DELL – korporátny člen programu

Doplníme čoskoro.

2017

Návrat, o.z. – Interpretácia Zákona o rodine v súvislosti so súhlasom rodičov vo veci osvojenia dieťaťa.

O.z. Edulienka – Posúdenie vzájomných zmluvných vzťahov a procesov organizácie vo vzťahu s rodičmi a tiež učiteľmi v záujme zabezpečenia kvalitnej a právne vysporiadanej spolupráce s oboma subjektmi.

20 účastníkov neziskových organizácií – Právny tréning, ktorý ponúkol praktické právne rady a skúsenosti, na ktoré môžu neziskové organizácie naraziť počas ich fungovania. Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Depaul – Právne stanovisko ohľadne práv klientov organizácie (často dlžníkov na verejnom zdravotnom poistení) a taktiež poskytovateľa sociálnej služby (MVO) voči zdravotníckym zariadeniam a centrum rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP).

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.