • Ako robiť dobré PR
 • Využívanie sociálnych médií
 • AdWords pre neziskovky
 • Práca s médiami
 • Storytelling
 • Ako napísať dobrý článok
 • Email marketing
 • Kampane a kreatíva

Soft skills

 • Komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Leadership
 • Ako nevyhorieť
 • Motivácia a hodnotenie zamestnancov / Efektívna spätná väzba
 • Time management

Právne témy

 • Novely zákonov
 • GDPR
 • Právne aspekty podnikania v neziskovom sektore
 • Právo duševného vlastníctva
 • Exekúcie

Zručnosti

 • Obchodné zručnosti – Ako osloviť / udržať si nových partnerov pre spoluprácu
 • Excel
 • Finančný manažment
 • Grafika
 • Projektový manažment
 • Mzdy a personalistika
 • Analýza dát (Google Analytics a pod.)

Benefity pre firmy

Zvýšenie hodnoty značky a zviditeľnenie dobrého mena firmy v komunite

Zlepšenie prezentačných a komunikačných zručností zamestnancov

Čas, ktorí si školitelia na aktivitu vyhradia je presne daný, vopred komunikovaný a prispôsobený kapacitám školiteľa

Výmena skúseností medzi súkromným a neziskovým sektorom

Veľký dopad pomoci za relatívne krátky čas

Za jeden deň sa vyškolí množstvo organizácií z viacerých oblastí a tí môžu znalosti ďalej škálovať a využiť na verejnoprospešné aktivity

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.